Cư sĩ Võ Văn Ái – Giáo chỉ số 9, từ hợp pháp đến khế cơ

Tư liệu October 11, 2007 at 6:07 am 0 comments

Kính bạch Hòa thượng Chủ tịch, Kình bạch chư Tôn đức Tăng Ni lãnh đạo, Kính thưa quý Đại biểu, Ban Tổ chức nhờ tôi trình bày trước Đại hội tính chất hợp pháp và hợp lệ của Giáo chỉ số 9 của Đức Đệ tứ Tăng thống Thích Huyền […]