PARIS, ngày 4.2.2018 (PTTPGQT) – Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế vừa nhận được từ Viện Tăng Thống và Viện Hoá Đạo trong nước gửi ra để phổ biến Thông điệp Xuân Mậu Tuất 2018 của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ, và Thông bạch Xuân Mậu Tuất 2018 của Hoà thượng Thích Thanh Quang, Viện trưởng Viện Hoá Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN).

Kính xin gửi toàn văn 2 văn kiện của Giáo hội nói trên đến chư Tôn đức Tăng Ni, các cấp Giáo hội và đồng bào Phật tử :

 

Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ

Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ

 

Phật lịch 2561                                                                                                 Số 08/VTT/TT

THÔNG ÐIỆP XUÂN MẬU TUẤT 2018

CỦA ĐỨC ĐỆ NGŨ TĂNG THỐNG THÍCH QUẢNG ĐỘ

 

Kính bạch chư tôn Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức Tăng Ni,
Kính thưa Đồng bào Phật tử trong và ngoài nước,

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Thay mặt Hội Ðồng Lưỡng Viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, tôi trân trọng gửi đến Chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Ðại đức Tăng Ni và toàn thể Phật tử các giới trong và ngoài nước lời chúc Năm Mới An lành, Như ý, Viên thành Phật sự.

Đại thừa giáo truyền vào Việt Nam đã trên Hai Nghìn năm, nhờ đó người Phật tử Việt Nam luôn sống trong tâm nguyện « Thượng cầu trí giác hạ hoá chúng sinh ». Nói lên đầy đủ tinh chất Trí tuệ và Từ bi của đạo Phật, là hai cột trụ vững chắc chống đỡ ngôi nhà Phật giáo. Thượng cầu tri giác, là khai mở Phật-tri-kiến hoàn thành giác ngộ, thúc đẩy người con Phật tinh tấn, kiên trì tu học, biến vô minh, hý luận, thành Trí tuệ Bát nhã. Hạ hoá chúng sinh, là biến đời sống ích-kỷ-hại-nhân thành lòng từ bi vô lượng cứu độ muôn loài chúng sinh đang chìm đắm trong khổ luỵ luân hồi.

Bất cứ bộ kinh nào Phật dạy đều nói đến hai mục tiêu chính yếu của người Phật tử là khai mở Trí tuệ bát nhã, và un đúc lòng Từ bi để cứu khổ cho mình và chúng sinh. Tụng đọc Kinh Pháp Hoa, là chí thành noi gương và bước theo con đường độ sinh của Bồ tát.

Sự thông minh của loài người là điểm cao hiểu biết. Gần đây, khoa học tiến bộ chế được những hình nhân robot có thể thay người thao tác phi-thuyền-vũ-trụ, hay điều khiển sản xuất công nghệ cao. Người ta bắt đầu có thêm khái niệm thông minh nhân tạo của người máy. Nhưng cả hai thứ thông minh này, tuy đóng góp lớn lao cho đời sống khoa học, kinh, tế, xã hội, vẫn chưa là Trí tuệ Bát nhã. Bởi hai thứ thông minh thế gian này, vẫn phụ tay đưa thế giới chìm đắm vào lợi danh, tranh chấp, ganh tị, cướp giật, chiến tranh và khủng bố. Thứ thông minh chưa làm dấy lên lòng Từ bi để cứu người, cứu hành tinh trái đất.

Tết đến, Xuân về là bài học tuần hoàn của vũ trụ, thông báo cho chúng ta biết, mùa đông lạnh lẽo, ảm đạm đến đâu, lá hoa, nắng ấm vẫn bừng nở trở lại mang vui thắm cho đời. Từ bài học tuần hoàn này, mà nghĩ tới bài học dù thế gian xô bồ, bạc bẽo, lừa đảo, bất nhân, chư vị Bồ tát cứu đời, cứu người vẫn thường xuyên có mặt, kinh gọi là tùng địa dũng xuất, nên người Phật tử tâm nguyện khi tu học « Thượng cầu trí giác hạ hoá chúng sinh », để biến tâm tham, sân, si thành tâm giác ngộ với hai yếu-chỉ độ sinh là Trí Tuệ và Từ Bi.

Quý Phật tử sống ở nước ngoài được tự do tu học theo Phật giáo tất hiểu rằng nhờ các nước văn minh Âu Mỹ biết tôn trọng nhân quyền thông qua thể chế dân-chủ-đa-nguyên nên đồng bào ta được nương nhờ. Trong khi Thầy tổ và đồng đạo của quý vị ở trong nước lại không có cơ may ấy. Chính vì lẽ đó mà Đức Đệ Tam Tăng Thống Thích Đôn Hậu, Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang cũng như tôi ngày nay, mặc bao hiểm nguy rình rập, vẫn tiếp tục sứ mệnh đòi hỏi cho nhân dân được tôn trọng nhân quyền và được sống trong thể chế dân chủ, là điều kiện tất yếu của tăng-thượng-duyên để phát triển đất nước, phát huy đạo Phật. Từ những nghìn năm qua, đạo Phật là thành tố đạo đức, trí tuệ và từ bi, đóng góp làm nên văn hiến Việt Nam.

Năm mới, Xuân về, xin chư tôn đức và đồng bào Phật tử các giới hãy nỗ lực thực hiện tâm nguyện « Thượng cầu trí giác hạ hoá chúng sinh » để phát huy Trí tuệ Bát nhã và Tâm Đại Bi trong cuộc vận động của Phật giáo Việt Nam cho đạo đức, hoà bình, dân chủ, và phát triển, mà đất nước trông đợi đã quá lâu.

Saigon, Thanh Minh Thiền viện,
Xuân Mậu Tuất, 2018
Đệ Ngũ Tăng Thống
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
(ấn ký)
Sa môn Thích Quảng Độ

 

HT Viện trưởng Viện Hoá Đạo Thích Thanh Quang

HT Viện trưởng Viện Hoá Đạo Thích Thanh Quang

 

Phật lịch 2561                                                                                  Số 02.18/VHĐ/VT

THÔNG BẠCH

XUÂN MẬU TUẤT
————
VIỆN TRƯỞNG VIỆN HÓA ĐẠO
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

 

Ngưỡng Bạch Đức Tăng Thống

Đồng Kính gởi:
– Chư Tôn Giáo Phẩm Hội Đồng Lưỡng Viện
– Chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni
– HĐĐH Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ
– Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế
– Phòng Liên Lạc Phật Giáo Quốc Tế
– Đồng Bào Phật Tử các giới trong và ngoài nước.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Xuân đến, Xuân lại đi, nhưng Xuân luôn tồn tại như một quy luật bất biến cùng nhân sinh vũ trụ.

Người đến, Người lại đi, nhưng Người luôn chuyển hóa trong sáu nẻo luân hồi khi chưa đạt quả vị Giải Thoát.

Quả vị Giải Thoát là một Mùa Xuân Vĩnh Cửu của chúng sanh, con người hướng đến Mùa Xuân Vĩnh Cửu không cho riêng mình mà cho cả tha nhân đó là Đại Bi Tâm hay Tâm Bồ Đề của người con Phật.

Trong cảnh Tam Giới bất an, Đại Bi Tâm là phương tiện duy nhất để cứu vớt nhân loại ra khỏi bạo động mà tác nhân là tham vọng của con người.

Đối diện với thảm trạng của nhân loại, muốn thực hiện Đại Bi Tâm, người Phật Tử phải phát huy tinh thần Vô Úy, vì vậy trong Thông Điệp Xuân Đinh Dậu vừa qua, Đức Đệ Ngũ Tăng Thống đã dạy rằng :

“Bạo động chống lại bạo động chỉ là cuồng vọng đẩy đưa xã hội và loài người tới bờ vực thẳm. Cho nên, tôi kêu gọi đức tính Vô Uý của người Phật Tử để thánh hoá cái sống của Chánh pháp, làm nền tảng phục vụ dân tộc và nhân loại.

Đức tính Vô Uý chính là sức mạnh bất bạo động dẹp tan mọi cuồng vọng làm khổ đau, ly tán và chết chóc nhân sinh. Đức tính Vô Uý đã thể hiện qua hàng trăm cuộc kháng chiến vệ quốc mười thế kỷ đầu Tây Lịch để gìn giữ chiếc nôi văn hiến Việt trên đất Giao Châu, khiến cho người Việt không bị vong quốc, nước Việt không bị nô lệ Bắc phương.

Chính đức tính Vô Uý ấy đã sinh thành ra quốc gia Đại Việt sáng chói dưới các triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần, đương đầu với mọi sức mạnh bạo động, làm nên lịch sử dân tộc mà cũng là lịch sử của Phật Giáo Việt Nam.

Xuân đến rồi Xuân đi, Người đến rồi Người cũng đi, theo định luật Vô thường. Nhưng Xuân chưa hề mất trong vòng sinh hoá. Người cũng vĩnh viễn tồn tại trong đức tính Vô Uý để thánh hóa cái sống của Phật Pháp nơi viễn trình Cứu Khổ Trừ Nguy”.

Kính bạch Chư Tôn Đức
Kính thưa Liệt Quí vị

Hôm nay, những ngày cuối cùng của năm Đinh Dậu, tôi xin thay mặt Hội Đồng Chỉ đạo Viện Hoá Đạo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất kính gởi đến Chư Liệt Vị lời chúc mừng một năm mới Mậu Tuất đang trở về với lòng mong ước thành tựu sứ mệnh Hoằng Dương Chánh Pháp, bảo vệ Tổ Quốc, phụng sự Dân Tộc và vạn loại Chúng Sinh.

Mùa Xuân Giải Thoát là một nỗ lực của Đại Bi Tâm thường hằng trong lòng người con Phật, để bước vào Mùa Xuân Giải Thoát chúng ta hãy hướng đến một mùa Xuân Dân Tộc trong tinh thần Vô Úy như giáo lệnh của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống

với đường lối nhất quán của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất do Ngài lãnh đạo là kiên quyết đấu tranh bất bạo động cho một nền Dân Chủ Đa Nguyên để con Rồng cháu Tiên trong và ngoài nước có cơ duyên hội tụ, nhìn nhận nhau dưới mái ấm ngôi nhà Việt Nam, kiến tạo mùa Xuân mới cho Quê Mẹ thân yêu.

Trước thềm Xuân Mậu Tuất,

Chúng ta cùng nhau thắp nén hương lòng cầu nguyện

– Chư Lịch Đại Tổ Sư, Chư Tiền Bối Hữu Công, Chư Anh Linh Thánh Tử Đạo hộ phù cho Dân Tộc quang phục và Đạo Pháp xương minh.

– Cầu nguyện Hồn Thiêng Sông Núi, chư Tiền Nhân, chư Anh Hùng, Tử Sĩ đã đi vào sử sách hãy cùng người sống tiếp tục bảo vệ giang sơn gấm vóc sớm thoát cảnh đọa đày.

– Cầu nguyện cho những người con ưu tú đang chịu tù ngục, áp bức vì hoài bảo con dân Đất Việt sớm được hạnh phúc, ấm no.

– Cầu nguyện cho những đồng bào thân yêu đã ra đi trong thảm nạn bạo lực, thiên tai của năm Đinh Dậu.

Kính thưa Liệt Quý Vị

43 mùa Xuân đã về trong vòng kềm tỏa, áp bức, nhưng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất vẫn tồn tại như một thực thể không tách rời với quê hương, đất nước, chúng ta hãy thành tâm đãnh lễ Năm Đời Tăng Thống đã và đang uy dũng lãnh đạo Giáo Hội, khai mở con đường dựng văn, giữ nước cho chúng ta tiếp bước đi vào mùa Xuân An Lạc.

MỪNG XUÂN MẬU TUẤT

Thay mặt Viện Hóa Đạo, tôi xin thành kính tán thán công đức Chư Tôn Giáo Phẩm Hội Đồng Lưỡng Viện đã kham nhẫn giữ vững mạng mạch Chánh Pháp và nền tảng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất cho thế hệ con cháu chúng ta tiếp bước trong tiến trình xương minh Đạo Pháp, quang phục Quê Hương.

Viện Hóa Đạo cảm khái tán thán sự cống hiến của Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế và Phòng Liên Lạc Phật Giáo Quốc Tế, dù điều kiện và phương tiện hoạt động vô cùng khó khăn nơi đất khách quê người, nhưng tiếng nói của GHPGVNTN vẫn cất cao trên toàn thế giới và Thế Giới đã ủng hộ chúng ta. Tiếng nói ấy luôn mang lại niềm tin và hy vọng cho Người Phật Tử chân chính trong nước cũng như ngoài nước, là tia nắng Xuân sưởi ấm Quê Nhà suốt bốn mùa u ám.

Kính xin tán thán tinh thần của Đồng Bào Phật Tử hải ngoại đã sát cánh cùng Hòa Thượng Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ tổ chức thành công Đại Hội thường niên tháng 10 năm 2017 để kiện toàn Nhân Sự và hoạch định chương trình sinh hoạt theo tôn chỉ của Hiến Chương GHPGVNTN tồn tại nhờ máu xương và chí nguyện của Chư Tăng Ni và Phật Tử mà chẳng ai có quyền tước đoạt.

Trong sứ mệnh đặc biệt ấy,

Viện Hóa Đạo xin thành kính tri ân và cảm tạ Tổ hợp Luật Sư The Tammy Tran Law Firm với tinh thần bất vụ lợi, phục vụ công lý, bất phân tín ngưỡng, kết hợp cùng Hòa Thưởng Xử Lý Thường Vụ Văn Phòng II Viện Hóa Đạo, Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế, Phòng Liên Lạc Phật Giáo Quốc Tế đòi lại danh dự của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất bị kẻ ác tâm mưu đồ tiếm dụng.

Viện Hóa Đạo cũng tự hào với Đại Bi Tâm của Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội đã không quản ngại đèo cao núi sâu, vượt qua bão lũ hiểm nguy đến với đồng bào khốn khổ trên mọi miền đất nước.

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất cũng gởi tất cả niềm yêu thương đến các Cấp Gia Đình Phật Tử, các Huynh Trưởng và Đoàn Sinh trong và ngoài nước đã uy dũng vươn lên giữ vững Nội Quy và Qui Chế Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam do Viện Hóa Đạo duyệt y.

Viện Hóa Đạo cũng xin thành kính tri ân Chư Tôn Đức cùng Quý Phật Tử đã tin tưởng Giáo Hội đóng góp hằng sản, hằng tâm cúng dường Đức Tăng Thống trong hoàn cảnh quản chế vô cùng nghiệt ngã, giúp Giáo Hội có điều kiện tối thiểu để duy trì mạng mạch Chánh Pháp trước sự hà khắc của Nhà cầm quyền Cộng sản, giúp Chư Tôn Đức Hội Đồng Lưỡng Viện có thêm phương tiện hoằng hóa chúng sanh, và nhất là tạo điều kiện cho các Tổng Vụ Viện Hoá Đạo, đặc biệt Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội, có thiện duyên đến với người nghèo khó, neo đơn, nhất là đồng bào nạn nhân của các đợt thiên tai, bão lụt vừa qua.

ĐÓ LÀ NHỮNG ĐÓA HOA RỰC RỠ CHÀO MÙA XUÂN MỚI

Kính chúc Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni, Pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, bảo toàn mạng mạch Chánh Pháp để đồng hành cùng Dân Tộc và Nhân Loại, phục vụ nhân sinh.

Kính chúc Chư Thiện Tri Thức và Đồng Bào, Phật Tử, Bồ Đề Tâm kiên cố góp phần kiến tạo một mùa Xuân giải thoát trong tinh thần Vô Úy.

NAM MÔ ĐƯƠNG LAI HẠ SANH DI LẶC TÔN PHẬT

Phật lịch 2561, Tu Viện Long Quang,
ngày 18 tháng chạp Đinh Dậu (03.02.2018)
Viện trưởng Viện Hoá Đạo
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
(ấn ký)
Tỳ kheo THÍCH THANH QUANG

 

 

Tags

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment