donate

 

XIN HÃY GIÚP ĐỠ CHÚNG TÔI !

Trong cuộc vận động quốc tế và thông tin cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài hay trên thế giới, Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tếĐài Phật giáo Việt Nam hiện gặp vô vàn khó khăn để thực hiện những gì Giáo hội trong nước trông chờ. Lý do là chúng tôi quá thiếu nhân sự và tài chính để đương đầu.

Xin cất lời kêu gọi chư tôn đức Tăng Ni, và đồng bào Phật tử các giới, mỗi người một chút từ tâm, gửi tiền ủng hộ Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tếĐài Phật giáo Việt Nam. Đây cũng là cách góp tay đem lại tự do tôn giáo, nhân quyền, dân chủ cho Phật giáo đồ trong nước đang ngày đêm bị sách nhiễu, đàn áp, khủng bố.

Chi phiếu đề tên : Bureau International d’Information Bouddhiste và gửi về địa chỉ :

PTTPGQT – 48 rue Parmentier – 94450 Limeil Brévannes – France

Hoặc gửi theo thể thức PayPal kèm đây.

bằng euros (€) :
bằng Mỹ kim (US$) :