Võ Văn Ái: Về Hai Chữ PHẢN CHIẾN

Thời Sự October 13, 2013 at 2:38 pm 0 comments

  Thư gửi các Bạn Đạo trong Mạng Lưới Cư sĩ Tự do và Tiếng Nói Lương Tri tại thành phố Dallas 2013-10-03 | Võ Văn Ái | Quê Mẹ   Thưa các Bạn,Trong cuộc tổ chức thuyết trình về đề tài “Vai trò Tôn giáo trong tiến trình Dân chủ […]