Sự Cần Thiết Của Giáo Chỉ số 9 (Thượng tọa Thích Giác Đẳng)

Tư liệu November 16, 2007 at 5:22 am 0 comments

2007-11-10 | Thich Giac Dang | Sự Cần Thiết Của Giáo Chỉ số 9Thượng tọa Thích Giác Đẳng Giáo chỉ số 9 của Đức Tăng thống Thích Huyền Quang ban hành hôm 8.9.2007 và Thông bạch Hướng dẫn thi hành Giáo chỉ của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ […]