Chương trình thứ Sáu 26.5.2017 – Chương trình đặc biệt Tưởng niệm Huynh trưởng GĐPTVN Lê Thị Tuyết Mai vị quốc vị pháp thiêu thân & Lời Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ: Dân chủ như vũ khí chống độc tài, Liên Minh Dân tộc như sức mạnh bào vệ chủ quyền Việt Nam.

 

 

 

Đài Phật giáo Việt Nam phát về Việt Nam tại làn sóng ngắn 31 thước, 9930 Ki lô Hertz từ 19 giờ đến 19 giờ 30 mỗi tối thứ Sáu. Kính mong quý thính giả hoan hỉ viết thư về Đài cho biết tình hình bắt đài có trở ngại, hay khó khăn gì không, để Đài kíp hoàn thiện.

TẠI HOA KỲ, QUÝ THÍNH GIẢ CÓ THỂ NGHE “Đài Phật giáo Việt Nam” QUA SỰ TIẾP VẬN CỦA :

=> Đài Calitoday, Bắc California, qua làn sóng AM 1500, vào lúc 12:30 PM đến 1:00 PM giờ địa phương vào mỗi Chủ nhật.

=> Đài Saigon Radio tại thành phố Houston, Texas, qua làn sóng 900 AM vào mỗi Chủ Nhật lúc 1:30 PM giờ địa phương. Nghe qua điện thoại, bấm số : 1-641-552-5009

=> Đài Saigon Radio tại thành phố Dallas, Texas, qua làn sóng 1600 AM vào mỗi Chủ nhật lúc 3:30 PM giờ địa phương.

=> Đài Phát thanh Việt Nam tại thành phố Oklahoma nghe qua Internet ở Website www.daiphatthanhvietnam.com vào thứ Sáu mỗi tuần từ 12:30 PM đến 1: PM, giờ Miền Trung Hoa Kỳ – CST. Nghe qua điện thoại, thì bấm số 1-605-475-8008.

Xin mời chư liệt vị hoan hỉ đón nghe.

Tags

 

1 Comment

  1. Nguyễn Bá Lăng says:

    NAM MO A DI DA PHAT.
    Đức đệ ngủ Tăng thống GHPGVNTN năm nay đã 90 tuổi.Người luôn ưu tư và thao thức về tổ chức truyền thừa GHPGVNTN của Quốc nội cũng như hải ngoại hiện nay.
    Kính mong chư Tôn túc giáo phẩm,cùng Thiện hữu tri thức Phật giáo hãy bình tâm thể hiện tình lợi lạc vị tha,xã bỏ tất cả để ngồi lại với nhau trong tinh thần “Trên dưới một lòng,trong ngoài một ý” để xây dựng và củng cố hàng ngủ GHPGVNTN.
    Kính mong tiên sinh Võ Văn Ái cùng Nữ sĩ Ý Lan hoan hỉ kết nối tạo nhịp cầu giao lưu quốc nội và hải ngoại để khởi phát một Đề án khả dụng. Tiên sinh thực hiện được Phật sự trọng đại này là một công đức to lớn,hồi hướng về đức Tăng thống trong độ tuổi cuối đời của ngài.

Leave a Comment