Công an bao vây chùa Giác Hoa ở Saigon không cho chư Tăng di chuyển

Tin Tức Phật Giáo May 6, 2013 at 10:03 am 0 comments

PARIS, ngày 6.5.2013 (PTTPGQT) – Văn phòng Viện Hóa Đạo vừa gửi đến Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế Bản Tường thuật của Thượng tọa Thích Viên Hỷ về việc gần 50 Công an phong tỏa chùa Giác Hoa, ngăn cấm tất cả chư Tăng không được rời khỏi […]