Chương trình thứ Sáu 3.4.2015 – Tường thuật Phần 2 về cuộc Gây qũy yểm trợ Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế trong công tác vận động quốc tế cho dân chủ Việt Nam, tại thành phố Houston, Hoa Kỳ & Với những phát biểu của Bà Therese Jebsen, Sáng hội Rafto, Vương quốc Na Uy, Hoà thượng Thích Huyền Việt, Thượng toạ Thích Giác Đẳng và Nữ sĩ Ỷ Lan.

 

 

DPGVN-2015-0403-tx-1

Tags

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment