PARIS, ngày 25.7.2017 (PTTPGQT) – Đại đức Thích Viên Minh, Chánh Đại diện Miền Khuông Việt Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ, kiêm Trụ trì Chùa Phật Quang, tại thành phố Portland, tiểu bang Oregon, Hoa Kỳ, vừa xả báo thân vào lúc 11giờ 34 tối ngày 21 tháng 7 năm 2017 (tức 28 tháng 6 năm Đinh Dậu). Thế thọ 82, Hạ lạp 7 năm.

Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế xin thành thật phân ưu cùng Tang quyến và quý Đạo hữu Đạo tràng Chùa Phật Quang. Nguyện cầu Đại Đức Tân viên tịch cao đăng Phật quốc.

Tổng vụ trưởng Tổng vụ Truyền Thông,
Viện Hoá Đạo GHPGVNTN
Cư sĩ Võ Văn Ái
Giám đốc Phòng Liên lạc Quốc tế, Viện Hoá Đạo GHPGVNTN
Cư sĩ Hồng Chi Ỷ Lan

Sau đây là bản Cáo Bạch của Hoà thượng Thích Huyền Việt, Chủ tịch Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ:

 

Chùa Liên Hoa: 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083  – U.S.A.
Telephones: 832-714-0800  |  281-988-5550 |  832-330-8882  |   281-530-8899
Email: hddh1116@gmail.com
————————————————————————————

Cáo Bạch

của Hội Đồng Điều Hành
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ

Đau Buồn Khẩn Báo:

Chư Tôn Giáo Phẩm Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ,
Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni,
Quý vị lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể Phật Giáo,
Quý Phật tử Đạo Tràng Chùa Phật Quang – Oregon, cùng toàn thể chư Phật tử các giới trên toàn quốc Hoa Kỳ,

Đại Đức Thích Viên Minh,

Chánh Đại Diện Miền Khuông Việt,
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ

kiêm Trụ trì Chùa Phật Quang (4760 Sw 160th Ave, Portland Oregon) đã thuận thế vô thường thâu thần thị tịch xả báo thân vào lúc 11:34 pm, ngày 21 tháng 7 năm 2017 (tức 28 tháng 6 năm Đinh Dậu). Thế thọ tám mươi hai, với bảy năm hạ lạp.

—O—

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

 

THỨ SÁU, NGÀY 28/7/2017

9g00 sáng: Tẩm liệm, nhập Kim quan tại nhà quàn Sunset Finley
9g30 sáng: Di chuyển Kim quan Đại đức Viên Minh về Chùa Phật Quang
10g00 sáng: Lễ Phát Tang
10g30 sáng: Lễ Tụng Kinh Cầu Siêu
11g30 sáng: Lễ Cúng Cơm
12g00-2g00 chiều: Lễ Tụng Kinh Cầu Siêu (Chư Tôn đức các Chùa)
2g00 – 5:30 chiều: Thăm viếng
7g00 tối: Lễ Tụng Kinh Cầu Siêu

THỨ BẢY, NGÀY 29/7/2017

6g00 sáng: Cúng trà
10g30 sáng: Lễ Tụng Kinh Cầu Siêu
11g30 sáng: Lễ Cúng Cơm
12g00-2g00 chiều: Lễ Tụng Kinh Cầu Siêu (Chư Tôn đức các Chùa)
2g00 – 5g30 chiều: Thăm viếng
7g00 tối: Lễ Tụng Kinh Cầu Siêu

CHỦ NHẬT, NGÀY 30/7/2017

6g00 sáng: Cúng trà
10g30 sáng: Lễ Tụng Kinh Cầu Siêu
11g30 sáng: Đọc Điếu Văn
Phát biểu Cảm Niệm của Chư Tôn Đức và Quan Khách
Phát biểu và Cảm Tạ của Hiếu Quyến
1g00 – 1g30 chiều: Thăm viếng lần cuối cùng
2g00 chiều: Lễ Di chuyển Kim quan Đại đức Viên Minh về nhà quàn
2g30 chiều: Lễ Hỏa táng tại nhà quàn Sunset Finley

 

Nay cáo bạch,
Phật Lịch 2561, Houston ngày 22 tháng 07 năm 2017
Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất –
Hải Ngoại tại Hoa Kỳ,
Tỳ kheo Thích Huyền Việt

 

 

Bản Sao kính trình:
– Hội Đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN Quốc Nội
– Hòa Thượng XLTV Văn Phòng 2 Viện Hóa Đạo GHPGVNTN “Ðể kính thẩm tường”
– Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế “Để kính nhờ phổ biến”
– Hồ sơ lưu

 

 

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment