PARIS, ngày 17.6.2017 (PTTPGQT) – Viện Hoá Đạo vừa chuyển sang Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế để phổ biến bản Thông bạch của Hoà thượng Thích Thanh Quang, Viện Trưởng Viện Hoá Đạo, về Ngày Huý nhật của Đức Cố Đệ tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang.

Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang

Toàn văn bức Thông bạch viết như sau :

Phật lịch 2561                                                                                                 Số 10.17/ VHĐ/TT

THÔNG BẠCH
HÚY NHẬT ĐỨC ĐỆ TỨ TĂNG THỐNG THÍCH HUYỀN QUANG
PL 2561-2017

 

Kính gởi :
– Chư Tôn Giáo Phẩm Hội Đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN
– Chư Hòa Thượng, Thượng Tọa Đại Đức Tăng, Ni
– Hòa Thượng Chủ Tịch HĐĐH/GHPGVNTN-HN/HOA KỲ
– GS Giám Đốc Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế
– NS Giám Đốc Phòng Liên Lạc Phật Giáo Quốc Tế
– Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử các Cấp
– Các Hội đoàn, các Đạo tràng và Phật tử các giới trực thuộc GHPGVNTN trong và ngoài nước

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính bạch Chư Tôn Đức
Kính thưa Liệt Quí Vị

Những ngày hôm nay, những ngày lịch sử của Phật Giáo Việt Nam, ngày Phật tử khắp nơi trên toàn Thế Giới tưởng niệm Bồ Tát Thích Quảng Đức đã đem Pháp thân làm ánh đuốc soi đường chỉ nẻo Vô minh, soi đường cho lương tri Dân Tộc Việt nam nói riêng và Nhân loại nói chung trước một thể chế Độc tài Gia đình trị Họ Ngô, một thể chế bất bình đẳng Tôn Giáo, một thể chế kỳ thị Phật Giáo của thế kỷ 20. Ngọn đuốc của Ngài đã đưa lịch Sử Dân Tộc qua trang sử mới, Ngọn đuốc ấy cũng là thượng duyên đưa Phật Giáo Việt Nam bước vào tiến trình mới : Sự ra đời của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN), tiếp nối mạng mạch Chánh Pháp được truyền thừa qua 2000 năm Phật Giáo Việt Nam.

Những ngày khó quên, nên chúng ta cần nhớ :

– Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất hình thành, 11 năm không là dài (1964-1975), nhưng một bậc Thánh Tăng đã cùng Chư Tôn Đức Hội Đồng Lưỡng Viện dùng bàn tay và khối óc của mình thiết lập một định chế hoàn hảo về Nguyên Tắc, Hành Chánh, Tài Chánh, Giáo Dục, Từ Thiện Xã Hội… từ hạ tầng cơ sở cho đến thượng tầng lãnh đạo làm mốc tiến cho Phật Tử chúng ta vững bước trên đường phục vụ Chánh Pháp : Đại Sư THÍCH HUYỀN QUANG !

– Sau năm 1975, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất bị chế độ Độc Tài Toàn Trị bức tử, đặt Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ra ngoài vòng Pháp luật. Từ nơi tù ngục lưu đày, vị Thánh Tăng ấy, đã cùng với Đức Đương Kim Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ, uy dũng tuyên bố Phục Hoạt Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, bất chấp khủng bố, đàn áp, ngăn chận của nhà cầm quyền Cộng sản, để hôm nay GHPGVNTN vẫn tồn tại cho chúng ta tiếp bước phục vụ nền Giáo lý Khoan dung, Hoà bình.

Kính bạch Chư Tôn Đức
Kính thưa Chư liệt vị

Thời gian qua như bóng câu qua cửa, đã 9 năm vắng bóng người nơi Văn phòng Lưu vong Hội Phước, nơi lưu đày Nghĩa Hành Quảng Ngãi, nơi Nguyên Thiều u tịch với Đại Hội Bất Thường GHPGVNTN Lịch Sử tháng 10 năm 2003. Nhưng mỗi độ Hè về, Người Phật Tử Việt Nam khắp nơi không quên hướng về quê hương Bình Định tưởng nhớ Người Thầy cao cả mà chính Hòa Thượng Trí Quang đã tôn xưng :

“NAM MÔ VIỆT NAM PHẬT GIÁO TĂNG THỐNG HUYỀN QUANG TÔN GIẢ” vào ngày HUYỀN QUANG ĐẠI SƯ cao đăng Phật Quốc 3 tháng 6 âm lịch Mậu Tý – 5 tháng bảy 2008.

Năm nay Hè về muộn, truyền thống Uống Nước Nhớ Nguồn nhắc nhở chúng ta hướng về Ngài, về di sản lớn lao mà Ngài để lại cho GHPGVNTN, để lại cho chúng ta niềm tin Vô Úy trước Quốc Nạn và Pháp Nạn hôm nay.

Để bày tỏ niềm tôn kính ấy, Viện Hóa Đạo GHPGVNTN thành kính Cung Thỉnh Chư Tôn Đức Hội Đồng Lưỡng Viện, Chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni, cùng xin thông báo đến đồng bào Phật Tử các giới tùy nghi tham dự Lễ Tưởng Niệm Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang tại Tu Viện Nguyên Thiều, Bình Định, vào lúc 08 giờ 30 ngày 03 tháng 6 năm Đinh Dậu, tức ngày 26 tháng 6 năm 2017 – Phật Lịch 2561.

Tại Hải Ngoại, Viện Hóa Đạo kính xin Hòa Thượng Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN-HN/HK tùy phương tiện tổ chức Lễ Tưởng Niệm Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống để Phật Tử xa quê được dâng nén Tâm Hương tưởng nguyện công hạnh sâu dày của Người.

NAM MÔ THƯỜNG TINH TẤN BỒ TÁT MA HA TÁT

Phật Lịch 2561,Tu Viện Long Quang,
ngày 21 tháng 5 năm Đinh Dậu – 15. 6. 2017
Viện Trưởng Viện Hoá Đạo
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
(ấn ký)
Tỳ Kheo THÍCH THANH QUANG

Tags

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment