PARIS, ngày 3-7-2018 (PTTPGQT) — Phòng Thông tin Phật gíao Quốc tế vừa nhận được 2 văn kiện của Viện Hoá Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thốpng nhất (GHPGVNTN) trong nước gửi ra để phổ biến : Thông bạch Viện Hoá Đạo về Huý nhật lần X của Đức Cố Tăng Thống Thích Huyền Quang, Khánh chúc An cư Kiết hạ của Tổng vụ trưởng Tổng vụ Tăng sự Viện Hoá Đạo, Thư mời tham dự lễ Tưởng niệm Huý nhật Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang tại Chùa A Di Đà, thành phố Houston, Hoa Kỳ. Dưới đây là toàn văn 3 văn kiện ấy.

ĐÍNH CHÍNH TIN GIẢ MO VỀ TUYÊN NGÔN KÊU GI BIỂU TÌNH NGÀY 24-6-2018 CỦA ĐỨC TĂNG THỐNG THÍCH QUẢNG ĐỘ

Nhiều thư từ gửi về Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế hỏi thăm Tuyên ngôn Kêu gọi đồng bào trong nước xuống dường biểu tình của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) và Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Chúng tôi xin được  trả lời chung như sau :

Tin này là tin giả mạo. Nếu có thật một Tuyên ngôn như thế, đương nhiên phải do Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, Cơ quan Thông tin và Phát ngôn của Viện Hoá Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, công bố và phổ biến, chứ không thể do một cá nhân, tổ chức hay cơ quan ngoài GHPGVNTN loan tải.

Thực tế, là ngày 22-6-2018 trên Mạng Internet loan tải bản tin dưới tiêu đề : « Hàng triệu Phật tử Xuống đường Tổng biểu tình, Lời Kêu gọi của Đại lão Hoà thượng Thích Quảng Độ », giới thiệu đoạn phim Video :


https://youtu.be/aVUkPLb9U9Y

Bấm vào xem thì được nghe tiếng một người đàn ông trên đài Truyền hình « VOTE TV » mở đầu bản tin với lời giới thiệu trịnh trọng về Phật giáo, có số lượng tín đồ đông nhất nước, tuy nêu thắc mắc « GHPGVNTN không có tiếng nói đủ lớn, đủ mạnh, đủ uy lực để kêu gọi toàn thể Phật tử xuống đường biểu tình ». Nhưng liền đó, Đài báo tin mừng là « GHPGVNTN đã ra Tuyên ngôn ủng hộ biểu tình của người dân, đồng thời, vị lãnh đạo Phật giáo này đã kêu gọi tổng xuống đường các ngày Chủ nhật cụ thể là chủ nhật 24-6-2018 tại các chùa sau lễ Phật ».

Tiếp đấy, VOTE TV đọc bản Thông cáo báo chí của Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế (PTTPGQT) phát hành ngày 15-6-2018 về việc “Tân Đại sứ Hoa Kỳ Daniel Kritenbrink và Bà Tổng Lãnh sự Mary Tarnowka đến Thanh Minh Thiền viện vấn an Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ”. Dọc theo lời đọc, màn ảnh lắp ghép những hình ảnh về Đức Tăng Thống và sinh hoạt của GHPGVNTN rút từ tư liệu trên 2 Trang chủ (Website) Quê Mẹ và Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế.

Chúng tôi hoan nghênh và đa tạ các cơ quan truyền thông báo chí giúp đỡ chuyển tải các tin tức của cơ sở thông tin chúng tôi. Nhưng điều đáng trách khi có sự thất thiệt, như VOTE TV ghép vào những đoạn mạo tin (Fake news) về “Tuyên ngôn/Tuyên cáo” của GHPGVNTN và Đức Tăng Thống kêu gọi xuống đường biểu tình không hề có, vào bàn Thông cáo Báo chí của PTTPGQT phát hành hôm 15-6-2018 nói về việc Tân Đại sứ và bà Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ đến Thanh Minh Thiền viện vấn an Đức Tăng Thống cùng cuộc trao đổi hôm ấy giữa hai bên.

Dù với mưu mô hoạt đầu hay thiện ý, một việc làm như thế là không có đạo đức chính trị. Nhân danh Chống Cộng, nhưng lại hành xử y hệt ý đồ gian trá của đảng Cộng sản trên lĩnh vực tuyên thông truyên truyền, là điều người Việt lương thiện từ khước, dù cuộc vận dộng cho chủ quyền dân tộc, nhân quyền, dân chủ cam go đến đâu.

Chúng tôi xin được trả lời chung về hiện tượng mạo tin đến quý độc giả đã không ngừng theo dõi và hậu thuẫn công trình vận động quốc tế cho chủ quyền dân tộc, tự do tôn giáo, nhân quyền, dân chủ của chúng tôi. Hiện tượng mạo tin nầy đang manh nha gây hoang mang Cộng đồng người Việt hải ngoại. Trong phạm vi tôn giáo của GHPGVNTN, xin quý liệt vị cảnh giác những luồng tin nào không đến từ cơ quan thông tin và phát ngôn của GHPGVNTN. Hết lòng đa tạ.

PTTPGQT

 

Phật lịch                                                                                               Số 14.18/VHĐ/VTR

 

THÔNG BẠCH
LỄ HÚY NHẬT LẦN THỨ X ĐỨC CỐ ĐỆ TỨ TĂNG THỐNG
TẠI TU VIỆN NGUYÊN THIỀU, TỈNH BÌNH ĐỊNH
__________________

 

Thành kính ngưỡng trình : Đức Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN

Kính bạch :
Chư Tôn Giáo Phẩm Hội Đồng Lưỡng Viện
Chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni
Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHN/Hoa Kỳ

Kính quá : Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế
Phòng Liên Lạc Phật Giáo Quốc Tế
kính tri tường và kính phổ biến đến Đồng bào Phật tử trong và ngoài nước

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Đã 10 năm tròn, Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Thích Huyền Quang cao đăng Phật Quốc trong niềm tiếc thương vô hạn của Phật tử các giới trong nước và hải ngoại.

Niềm tiếc thương ấy đã biến thành động lực sách tấn chúng ta trên con đường thực hành Bồ Tát Đạo, hậu thuẩn Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ kế tục Ngài giữ vững Pháp Lý của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất trước sự tước đoạt trắng trợn của thế quyền trong hơn 40 năm qua.

Ngài ra đi giữa lúc còn bị lưu đày, áp bức để lại sự nghiệp phục hưng Chánh Pháp còn dang dỡ, nhưng Đức Đệ Ngũ Tăng Thống đã uy dũng tiếp bước Ngài, lãnh đạo Giáo Hội cùng toàn thể Phật Tử giải trừ Quốc Nạn và Pháp Nạn, quyết tâm đòi hỏi một chính thể Dân Chủ Đa Nguyên dù có hy sinh thân mạng như mong ước của Ngài khi còn trụ thế.

Chúng ta tin tưởng rằng hóa thân của Ngài vẫn luôn luôn song hành cùng Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, dẫn dắt chúng ta nêu cao tinh thần vô úy cho đến ngày Quang Vinh Dân Tộc, Xương Minh Đạo Pháp.

Nhân kỷ niệm Húy Nhật lần thứ X của Ngài, Viện Hóa Đạo ước mong Chư Tôn Đức Hội Đồng Lưỡng Viện, Chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni cùng Phật Tử các giới hội ngộ tại Tu Viện Nguyên Thiều, tỉnh Bình Định để dâng nén tâm hương tưởng niệm Công Đức Cao Cả của một bậc Cao Tăng Thạc Đức suốt đời “ Vì Đạo Vì Dân ” cho đến hơi thở cuối cùng. Lễ Tưởng Niệm sẽ cử hành vào lúc 8 sáng mồng 3 tháng 6 âm lịch Mậu Tuất tức là ngày 15 tháng 7 năm 2018.

Tại Hải Ngoại, Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN-HN/Hoa Kỳ và các Châu Lục tùy nghi thiết lễ Tưởng Niệm theo điều kiện địa phương.

NAM MÔ VIỆT NAM PHẬT GIÁO TĂNG THỐNG HUYỀN QUANG TÔN GIẢ

Phật Lịch 2562, Tu Viện Long Quang, ngày 26 tháng 6 năm 2018
VIỆN TRƯỞNG VIỆN HÓA ĐẠO
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
Tỳ Kheo THÍCH THANH QUANG
(đã ấn ký)

 

Phật lịch 2562                                                                                     Số 1.18/TVTS/VHĐ

 

KHÁNH CHÚC AN CƯ KIẾT HẠ
PHẬT LỊCH 2562-2018
—————–
TỔNG VỤ TRƯỞNG TỔNG VỤ TĂNG SỰ
VIỆN HÓA ĐẠO
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

 

Kính gởi
– Chư Tôn Giáo Phẩm Hội Đồng Lưỡng Viện
– Chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni.
– Đồng bào Phật tử các giới.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính bạch Chư Tôn Đức
Kính thưa Chư Liệt Vị

Đại Lễ Phật Đản lần thứ 2642, Phật Lịch 2562- 2018 kỷ niệm Đức Thế Tôn thị hiện cũng là ngày giới Xuất Gia bắt đầu một mùa Cấm Túc An Cư hay còn gọi là An Cư Kiết Hạ theo truyền thống Đạo Phật và người Cư sĩ tại gia đang thể hiện một mùa gieo nhân lành dâng lên Ngôi Tam Bảo khi thân cận giới trường.

Mùa hè, mùa sen nở, ve kêu chào mừng Ánh Đạo cũng là lời nhắc nhở chúng ta đây là mùa sinh sôi nẩy nở của vạn loại côn trùng.

Vì thế Đức Phật thiết giới An Cư Kiết Hạ với mục tiêu thứ nhất là tránh ngộ sát côn trùng, từ đó phát sinh ra mục tiêu thứ hai là dịp để Chư Tăng hội tụ nơi Giới trường thanh tịnh, thúc liễm thân tâm trong ba tháng, nhằm trang bị Giới học, Định học để củng cố Tuệ Giác phục vụ chúng sanh trong một Hạ lạp, tức là một năm phục vụ chúng sinh, phục vụ nhân loại.

Năm nay Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo Hội Phât Giáo Việt Nam Thống Nhất Thích Quảng Độ đã gieo ánh sáng Vô Tận Đăng của Chư Phật qua Thông Điệp Phật Đản PL 2562 do Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế phổ biến ngày 14.5.2018. Ánh sáng Vô Tận Đăng sẽ cho chúng ta nhìn lại chính mình, nhìn lại xã hội nhân quần, nhìn lại Giang sơn Tổ quốc, để tiến đến cứu cánh là đem lại hạnh phúc cho Dân Tộc nói riêng và cho tất cả chúng sanh, nhân loại nói chung.

Ánh sáng Vô Tận Đăng cho chúng ta quán chiếu tự tâm để phụng trì Giới Luật vì Giới Luật là nền tảng của Định và Tuệ. Phật Pháp chỉ có thể tồn tại lâu dài khi Giới Luật được nghiêm trì. Đó chính là lý do tại sao Đức Phật dạy “Giới Luật là thọ mạng của Chánh Pháp”.

Mùa hạ năm nay với nhiều biến động xã hội, có nguy cơ Đất Nước luân hiểm và Đạo Pháp suy vong, chỉ có tinh thần Từ Bi, Trí Tuệ và Bình Đẳng của Đạo Phật mới giải trừ được Quốc nạn và Pháp nạn.

Tổng Vụ Tăng Sự xin kính chúc Chư Đại Tăng pháp thể khinh an trong thời gian trưởng dưỡng thân tâm để hoàn thành hạnh nguyện Hoằng Pháp Độ Sinh theo tinh thần Phật Pháp bất ly Thế Gian Pháp.

Tổng Vụ Tăng Sự cũng xin kính chúc Phật tử các giới tích cực trong việc thân cận Giới trường để hộ trì Chư Đại Tăng mùa An Cư Kiết Hạ Phật Lịch 2562- 2018 hoàn thành viên mãn.

NAM MÔ THƯỜNG TINH TẤN BỒ TÁT MA HA TÁT

Mùa An Cư Phật Lịch 2562-2018
Phó Viện Trưởng Viện Hoá Đạo
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
kiêm Tổng Vụ trưởng Tổng vụ Tăng sự
Sa Môn THÍCH TÂM LIÊN
(đã ấn ký)

Kính thượng trình :
– Đức Đệ Ngũ Tăng Thống thẩm tường.
– GS Giám Đốc PTTPGQT kính tường và kính phổ biến.
-Lưu./.

 

THƯ MỜI THAM DỰ LỄ TƯỞNG NIỆM HÚY NHẬT
ĐỨC CỐ ĐỆ TỨ TĂNG THỐNG THÍCH HUYỀN QUANG

 

Kính gửi :
– Chư Tôn Giáo Phẩm, Quý Cư Sĩ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN-HN/HK
– Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng Ni.
– Chư Đồng hương và Phật tử.

Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni.
Kính thưa chư Đồng Hương và Phật tử,

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất là một Giáo Hội Truyền Thừa của Chư Lịch Đại Tổ Sư hơn hai ngàn năm Phật Giáo trên quê hương Việt Nam. Lịch sử của Giáo Hội cận đại được lãnh đạo bởi Hội Đồng Lưỡng Viện – Viện Tăng Thống và Viện Hóa Đạo, lãnh đạo tối cao là Đức Tăng Thống, đã qua 5 đời Tăng Thống, đương kim Tăng Thống là Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ.

Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang : một đời vì Đạo, vì Dân đã an nhiên thị tịch vào ngày 5 tháng 7 năm 2008, trụ thế 89 năm, hạ lạp 69 năm. Nay là Lễ Tưởng Niệm Húy nhật năm thứ mười.

Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ sẽ trang nghiêm cử hành Lễ Tưởng Niệm Húy nhật Đức Cố Tăng Thống Thích Huyền Quang, tại :

Chùa A Di Đà : 6803 Carothers St., Houston Texas 77028
vào Chủ nhật, ngày 8 tháng 7 năm 2018 lúc 10 giờ 30 sáng.

Nội dung buổi Lễ :

10 giờ 30 sáng : Chính Lễ

○ Niệm Phật cầu gia hộ • Giới thiệu quan khách • Diễn từ tuyên bố lý do
○ Tuyên đọc tiểu sử Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống
○ Khai Kinh Cầu Nguyện và Tưởng Niệm
○ Đạo từ của Chư Tăng và cảm từ của Quan Khách

12 giờ trưa : Cúng dường Trai Tăng

12 giờ 30 : Đại chúng thọ trai và hàn huyên

2 giờ chiều : Hồi hướng và Hoàn Mãn.

Liên lạc : Quý Cư sĩ Trần Hiến 832-330-8882 ; Bùi Lang 281-530-8899 ; Trần Quốc Hưng 214-587-0859.

Thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức Tăng Ni, trân trọng kính mời chư Đồng Hương và Phật tử tham dự Lễ Tưởng Niệm Húy nhật Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang, cùng nhau tri ân một danh Tăng thạc đức “một đời vì Đạo vì Dân”.

Nguyện cầu Tam Bảo chứng minh và gia hộ tất cả chúng ta.

Nguyện cầu Giác Linh Đức Đệ Tứ Tăng Thống hộ trì Dân tộc Việt Nam : Quốc nạn và Pháp nạn được giải trừ.

Thành tâm cung thỉnh, trân trọng kính mời.

Tỳ Kheo Thích Huyền Việt
Chủ tịch Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ

 

 

Tags

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment