Tường thuật Phần 2 cuộc Gây quỹ yểm trợ Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế

Đài PGVN April 3, 2015 at 8:57 am 0 comments

Chương trình thứ Sáu 3.4.2015 – Tường thuật Phần 2 về cuộc Gây qũy yểm trợ Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế trong công tác vận động quốc tế cho dân chủ Việt Nam, tại thành phố Houston, Hoa Kỳ & Với những phát biểu của Bà Therese Jebsen, […]