PARIS, ngày 30.6.2017 (PTTPGQT) – Suốt 42 năm qua, Báo chí của Đảng Cộng sản trong nước không ngừng viết hàng trăm, nếu không là nghìn, bài đánh phá, xuyên tạc, bôi nhọ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) và hàng giáo phẩm Giáo hội.

Những năm gần đây, hiện trạng này lại xẩy ra thường xuyên ở hải ngoại qua các bài viết đưa lên mạng vu khống, mạ lỵ các nhân sự cao cấp của GHPGVNTN. Khi thì cá nhân này, khi thì nhóm kia viết, có khi người viết tự nhận là Phật tử. Chẳng ai biết họ là ai. Với những bằng chứng vô bằng, họ tạo sự nhằm gây hoang mang, phân hoá cộng đồng Phật giáo nói riêng, cộng đờng đấu tranh của người Việt tự do cho nhân quyền và dân chủ nói chung.

Tất cả những kẻ đánh phá, xuyên tạc đều suy nghĩ, lập luận, cư xử y hệt nhau : Họ là Chiếc Búa, bất cứ ai khác đều là Đinh. Cứ thế, chiếc Búa kia vung vãi ngày đêm đánh xuống đầu đinh trên thân thể dân tộc.

Xin mời bạn đọc theo dõi bản Cẩn Trình của Văn phòng Viện Hoá Đạo trong nước vừa gửi đến Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế để phổ biến, và bài Trần Tình của Huynh trưởng Nguyên Điền Võ Duy Linh vạch trần sự thật của Hội quyên tiền Phật tử gọi là Foundation Thích Thiện Minh, tiền thân của Hội Phật tử Cố Hoà thượng Thích Như Đạt.

PTTPGQT

Phật lịch 2561                                                                                     Số 01.17/VHĐ/TTK/CT

 

CẨN TRÌNH

VỀ MỘT ÂM MƯU LŨNG ĐOẠN GHPGVNTN DƯỚI SỰ LẠM DỤNG PHÁP HIỆU CỐ HÒA THƯỢNG VIỆN TRƯỞNG VIỆN HOÁ ĐẠO
THÍCH NHƯ ĐẠT ĐỂ QUYÊN TIỀN PHẬT TỬ
—————
VĂN PHÒNG TỔNG THƯ KÝ VIỆN HÓA ĐẠO
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

 

Kính đệ trình : Đức Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN thành kính thẩm tường
Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo thẩm tường
Chư Tôn Giáo Phẩm Hội Đồng Lưỡng Viện kính tường
Hòa Thượng Chủ Tịch HĐĐH/GHPGVNTN-HN/HK kính tường
Kính báo trình : GS Giám Đốc Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế kính tường đồng kính xin phổ biến đến các tổ chức, các đoàn thể trực thuộc GHPGVNTN và đồng bào Phật tử trong và ngoài nước
NS Giám Đốc Phòng Liên Lạc Phật Giáo Quốc Tế  kính tường

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính bạch Chư Tôn Đức,
Kính thưa Liệt Quý Vị,

Năm nay, năm Đinh Dậu 2017, Pl 2561, tất cả Phật Tử chúng ta đều hân hoan khánh chúc Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ tròn 90 tuổi. Chín mươi năm trụ thế, một nửa cuộc đời của Ngài đã hy hiến cho Dân Tộc, cho Đạo Pháp với tù tội và lưu đày. 90 tuổi đời vẫn trong vòng kìm tỏa giữa 4 bức tường Thanh Minh Thiền Viện, Chính quyền luôn tìm cách ngăn chận mọi sự chăm sóc của Phật tử đối với vị lãnh đạo tối cao Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) lúc tuổi cao nhiều bệnh.

Niềm hân hoan mừng Thượng Thọ của Ngài không sánh nỗi niềm lo lắng ưu tư của Phật tử chúng ta vào lúc chủ trương của Nhà cầm quyền Cộng sản không ngừng tước đoạt pháp lý của GHPGVNTN, phong toả các chùa thành viên của Giáo hội, và cô lập hàng giáo phẩm.

Để triệt hạ GHPGVNTN, điều tiên quyết của những tập đoàn vô minh, phá hoại ra sức triệt tiêu cho bằng được Tiếng Nói Chính Thức của GHPGVNTN, tức là Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế và người điều hành cơ quan này. Nếu không, âm mưu của họ khó thành hiện thực.

Sự việc dồn dập thấy rõ bao năm qua, nhất là gần đây, một số tổ chức và cá nhân (ngoài Giáo hội) trực tiếp hoặc gián tiếp xuyên tạc và bôi nhọ cá nhân để vận động xin Đức Tăng Thống 2 điều :

– Xin Đức Tăng Thống giải tán Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế.

– Nếu không, thì phải thay ông Võ Văn Ái và cử một Giám Đốc mới điều hành Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế.

Qua tất cả các cuộc tiếp xúc như thế, Đức Tăng Thống chỉ trả lời 3 điểm :

Thứ nhất, Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế do Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang thiết lập, tôi kế thừa di sản của Ngài, tôi không có quyền giải tán.

Thứ hai, Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế (PTTPGQT) là tiếng nói chính thức của GHPGVNTN, luôn thực hiện đúng lập trường, đường hướng Giáo Hội. Ai thấy PTTPGQT sai lầm chi, xin đưa ra bằng chứng cụ thể ?

Thứ ba, Quý vị hãy tìm và giới thiệu cho tôi một người có khả năng và tinh thần hy hiến như ông Ái.

Tất cả những người nầy đều có vẻ xấu hổ, ngậm ngùi ra đi trong im lặng.

Kính thưa Chư Tôn đức và Liệt Quý Vị,

Chỉ còn 2 ngày nữa là ngày Kỷ Niệm Húy Nhật Lần Thứ 9 Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang, người đã cùng Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo lúc bấy giờ và nay là Đức Đương Kim Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ sáng suốt thỉnh mời GS Võ Văn Ái thành lập Phòng Thông Tin Phật giáo Quốc Tế (PTTPGQT) để giúp Giáo hội trong cơn Pháp nạn có tiếng nói trên trường quốc tế.

Đáp lại ân tình sâu nặng với Nhị Vị Tăng Thống Đệ Tứ và Đệ Ngũ, chư Tôn đức cũng như Phật tử trong và ngoài nước đều thấy rõ công đức miệt mài gần 25 năm qua PTTPGQT đã đưa uy tín GHPGVNTN lên tầm cỡ Thế Giới. Ngày nay, cả Thế Giới tiến bộ đều biết đến Chúng Ta và yểm trợ Chúng Ta. Nhờ vậy mà Cọng Sản Việt Nam không dám ra một văn bản chính thức nào Giải Tán GHPGVNTN, nhờ vậy mà hàng giáo phẩm không bị cư xử bạo hành như những năm 77, 78. Nhờ vậy, GHPGVNTN còn tồn tại đến hôm nay dưới sự lãnh đạo anh minh của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN Thích Quảng Độ, được cả Thế Giới tiến bộ kính ngưỡng.

Đại hội Bất thường của GHPGVNTN thượng tuần tháng 10 năm 2003 tại Tu viện Nguyên Thiều, tỉnh Bình Định, nhằm tái lập Hội đồng Lưỡng Viện, Ngài Huyền Quang cũng như Ngài Quảng Độ đã tuyên dương trước Đại hội công đức Hộ Pháp từ sau năm 1975 của Gs Võ Văn Ái.

Hôm nay, tuân hành chỉ thị của chư Đại Tăng Hội đồng Lưỡng Viện, báo cáo rõ về các sự đánh phá GHPGVNTN và nhân sự cao cấp của Giáo hội ở hải ngoại, Văn phòng Viện Hoá Đạo xin kính gửi Cẩn Trình đúc kết sự quan sát, theo dõi hoạt động 8 năm qua của nhóm Thục Vũ, mà gần đây nhóm này công khai viết những bài xuyên tạc, mạ lỵ Giáo hội đưa lên mạng làm xôn xao dư luận, và đau lòng Phật tử.

Mấy tháng qua tại Hải ngoại, do thất bại với hoạt động của « Lực Lượng Cư sĩ Chấn hưng Phật giáo » vì tranh chấp nội bộ đưa lên mạng bêu riếu nhau, ông Thục Vũ liền cho thành lập một tổ chức quyên tiền dưới danh nghĩa Hội Foundation Thích Thiện Minh, rồi Hội Phật Tử Cố Hòa Thượng Thích Như Đạt, nhằm lũng đoạn Giáo Hội, với mục tiêu chính là triệt tiêu Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế qua kế hoạch 4 bước có tính toán cụ thể và thực hiện chu đáo như sau :

 

1/. Bước thứ nhất :

LÔI KÉO TÍN ĐỒ

Năm 2009, nhóm Thục Vũ xuất hiện lần đầu dưới danh xưng “Lực Lượng Cư Sĩ Chấn Hưng Phật Giáo”, hoạt động ngoài GHPGVNTN. Cho đến hôm nay vào năm 2017, chưa bao giờ nhóm Thục Vũ xin gia nhập làm thành viên của GHPGVNTN. Dù mang hình thức gọi là “Phật giáo”, nhưng lập trường của Lực Lượng được quy định ngay từ lúc thành lập : Lực Lượng Cư Sĩ Chấn Hưng Phật giáo” là một tổ chức ĐỘC LẬP, chúng tôi không làm việc cho bất cứ cá nhân nào, VÀ HOÀN TOÀN KHÔNG LIÊN HỆ GÌ ĐẾN CÁC TỔ CHỨC PHẬT GIÁO ĐẤU TRANH THỜI ĐIỂM 1963 – 1966(xem Bản tin của Lực Lượng Cư sĩ Chấn hưng Phật giáo, Số 1, phát hành ngày 1-7-2010). Đây là khẳng định trước sau như một của nhóm Thục Vũ chẳng muốn dính dáng gì đến GHPGVNTN, kể cả tổ chức tiền thân của Phật giáo Việt Nam là “Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam”.

Đến giữa năm 2016, nhóm Thục Vũ vận động thành lập tổ chức Foundation lấy pháp hiệu của cố Hòa thượng Thích Thiện Minh làm danh xưng với mục tiêu quyên tiền Phật tử, nói là gửi về giúp Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất trong nước.

Nội quy Hội Foundation Thích Thiện Minh, tuy miệng nói hậu thuẫn GHPGVNTN và Đức Tăng Thống, nhưng công khai tuyên bố qua Nội Quy của Hội không công nhận Hiến chương GHPGVNTN, và không thống thuộc hành chánh và tài chánh của GHPGVNTN. Hoạt động qua hai mục tiêu :

– Hội Foundation Thích Thiện Minh liên lạc trực tiếp với Giáo Hội Trong nước.

– Phổ biến thông tin liên quan đến GHPGVNTN và các sinh hoạt tu học Phật Giáo.

Như vậy Hội không liên quan gì đến GHPGVNTN.

Dù sau khi thành lập, ban hành Nội Quy Foundation Thích Thiện Minh để quyên góp tiền bạc, nhóm Thục Vũ có gửi thư hỏi ý kiến Đạo hữu Võ Văn Ái và Tổng Thư ký Viện Hoá Đạo Lê Công Cầu. Thư hỏi ý kiến này không được hồi âm, vì lý do tổ chức của Thục Vũ không là thành viên GHPGVNTN. Vả chăng muốn hỏi ý kiến, thì phải hỏi trước khi thành lập chứ ? Ai lại lập xong Hội, ban hành nội quy, rồi hoạt động quyên góp, lúc ấy mới hỏi ý kiến những người chẳng dính dáng gì đến nhóm của mình một cách ngược đời theo kiểu Thục Vũ ?

Nhưng không phải không có lý do. Thư hỏi ý kiến nói trên là một thủ thuật của nhóm Thục Vũ. Nhiều năm qua, hầu như các thư riêng gửi cho người của nhóm ông, Thục Vũ luôn ghi thêm tên người nhận, là hai vị Võ Văn Ái và Lê Công Cầu, dù cả hai người không hề ở trong nhóm của họ. Thủ thuật này cố ý cho mọi người tưởng rằng Thục Vũ là người thân cận với giới lãnh đạo GHPGVNTN. Một thời gian dài, nhiều Phật tử và Huynh trưởng Gia Đình Phật tử tưởng lầm Thục Vũ là người của Giáo hội, gây nhiều ngộ nhận.

Hội của Thục Vũ không gia nhập làm thành viên Giáo hội, nhưng quyên tiền thì lại kêu gọi các thành viên GHPGVNTN đóng góp. Vì lý do nhập nhằng gây hoang mang đồng bào Phật tử, Hòa Thượng Thích Huyền Việt, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ đã ra Thông Bạch khẳng định Tổ chức Foundation Thích Thiện Minh không liên quan gì đến GHPGVNTN, để Phật tử khỏi ngộ nhận đây là một tổ chức thống thuộc Giáo Hội quyên tiền cho Giáo hội.

Thất bại trong việc thành lập Foundaton Thích Thiện Minh, nhóm Thục Vũ thấy tầm ảnh hưởng sâu rộng của Cố HT Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Thích Như Đạt đối với Phật tử trong và ngoài nước, ông ta chuyển sang thành lập Khuôn hội Thích Như Đạt nơi địa phương ông cư ngụ. Bị chất vấn “Khuôn hội” là cơ sở hạ tầng của GHPGVNTN, vì sao không là thành viên Giáo hội lại lấy tên Khuôn hội đặt cho tổ chức mình ? Nhóm Thục Vũ xin lỗi vì không biết (sic) chi tiết này, từ đó bỏ chữ “Khuôn hội” đổi sang danh xưng Hội Phật Tử Cố HT Thích Như Đạt để tái thực hiện âm mưu của mình dưới danh nghĩa quyên góp tiền bạc, nhưng thực chất là lôi kéo tín đồ, gây phân hóa Văn Phòng II Viện Hoá Đạo và GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ hòng lũng đoạn Giáo Hội.

Trước mưu đồ nầy, Văn Phòng Viện Hóa Đạo thành kính xin Chư Tôn Đức và Đồng bào Phật tử cảnh giác.

 

Nhóm Thục Vũ tráo trở giải thích việc sử dụng Pháp hiệu Ngài Thích Như Đạt

Về danh xưng sử dụng Pháp hiệu của Hoà thượng Cố Viện trưởng Thích Như Đạt cũng cần minh xác cho rõ sự gian xảo, tráo trở của Thục Vũ.

Trả lời một Phật tử hải ngoại viết bài chất vấn Thục Vũ có xin phép Giáo hội sử dụng tên Ngài Như Đạt làm tên Hội quyên tiền của Thục Vũ hay chưa ? Nhóm Thục Vũ khẳng định qua bài viết đưa lên mạng rằng : « Trước khi thành lập Hội, chúng con có gọi về xin phép Hòa Thượng Thích Minh Quang, đệ tử của Cố Hòa Thượng Thích Như Đạt, trú trì Tu viện Long Quang, xin được lấy Pháp hiệu của Cố Hòa Thượng Viện Trưởng để đặt tên cho Hội, Ngài chấp thuận và rất hoan hỷ » (trích Tâm Thư của Đào Duy Hưng gởi HT Viện trưởng VHĐ ngày 16.5.2017).

Sự thực như thế nào ?

Ngày 14.5. âm lịch (8.6.2017) con ra Tu Viện Long Quang thính giới thường kỳ. Hòa Thượng Minh Quang đã bộc lộ tâm sự với con và Đại chúng gồm có các Huynh Trưởng Cấp Dũng : Ngô Đức Tiến, Văn Tiến Nhị, những Huynh Trưởng Cấp Tấn : Trương Diên Hiếu, Trương Trọng Tháo…và Thủ chúng Đạo tràng Long Quang : anh Nguyễn văn Lượng, bác Trần Bảo, thân phụ của Đại đức Thích Minh Bình…cùng nhiều người khác.

Hoà thượng nói :

« Họ gọi về thưa rằng : chúng con là những Phật tử trung kiên với Giáo Hội và trung thành với Đức Tăng Thống, chúng con đang thành lập « Niệm Phật Đường » để tu học và xin được lấy Pháp hiệu Cố Hòa Thượng Viện Trưởng Thích Như Đạt để đặt tên, kính xin Thầy hoan hỷ.

Hoà thượng nói tiếp nhận định của Hoà thượng :

1/. Thầy nghĩ rằng Phật tử trung kiên với Giáo Hội và trung thành với Đức Tăng Thống, tất nhiên là những người sinh hoạt trong lòng Giáo Hội, chứ đứng ngoài Giáo Hội thì làm sao mà trung kiên với trung thành được.

2/. Họ thành lập NIỆM PHẬT ĐƯỜNG để tu học, Niệm Phật Đường là danh xưng cơ sở của GHPGVNTN, như Niệm Phật Đường Huyền Quang, Niệm Phật Đường Phật Quang… tức là thống thuộc Giáo Hội.

Do đó mà Hoà thượng đã hoan hỷ chấp nhận, rồi Hoà thượng cho biết thêm :

Một thời gian sau, Thục Vũ gọi về nói với Thầy mục đích chính của Hội Thích Như Đạt là quyên góp tiền bạc giúp Chư Tăng thuộc GHPGVNTN.

Thầy bảo rằng : Nếu lập Hội nhằm mục đích quyên góp tiền bạc giúp Chư Tăng thuộc GHPGVNTN thì Thầy không bằng lòng, Trưởng tử Như Lai tuy là Bần tăng, nhưng chẳng có ai đói đâu, các đạo hữu nên đặt nặng vấn đề tu học, hãy đoàn kết để giúp Giáo Hội duy trì và phát triển trong tình hình Quốc nạn và Pháp nạn hiện nay, đừng đặt nặng đến sự no đói của Chư Tăng mà phạm thượng. Những sự việc trên, không những Thầy nói với Thục Vũ mà những ai điện về nhắc tới tổ chức Hội Phật Tử Thích Như Đạt, Thầy đều khuyên họ như vậy cả. Hôm nay Thầy minh định để Đại chúng được rõ »

 

2/. Bước thứ 2 :

CÚNG DƯỜNG CHƯ TĂNG VỚI Ý ĐỒ BẤT HẢO

Hội Phật Tử Cố HT Thích Như Đạt do Thục Vũ thành lập lấy chiêu bài “giúp đỡ GHPGVNTN theo nguyện vọng của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ” nhưng trên thực tế Hội nầy tuyên bố độc lập về Hành chánh và Tài chánh với GHPGVNTN, đồng thời không công nhận Hiến chương GHPGVNTN. Cho nên họ không hề đóng góp một chút tịnh tài nào vào Quỹ hoạt động của Giáo hội trong nước.

Ngoài ra, Đức Tăng Thống chưa bao giờ kêu gọi đóng góp tiền bạc giúp chư Tăng như Thục Vũ khẳng định. Thêm một hành động dối gạt mượn uy danh Ngài phục vụ cho mưu đồ cá nhân.

Ngược lại, Hội nầy gởi tịnh tài “cúng dường” riêng lẽ cho một số Chư Tăng nhằm tạo cảm tình riêng trong mưu sự đen tối của họ sau nầy. Để tránh những ngộ nhận từ Chính quyền và Đồng bào Phật tử, Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo đã ra Thông Bạch số 04.17.VHĐ/VT/TB ký ngày 26.4.2017 nêu những lý do thực tế để yêu cầu Hội của Thục Vũ chấm dứt việc gửi tiền theo cung cách mấy tháng qua. Thông bạch cũng khuyên nhủ Hội của Thục Vũ nếu thương tưởng đến Giáo hội, đến Đức Tăng Thống, thì hãy tham gia vào Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội của GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ để việc cúng dường được danh chánh ngôn thuận và hiệu quả hơn.

Thông Bạch của Hòa Thượng Viện Trưởng đã vô hiệu hóa mưu đồ của họ nên Họ liền trở mặt, viết nhiều bài miệt thị Giáo hội, cá nhân Giám đốc Phòng Thông Tin Phật giáo Quốc tế, Văn Phòng II Viện Hoá Đạo, nhất là phạm thượng với Đức Tăng Thống, Hòa thượng Viện Trưởng VHĐ cùng Chư Tôn Đức Hội Đồng Lưỡng Viện với lời lẽ rất chợ đời. Nhóm Thục Vũ còn bóp méo sự thực khi hô hoán qua các bài viết rằng Thông bạch Viện Hoá Đạo « cấm Phật tử cúng dường chư Tăng » ! Chưa bao giờ Viện Hoá Đạo hay bất cứ ai trong Giáo hội viết lời cấm như thế.

Họ nhầm tưởng rằng Chư Đại Tăng sống trong trong cảnh nghèo đói, áp bức thì những đồng tiền của họ sẽ khuynh loát được ý chí Kim Cương của Quý Ngài. Văn Phòng Viện Hoá Đạo kính mong Chư Đại Tăng hoan hỷ.

 

3/. Bước thứ 3 :

THỰC HIỆN NHỮNG BẢN TIN MỜ ÁM

Nhằm tạo niềm tin với đồng bào Phật tử, Hội của Thục Vũ đã đăng tải những bản tin lấy từ Thông Cáo Báo Chí của Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế (PTTPGQT), nhưng lại cắt đầu cắt đuôi để không ai nhận ra xuất xứ từ một cơ quan Thông tin chính thức của GHPGVNTN, nghĩa là cắt bỏ tiêu đề cùng lời giới thiệu của PTTPGQT để làm thành một bản tin riêng của nhóm mình. Đây là hành động Đạo Văn, dù đang sống trong một nước văn minh, dân chủ như Hoa Kỳ, vốn rất tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, tức bản quyền sách vở, các bài viết, v.v….

Hành động nầy của nhóm Thục Vũ nhắm 2 mục tiêu :

Một là đánh lận con đen : Nhóm Thục Vũ tạo ra những bản tin cắt đầu cắt đuôi, không ghi xuất xứ, là cố tình để cho Phật tử hiểu nhầm rằng Giáo Hội tin tưởng Họ nên giao cho Họ trách nhiệm truyền thông của Giáo Hội, nhất là vào lúc Họ nghe tin GS Giám Đốc PTTPGQT bị tai nạn phải nằm nhà thương hai tháng ròng, tuy rằng thời gian ấy Phật sự vẫn được nhân sự PTTPGQT cáng đáng bình thường.

Hai là nhằm lũng đoạn giữa Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế với Văn Phòng Viện Hóa Đạo (VP/VHĐ) : Nếu GS Giám Đốc PTTPGQT không sáng suốt, GS có thể hiểu nhầm VP/VHĐ bắt cá hai tay : vừa gởi các bản tin cho PTTPGQT vừa gởi cho Nhóm Thục Vũ, nếu không, thì nhóm Thục Vũ lấy tin đâu để đăng tải sinh hoạt của Giáo hội và Gia Đình Phật tử Việt Nam ?

Một mưu đồ thâm độc mà Văn Phòng Viện Hoá Đạo không thể không trình lên Chư Tôn Đức và gởi đến Phật tử các giới để chia sẻ những khó khăn mà Văn Phòng Viện Hoá Đạo và Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế đang đối mặt.

 

4/. Bước Thứ Tư :

KÊU GỌI PHẬT TỬ ÁP LỰC ĐỨC TĂNG THỐNG VÀ CHƯ ĐẠI TĂNG
ĐỂ LOẠI BỎ 2 ÔNG VÕ VĂN ÁI VÀ LÊ CÔNG CẦU

Kính bạch Chư Tôn Đức
Kính thưa Liệt Quý Vị

Để sáng tỏ mục tiêu của nhóm Thục Vũ lũng đoạn GHPGVNTN, đánh phá Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, và Văn Phòng Viện Hoá Đạo, chúng con xin kết luận như sau :

1/. Bước một, nhóm Thục Vũ ve vãn để thu hút quần chúng Phật tử.

2/. Bước 2, nhóm Thục Vũ dùng tiền bạc tưởng rằng có thể lung lạc Chư Tăng.

3/. Bước 3, nhóm Thục Vũ thiết lập những bản tin truyền thông của Giáo hội để đánh lạc hướng Phật Tử.

Khi thành công 3 yếu tố đó rồi, nhóm Thục Vũ sẽ tiến hành bước thứ Tư là bước cuối cùng của kế hoạch phá hoại GHPGVNTN bằng cách :

Vận động Phật tử gây áp lực lên Đức Tăng Thống và Chư Đại Tăng nhằm loại bỏ ông Võ Văn Ái, Giám Đốc Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, đồng nghĩa với việc triệt tiêu Tiếng Nói Chính Thức của GHPGVNTN trên trường Quốc Tế, như Cọng Sản và các thế lực vô minh mong muốn.

Sau đó loại bỏ Ông Lê Công Cầu, Tổng Thư Ký Viện Hóa Đạo, người đang giữ trách nhiệm điều hành Văn phòng Viện Hoá Đạo tại Quê Nhà.

Nhóm Thục Vũ làm hệt như chủ trương Sư Giác Đẳng bán lén Chùa Phật Quang của Giáo hội, rồi đòi hỏi « Một Giáo hội không có Võ Văn Ái ». Họ đánh lộn sòng sinh hoạt của một Tôn giáo với sinh hoạt một Đảng phái chính trị, để tha hồ tranh giành, ganh tị, thanh toán nhau. Không ở trong Giáo hội mà dám đòi hỏi chuyện quyết định của Giáo hội, thật quá lạ lùng cho sự vi phạm nội bộ tôn giáo !

Kính bạch Chư Tôn Đức
Kính thưa Liệt Quí Vị

Sở dĩ Văn Phòng Viện Hoá Đạo xác quyết như vậy, là nhờ một thời gian dài thu tập tài liệu, nghiên cứu những mâu thuẫn trong lập trường của « Lực Lượng Cư sĩ Chấn hưng Phật giáo » (vốn không công nhận các tổ chức Phật giáo đấu tranh năm 1963 – 1966), bản Nội Quy của Hội Foundation Thích Thiện Minh, rồi đến Hội Phật Tử Cố Hoà thượng Thích Như Đạt, cũng như theo dõi hoạt động trong vòng 8 năm của nhóm Thục Vũ. Nhất là sau Thông Bạch của Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo ban hành, nhóm Thục Vũ không còn che đậy vỏ bọc « Phật tử » nữa, trở nên lồng lộn, điên cuồng, quyết tâm đánh phá tới cùng với những ai mà họ cho là đối địch qua các bài viết hằn học, xuyên tạc, mạ lỵ đưa lên mạng, chẳng còn chút gì là ngôn ngữ khoan hoà của người Phật tử.

Người xưa nói : Mặn mất ngon, Giận mất khôn, trong cái giận mất khôn ấy, nhóm Thục Vũ đã để lộ mục tiêu phá hoại GHPGVNTN của nhóm mình quá sớm và quá lộ liễu. Họ kêu gào lật đổ :

« Giáo Hội ngày nay gần như tan hoang, tê liệt. Đã đến lúc Phật tử chúng ta phải tỉnh thức, mọi người chúng ta phải cùng nhau lên tiếng thỉnh cầu lên Chư Đại Tăng Hội Đồng Lưỡng Viện, thưa thỉnh lên Đức Tăng Thống loại bỏ Võ văn Ái và Lê Công Cầu là những kẻ có tài mà không có đức đã truy sát GHPGVNTN đến chổ tận diệt » (trích Thục Vũ : « Võ Văn Ái, nhà đấu tranh hay kẻ truy sát GHPGVNTN đến chỗ tận diệt », đăng tải ngày 23.5.2017).

Xin hỏi : Ai làm cho GHPGVNTN tan nát ?  — Trả lời : Đảng và Nhà nước Cộng sản ! Sao không thấy Nhóm Thục Vũ chỉ tên, tố giác ? Trái lại, ngày đêm nhóm Thục Vũ quay cuồng đánh phá hung hăng hàng giáo phẩm GHPGVNTN cùng những nhân sự cao cấp của Giáo hội. Thế là thế nào ?!

NAY CẨN TRÌNH
Mùa An Cư PL 2561, Tu Viện Long Quang
ngày 20 tháng 6 năm 2017
TL. VIỆN TRƯỞNG VHĐ
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
Tổng Thư ký
(đã ký)
NGUYÊN CHÁNH LÊ CÔNG CẦU

******

Để hiễu rõ những diễn biến phá hoại Giáo Hội của nhóm Thục Vũ qua việc thành lập Hội Foundation Thích Thiện Minh, rồi Hội Phật tử Cố HT Thích Như Đạt, kính xin Chư Tôn Đức và đồng bào Phật tử đọc bài Trần tình của một người trong cuộc là Huynh trưởng Nguyên Điền Võ Duy Linh :

TRẦN TÌNH VỀ
« FOUNDATION CỐ HT. THÍCH THIỆN MINH »

 

Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật

Kính thưa Quý vị Thiện tri thức.
Quý Phật tử tâm huyết thuộc Giáo hội do Đức Tăng thống Thích Quảng Độ lãnh đạo.
Thưa Phật tử khắp nơi, mong tiện đường nhận định.

Tôi pháp danh Nguyên Điền, thế danh Võ duy Linh là Cựu huynh trưởng, hiện nay là Tổng Thư ký của Đoàn Cựu Huynh trưởng Niệm Phật Đường Huyền Quang ở Bắc California, trực thuộc Văn Phòng 2 Viện Hoá Đạo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngọai tại Hoa Kỳ dưới sự lãnh đạo của Đức đương kim Đệ ngũ Tăng thống Đại lão Hoà thượng Thích Quảng Độ.

Tôi cũng là Tổng Thư ký của « Foundation Cố Hoà thượng Thích thiện Minh » trước đây.

Trước khi trình bày sự thật về Foundation này, tôi xin niệm Hồng danh của Đức Từ phụ Bổn sư Thích ca Mâu Ni, và lời phát nguyện của tôi là : « Phật tử trong sạch từ thể chất đến tinh thần, từ lời nói đến việc làm » –  Tâm thanh tịnh, khẩu phải dùng ái ngữ đó là lời Phật dạy. Do đó, những lời tôi viết ra đây đều là sự thật.

Sở dĩ tôi phải lên tiếng là vì anh Thục Vũ có đề cập đến tôi, nhưng không đúng sự thật. Thời gian qua trên trang mạng, anh Thục Vũ đã mở đường cho một số người thừa cơ hội đánh phá Văn Phòng 2 và Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế. Những lời nói dối, vu khống, chụp mũ của anh đã gây sóng gió khắp nơi trong cửa Thiền môn thanh tịnh. Hủy hoại tâm đạo của Phật tử, của những người không rõ sự việc. Vô tình hay cố ý Thục Vũ muốn góp phần triệt tiêu Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) truyền thừa của dân tộc. Anh có thấy tội lỗi lắm không ? Để rút ngắn thời gian, tôi xin vào sự việc, và cũng xin qúy vị công minh khi xem qua lời trần tình của tôi, để biết thêm về anh Thục Vũ.

Kính thưa quý vị.

Foundation Cố Hòa thượng thích Thiện Minh được thành lập ngày 15 tháng 5 năm 2016, nhân dịp chúng tôi về tham dự Lễ Phật Đản tại chùa Liên hoa Texas, là trụ sở Văn Phòng 2 VHĐ, Xử lý Thường vụ là Hòa thượng Thích Huyền Việt. Ngài trụ trì chùa Liên hoa. Chúng tôi một số phật tử có ý muốn tìm cách giúp tịnh tài cho quý Thầy trong nước, nên đã có một buổi họp để thành lập Foundation, có sự tham dự của anh Thục Vũ và anh Nguyễn Mạnh Hùng cùng 8 người nữa trong đó có tôi. Chúng tôi họp mặt trong đìện Phật không có sự chứng minh của Hoà thượng và cũng không xin phép Ngài khi vào hậu liêu của Ngài. Nên tôi có hỏi anh Thục Vũ : chúng ta họp lập hội để hỗ trợ cho Giáo hội, sao không mời hòa thượng Huyền Việt chứng minh ? Anh Thục Vũ trả lời với tôi : Sự việc mới bắt đầu chưa thành quả, nên chưa vội. Tôi tạm thời tin lời anh, nhưng trong lòng có điều nghi vấn, như có gì không minh bạch trong vấn đề lập hội này. Bắt đầu buổi họp anh Thục Vũ tuyên bố lý do chính, thành lập hội để hỗ trợ cho Giáo hội và quý thầy thuộc GHPGVNTN ở trong nước và lấy danh xưng một vị thánh tăng Thích Thiện Minh. Chúng tôi vô cùng hoan hỷ và đồng thuận của 10 thành viên trong Hội, gọi là sáng lập viên. Riêng tôi vô cùng vui mừng vì có thêm một đơn vị hỗ trợ cho Giáo hội và đi theo đường hướng của GHPGVNTN truyền thừa của dân tộc, giúp đỡ Giáo hội và quý Chư tăng đang gặp khó khăn ở trong nước, đây là ước nguyện của tôi nhưng lực bất tòng tâm, nên hôm nay thật vui mừng, Và trong buổi họp tất cả các anh chị đều đồng ý bầu tôi làm Tổng thư ký của Foundation. Tôi không ngần ngại và nhận lời ngay. Thế là Foundation cố Hòa thượng Thích Thiện Minh đi vào sinh hoạt. Trong những buổi họp viễn liên anh Thục Vũ thông báo cho anh chị em sáng lập, là có sự tham gia thêm của đạo hữu Trí Giác. Kế tiếp vì để Hội sinh hoạt cho quy củ nên cần thảo bản Nội quy do anh Nguyễn Mạnh Hùng biên soạn. Trong bản nội quy có Ban điều hành, có tất cả 3 người.

Tổng thư ký : Nguyên Điền Võ Duy Linh

Phó tổng thư ký : Nguyễn mạnh Hùng

Tổng thủ quỹ.

Khi bản Nội quy soạn thảo xong, tôi xem lại để ký tên thì phát hiện ra , đây là âm mưu có dự tính từ lâu. Có ý như muốn triệt hạ Văn phòng 2 Viện Hoá Đạo hải ngoại và Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, như bài trước đây đạo hữu Nguyễn Tri Quế đã viết là nhóm Thục Vũ có ý lập Văn Phòng 3, vì những điều ai cũng dễ nhận thấy là Thục Vũ muốn :

1/ Foundation cố hoà thượng Thích thiện Minh là một tổ chức độc lập, nằm ngoài Giáo hội. Tự nguyện, bất vụ lợi, để hỗ trợ GHPGVNTN, nhưng không lệ thuộc về hành chánh và tài chánh của GHPGVNTN.

2/ Trực tiếp liên lạc với Giáo hội ở trong nước. Phổ biến các thông tin liên quan đến giáo hội ở trong nước từ Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế đến các địa phương.

Ở điều thứ 1, qúy vị đã thấy rõ, hội hỗ trợ cho GHPGVNTN nhưng độc lập mọi phần hành. Sao giống như Sư Bán Chùa cũng độc lập nhân sự.

Ở điều thứ 2 : Trực tiếp liên lạc với trong nước. Không qua Văn Phòng 2 ở Hoa kỳ. Phổ biến tin tức liên quan đến Giáo hội trong nước từ Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế đến phật tử địa phương. Nhưng đã thông qua Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế chưa ? Và gửi đến Phật tử điạ phương. Nhưng điạ phương trong nước hay hải ngoại ? Chỉ qua 2 điều đó thôi , tôi đã nhận biết mọi sự việc. Đến đây tôi lại nhớ thêm một đạo hữu, xin phép anh Huệ Lộc cho tôi nhắc tên đạo hữu ở đây. Khi đạo hữu Huệ Lộc nghe được có hội Foundation cố Ht Thích thiện Minh thành lập với dự kiến của anh Thục Vũ là mở rộng trong tương lai, đạo hữu Huệ Lộc góp ý : « Nếu các anh thành lập hội để hỗ trợ cho Giáo hội đó là điều tốt, tôi rất tán thán công đức của qúy vị. Nhưng Foundation nên nằm trong Giáo hội, và đã gọi là bất vụ lợi có nội quy thì phải xin Nonprofit đúng theo luật pháp ». Nhưng anh Thục Vũ đã bác bỏ ý kiến đóng góp của đạo hữu Huệ Lộc, và còn dùng lời nói bất nhã đối với đạo hữu Huệ Lộc. Từ đó anh Huệ Lộc gửi email là xin ngưng gửi email về Foundation này đến anh, anh chấm dứt liên lạc. Tôi có duyên lành gặp được thiện hữu tri thức góp ý. Anh Đoàn trưởng Tâm Thành của tôi, góp ý rằng : « Chúng ta là cựu Huynh trưởng của Giáo hội nên làm việc gì cần phải suy nghĩ cân nhắc. Hơn nữa , tôi là Nguyên Điền là Tổng Thư ký của Đoàn Huyền Quang Sacramento, thì không thể nhận chức Tổng thư ký của  Foundation nữa ». Lời khuyên của anh Huệ Lộc và anh Đoàn trưởng nên tôi có hội ý với anh Thục Vũ là phải xin Nonprofit cho hợp pháp. Anh Thục Vũ nói với tôi là : Anh chỉ làm Tổng thư ký có gì quan trọng đâu, anh chỉ xem tổng quát thôi, việc gì phải xin giấy tờ. Và tiếp đến 2 Thông bạch  của Ngài chủ tịch Văn Phòng 2 Viện Hoá Đạo và của Ngài Viện trưởng Viện Hoá Đạo đăng trên Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, quý Ngài cảnh giác vì Foundation không nằm trong Giáo hội. Ý quý Ngài sợ nhiều lần Giáo hội đã bị tiếm danh, lợi dụng Phật tử. Anh Thục Vũ lợi dụng 2 Thông bạch của quý Ngài đưa ra, anh kích động tôi, anh bảo : « Tôi là tổng thư ký nên 2 Thông bạch vừa ra là tôi phải có trách nhiệm giải quyết, quý thầy khiển trách anh đó ». Vì Thục Vũ không có chức vụ gì. Ý Thục Vũ kích tôi phải đối chất với quý Thầy. Qua đây, lời Thục Vũ bất nhất, lúc thì nói chức vụ Tổng Thư ký của tôi không quan trọng, lúc thì bảo tôi phải có trách nhiệm, càng làm lộ rõ chân tướng. Nhưng anh Thục Vũ đã quên tôi là một cựu Huynh trưởng, dù gì chăng nữa tôi cũng hơn anh là cần biết tôn sư trọng đạo, khi mình có lỗi thì cần biết Tàm Quý, biết xấu hổ để sám hối, để thoát khỏi nghiệp ác. Thục Vũ cố ý lợi dụng tôi để đánh phá Giáo hội. Tôi nhớ lại lời anh nhận xét tôi trên trang mạng của anh, chắc quý vị đã xem. Anh đồng ý tôi làm Tổng Thư ký, còn anh bảo anh không làm chức vụ gì cả, nhưng sự thực, thật tế là tất cả mọi sinh hoạt của Hội, anh điều hành hoàn toàn. Anh bày mưu tính kế. Đây là một âm mưu đánh phá Gíao Hội có kế hoạch thật chu toàn. Thục Vũ không ngờ tôi đã biết âm mưu và tất cả sự việc anh lợi dụng tôi để tiếp tay đánh phá Gíao Hội. Nên tôi liền gửi email đến qúy Ngài, gửi đến Hoà thượng Thích Huyền Việt, Xử lý Thường vụ VP2 , tôi y chỉ phụng hành theo sự chỉ đạo của qúy Ngài. Tôi xin sám hối, và với tư cách là Tổng thư ký Foundation tôi tuyên bố ngưng hoạt động trên danh nghĩa Cố hoà thượng Thích Thiện Minh. Và tôi đã nhấn mạnh, kể từ bây giờ ai xưng danh tên : Foundation cố HT Thích thiện Minh, phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Hoa kỳ.

Anh Thục Vũ đã thất vọng nơi tôi nên khởi tâm sân hận, hết lời nặng nhẹ với tôi, rằng tôi không biết làm việc, chưa thông báo mà từ chức. Sau đó Thục Vũ đã triệu tập một cuộc họp viễn liên bất thường. Trong cuộc họp đó có tôi tham dự, tại vì tôi muốn gặp các anh chị trong ban sáng lập để nói rõ việc từ chức của tôi, và có lời chào tạm biệt. Trong buổi họp, tôi chưa kịp lên tiếng thì anh Thục Vũ đọc cái Thỉnh nguyện thư mà anh viết sẵn để gửi về cho Giáo hội ở trong nước. Lời lẽ hạch hỏi, đay nghiến, vô lễ với quý ngài. Thật là quá tội lỗi. Anh Thục Vũ bảo tôi ký vào để gửi. Nhưng tôi từ chối vì tôi không còn làm Tổng thư ký nữa. Anh Thục Vũ nổi sân la lối, chỉ trích tôi đủ điều. Đạo hữu Trí Giác thấy bất bình nên lên tiếng, đạo hữu Trí Giác nói , nếu anh Thục Vũ thấy uất hận, anh viết theo cá nhân thì anh tự ký lấy. Anh Nguyên Điền đã y chỉ phụng hành và sám hối với quý thầy rồi, bây giờ lại ký vào thỉnh nguyện thư này tức là anh Nguyên Điền phản lại lời đã hứa với thầy Tổ, ký là phản lại bản thân mình, tôi thiết nghĩ anh là Phật tử thì đạo lý đó chắc anh đã hiểu. Tại sao vì sự sân hận của anh mà lại buộc người khác vào để đánh mất tâm đạo của họ chứ ? Anh Trí Giác lấy lời khuyên giải, thôi chúng ta là Phật tử thì tập hạnh nhẫn nhục, để tâm thanh tịnh mà làm phước báu cúng dường. Xin đừng gây phiền não cho quý thầy. Ở trong nước quý thầy thuộc Gíao Hội bị bức bách trăm điều, sống như ở trong tù ngục để bảo vệ mạng mạch của Giáo hội. Gửi thỉnh nguyện thư về quý thầy phải họp, bàn. Trăm gây phiền não cho Thầy, trong lúc mình chưa làm gì được. Chúng ta cứ tiếp tục cúng dường một cách vô danh, vô tướng. Nhóm nào gửi về được thì thông báo cho nhau, cho phấn khởi, để thúc đẩy nhau.  Xin đừng xử dụng danh xưng. Xin đừng nội quy, đừng có ban điều hành. Vô tướng mà làm. Anh Trí Giác nói : Mình không có danh xưng gì cả, bao nhiêu năm nay , nhiều Phật tử âm thầm giúp đỡ Giáo hội, các thầy đã hoan hỷ, hồi hướng công đức. Anh Nguyễn Mạnh Hùng cũng có lời khuyên như vậy. Thôi hãy ngưng Foundation.  Thế là Thục Vũ nổi sân si, la lối với Trí Giác. Và ai cũng quá bất ngờ, là đạo hữu Trí Giác xin lạy Thục Vũ đừng gửi Thỉnh nguyện thư, để cho quý ngài yên. Anh Trí Gíac cũng đã nói lời : Xin không còn ở trong Foundation nữa. Và mọi người cũng đã chấp nhận không còn Foundation cố Ht Thích thiện Minh. Cái Khuôn hội Như Đạt là hội riêng của nhóm Thục Vũ ở vùng Seatle. Sự việc giải tán Foundation làm cho Thục Vũ và cô Nguyên Chiếu nổi sân si nhiều hơn nữa, và hôm sau đạo hữu Nguyên Chiếu đã mail gửi đạo hữu Trí Giác, Nguyên chiếu thóa mạ, chửi bới, xúc phạm đủ điều. Thời gian đã lâu rồi chẳng nghe anh Trí Giác nhắc đến.

Viết đến đây tôi lại nhớ lời Đức Phật dạy ông Đề Bà Đạt Ma rằng : Ông thắng trăm trận nhưng ông chưa thắng được bản thân ông. Thật là lời dạy vô cùng quý giá. Cúng dường mà tâm sân hận, chửi cả môn đồ pháp quyến, có gì ác tâm hơn nữa khi đưa tên của quý Chư tôn Đức lên diễn đàn bêu riếu. Thì không biết 3 đường ác đạo, người cúng dường đó sẽ về đâu ?!

Tất cả sự việc tôi đã trình bày với qúy vị là chân thật. Mong quý vị xem và cho lời công đạo để cứu Giáo hội, giữ tâm đạo của mình trong cơn pháp nạn.

Xin gửi vài dòng thơ để tưởng nhớ Phật :

Nghĩ sự đời Tâm ngơ ngẩn
Phật ở Phương tây, Quỷ ở gần
Nhìn vào chùa không thấy Phật
Một đám ma tăng, quậy phá trần
Theo sau một lũ âm binh
Sóng gió thiền môn, nổi bất bình
Tranh chi lắm Tâm đánh mất
Phật dạy đi tìm lại cái Tâm.

Nam mô Hoan hỷ tạng bồ Tát Ma ha tát.

Phật tử : Nguyên Điền Võ Duy Linh.
Tổng Thư ký Đoàn Cựu Huynh trưởng
Niệm Phật Đường Huyền Quang, Bắc California

 

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment