PARIS, ngày 21.6.2017 (PTTPGQT) – Đáp ứng chỉ thị của Viện Hoá Đạo GHPGVNTN, Hoà thượng Thích Huyền Việt, Chủ tịch Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ gửi Thư Mời Tham Dự Lễ Huý Nhật tưởng niệm Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang tại Chùa Chùa Liên Hoa:  6709 Howell Sugarland Road, Houston, TX 77083 vào Chủ nhật này: Ngày 25 tháng 06 năm 2017 lúc 10 giờ 30 sáng.

Sau đây là toàn văn Thư mời cùng chi tiết nội dung buổi lễ:

THƯ MỜI THAM DỰ LỄ TƯỞNG NIỆM

ĐỨC CỐ ĐỆ TỨ TĂNG THỐNG THÍCH HUYỀN QUANG

 

Kính gửi:
–  Chư Tôn Giáo Phẩm, Quý Cư Sĩ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHN-HK
–  Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng Ni.
–  Chư Đồng hương và Phật tử.

 

Kính bạch Chư Tôn Đức.
Kính thưa Quý Liệt Vị.

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN) là một Giáo Hội truyền thừa của liệt đại Tổ Sư hơn hai ngàn năm Phật giáo trên quê hương Việt Nam. Lịch sử của Giáo Hội cận đại được lãnh đạo bởi Hội đồng Lưỡng viện: Viện Tăng Thống và Viện Hóa Đạo, lãnh đạo tối cao là Đức Tăng Thống, đã năm đời Tăng Thống, đương kim Tăng Thống là Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ.

Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang: một đời vì Đạo, vì Dân đã an nhiên thị tịch vào ngày 05/07/2008, trụ thế 89 năm, pháp lạp 69 năm. Nay là Lễ Tưởng Niệm năm thứ 9.

Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ sẽ trang nghiêm cử hành Lễ Tưởng Niệm Đức Cố Tăng Thống Thích Huyền Quang, tại:

Chùa Liên Hoa:  6709 Howell Sugarland Road, Houston, TX 77083

vào Chủ nhật này: Ngày 25 tháng 06 năm 2017 lúc 10 giờ 30 sáng.

Nội dung buổi lễ:

10 giờ 30 sáng: Cúng dường trai Tăng

11 giờ 00: Chính Lễ: Niệm Phật cầu gia hộ – Giới thiệu quan khách – Diễn từ khai mạc – Tuyên đọc tiểu sử Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống – Khai Kinh Cầu Nguyện và Tưởng Niệm – Đạo từ của Chư Tăng và cảm từ của Quan Khách

12 giờ 30: Thọ trai và hàn huyên

02 giờ chiều: Hồi hướng và Hoàn mãn

Điện thoại liên lạc:

Quý Cư sĩ Trần Hiến 832-330-8882, Bùi Lang 281-530-8899, Trần Quốc Hưng 214-587-0859.

Thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức Tăng Ni, trân trọng kính mời chư Đồng Hương và Phật tử tham dự Lễ Tưởng Niệm Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang, cùng nhau tri ân một danh Tăng thạc đức “một đời vì Đạo vì Dân”.

Nguyện cầu Tam Bảo chứng minh và gia hộ tất cả chúng ta. Nguyện cầu Giác Linh Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống hộ trì Dân tộc Việt Nam: Quốc nạn và Pháp nạn được giải trừ.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Tỳ kheo Thích Huyền Việt
Chủ tịch
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
Hải Ngoại tại Hoa Kỳ
(đã ký tên)

 

 

Tags

 

1 Comment

  1. Nguyễn Bá Lăng says:

    NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰ LẠC THẾ GIỚI ĐẠI TỪ ĐẠI BI TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT.

Leave a Comment