Những thành viên của Phong trào Dân chủ Thế giới bị cấm vào Thái Lan

Thời Sự September 16, 2010 at 5:09 am 0 comments

Những thành viên của Phong trào Dân chủ Thế giới bị cấm vào Thái Lan DÂN CHỦ BÁO ĐỘNG – 14.9.2010 2010-09-14 | | WMD   Tuần vừa qua, lãnh đạo Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Ngưới Việt Nam và cũng là thành viên Phong trào Dân chủ Thế […]