PARIS, ngày 30.1.2017 (PTTPGQT) – Đầu Xuân, Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế nhận được bức Tâm Thư Đầu Xuân Đinh Dậu của Hoà thượng Thích Huyền Việt, Chủ tịch Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ, và Khánh chúc Xuân Đinh Dậu của Huynh trưởng Lê Công Cầu, Vụ trưởng Gia Đình Phật tử Vụ Viện Hoá Đạo, để phổ biến.

Sau đây là toàn văn hai văn kiện đầu Xuân ấy :

Chùa Liên Hoa: 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083 – U.S.A.
Telephones: 832-714-0800  |  281-988-5550 |  832-330-8882  |  281-530-8899
Email: vp2vhdxltv82015@gmail.com

 

TÂM THƯ ĐẦU XUÂN ĐINH DẬU

của Hòa Thượng Thích Huyền Việt

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Ngưỡng bạch Đức Đệ Ngũ Tăng Thống,
Ngưỡng bạch Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo
Ngưỡng bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni
Kính thưa Đồng Bào, Đồng Hương và Phật Tử.

Dưới sự lãnh đạo đầy từ ái, an nhiên và dũng lược của Đức đương kiêm Tăng Thống Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, cùng chư tôn đức giáo phẩm Hội Đồng Lưỡng Viện : Viện Tăng Thống, Viện Hóa Đạo, Văn Phòng II Viện Hóa Đạo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại vẫn tồn tại, giữ vững niềm tin, kiên định lập trường, tiếp tục cuộc hành trình sau biến cố “Sư Tử Trùng Thực Sư Tử Nhục” “Sư Ông và Kẻ Lạ” tiếm danh và cưỡng đoạt danh xưng của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (vốn thừa lệnh Hội đồng Lưỡng viện trong nước đăng bạ tại Hoa Kỳ), và bán lén chùa Phật Quang ở California – tài sản duy nhất của Giáo Hội do Phật tử bốn phương cúng dường xây dựng. Khổ nạn chồng chất lên khổ nạn của Pháp nạn là hệ quả của Quốc nạn mà Giáo hội cùng hàng Giáo phẩm, Tăng Ni và Cư sĩ phải gánh chịu !

Kham Nhẫn là áo giáp của hành giả đi trên con đường giác ngộ. Chúng ta cần vận dụng những cơ hội và phương tiện chung quanh để an định và phát huy tinh thần vô úy như lời của Đức Tăng Thống trong Thông Điệp Xuân đã dạy :

“Đức tính Vô Uý chính là sức mạnh bất bạo động dẹp tan mọi cuồng vọng làm khổ đau, ly tán và chết chóc nhân sinh. Đức tính Vô Uý đã thể hiện qua hàng trăm cuộc kháng chiến vệ quốc mười thế kỷ đầu Tây lịch để gìn giữ chiếc nôi văn hiến Việt trên đất Giao Châu, khiến cho người Việt không bị vong quốc, nước Việt không bị nô lệ Bắc phương.

“Chính đức tính Vô Uý ấy đã sinh thành ra quốc gia Đại Việt sáng chói dưới các triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần, đương đầu với mọi sức mạnh bạo động, làm nên lịch sử dân tộc mà cũng là lịch sử của Phật giáo Việt Nam.

“Xuân đến rồi Xuân đi, người đến rồi người cũng đi, theo định luật Vô thường. Nhưng Xuân chưa hề mất trong vòng sinh hoá. Người cũng vĩnh viễn tồn tại trong đức tính Vô Uý để thánh hóa cái sống của Phật Pháp nơi viễn trình Cứu Khổ Trừ Nguy.”

Và lời của Hòa Thượng Thích Thanh Quang, Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, trong Thư Xuân Đinh Dậu :

“Khát khao một Mùa Xuân Dân Tộc, suốt hơn bốn thập kỷ qua, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tuy bị Đảng và Nhà nước kềm tỏa. Nhưng đường lối nhất quán của Giáo Hội do Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ lãnh đạo vẫn kiên quyết đấu tranh bất bạo động cho một nền Dân Chủ Đa Nguyên để con Rồng cháu Tiên trong hay ngoài nước có cơ duyên hội tụ, nhìn nhận nhau dưới mái ấm ngôi nhà Việt Nam, kiến tạo mùa Xuân mới cho Dân Tộc.”

Hạt giống tốt : Điều thiện, Nhân bản, Chánh nghĩa Quốc gia ; Chánh pháp, một phương cách sống, vô ngã vị tha – phục vụ để được hoàn toàn và hoàn toàn để phục vụ. Chúng ta giữ vững niềm tin và tinh tấn gieo giống lành để được gặt hái quả lành.

Nhìn lại thành quả năm qua – Bính Thân 2016 – thật đáng khích lệ :

 1. Đại Lễ Phật Đản chung (Tháng 05/2016) tại Chùa Liên Hoa Houston, TX trong dịp Đại Lễ này một cuộc hội thảo chủ đề “Sứ Mệnh của Người Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử” đông đảo thành viên Huynh Trưởng và Đoàn Sinh của hai cơ chế Liên Đoàn Cựu Huynh Trưởng và Ban Hướng Dẫn Trung Ương tham dự.
  Một tân Ban Chấp Hành Liên Đoàn Cựu Huynh Trưởng và Đoàn Sinh Gia Đình Phật Tử nhiệm kỳ 2016-2018 được công cử.
 2. Nhiều Đại Hội Miền, Trại Huấn Luyện, Trại Họp Bạn Gia Đình Phật Tử đã được tổ chức (Tháng 07/2016) dưới sự lãnh đạo của Ban Hướng Dẫn Trung Ương trực thuộc GHPGVNTNHN/HK.
 3. Đại Hội Thường Niên Lần 1 Nhiệm Kỳ I (Tháng 10/2016) tại Chùa Liên Hoa Houston, TX với thành quả đáng ghi nhớ : Đã thỉnh cử được nhân sự Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ, nhiệm kỳ 2016-2018 với trên 20 nhân tuyển Tăng Ni và Nam Nữ Cư Sĩ nhiệt tâm, sẵn sàng dấn thân phục vụ.
 4. Tiếp Ứng Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội tổ chức Buổi Tiệc Gây Quỹ và Hội Thảo (Tháng 10/2016) nhằm vận động tài chánh yểm trợ Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế.
 5. Lễ Húy Nhật Đức Cố Phó Tăng Thống Đại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác (Tháng 12/2016) với hai nội dung : 1. Lớp Tu Học, nhằm biểu tỏ tấm lòng tri ân và hồi hướng công đức lên Đức Cố Phó Tăng Thống ; 2. Lễ Tưởng Niệm và Thâm nhập Hành trạng của Đức Cố Phó Tăng Thống và cầu nguyện.
 6. Tham dự Khóa Hội Thảo : “Tự do Tôn giáo tại Việt Nam : Mối an ninh quan trọng cho khu vực và toàn cầu” tại Hudson Institute – Stern Policy Center –ở Hoa Thịnh Đốn.
 7. Hợp tác với Cơ sở Quê Mẹ, Ủy Ban Bảo Vệ Quyền Làm Người tại Paris (Pháp quốc) và Sáng hội RAFTO tại Na-Uy tổ chức Lớp Thâm Nhập Dân Chủ (Tháng 01/2017) nhằm giới thiệu những khái niệm về phạm trù dân chủ được quy định trong Hiến Chương Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc.
 8. Hưởng ứng lời kêu gọi của Viện Hóa Đạo cứu trợ đồng bào nạn nhân thiên tai và nhân tai (Tháng 10/2016) ở các tỉnh miền Bắc Trung phần Việt Nam.
 9. Yểm Trợ Tiếp Vận Đài Phật Giáo Việt Nam – Paris nhằm phổ biến những thông tin Phật sự của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ở quê nhà và hải ngoại tại các thành phố có đông người Việt Nam sinh sống : Bắc California – San Jose, Nam California – Thủ độ Tỵ nạn người Việt, Dallas, Houston.
 10. Đáp ứng nhu cầu Phật sự tại Hoa Kỳ : Ban Thường Vụ và các Tổng Vụ, đặc biệt Tổng Vụ Cư Sĩ, Tổng Vụ Liên Lạc Quốc Tế, Tổng Vụ Pháp Chế, Tổng Vụ Nhân Sự và Liên Lạc đã phải bôn ba đó đây : Từ Texas đến Florida ; từ California đến Oregon, Washington State ; từ Denver đến Iowa ; từ Georgia đến Washington DC, New York ; từ Pháp quốc đến Hoa Kỳ…

Giáo Hội luôn tích cực hợp tác với Tổ hợp Luật sư “The Tammy Tran Law Firm” và theo dõi vụ kiện của Giáo hội với nhiều lạc quan : Chánh sẽ thắng Tà, luật pháp sẽ soi sáng “Cái gì của Giáo hội sẽ phải trả lại cho Giáo Hội”. Vụ “tiếm danh và bán lén Chùa” như là một pháp nạn nhỏ trong chuỗi dài của pháp nạn đã không làm chùn chân các thành viên của Giáo hội : Hội đồng Điều hành, các đơn vị Cơ sở, Huynh trưởng các cấp và Đoàn sinh Gia đình Phật tử, Đồng bào, Đồng hương và Phật tử xa gần vốn sẵn dành niềm tin và sự ưu ái đối với GHPGVNTN quốc nội và hải ngoại.

QUỐC NẠN : Nhà Mẹ Việt Nam bị “kẻ giặc” cướp phá, tước đoạt tài sản của dân, đẩy lương dân xuống hàng nô bộc. Những nhân sĩ, tri thức, đặc biệt những nhân sĩ trong các tôn giáo, chính đảng quốc gia, những nhân tài trong các lãnh vực chuyên môn của xã hội : kinh tế, tài chánh, tôn giáo, văn hóa, giáo dục, khoa học, kỹ thuật, y khoa, chính trị, nhân văn, từ thiện, xã hội, môi sinh, địa lý, thiên văn, v.v… lên tiếng bày tỏ ước vọng xây dựng một quốc gia Việt Nam thịnh trị và phú cường, dân chủ và nhân quyền thì bị trù dập, tù đày !

Các chính quyền độc tài, độc tôn và độc ác sẽ phải ra đi để nhường chỗ cho lương dân quyết định vận mệnh tương lai của dân tộc như lời của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống : “Thể chế chính trị là tạm thời, Dân là vạn đại”.

Đức đương kim Tăng Thống thường dạy : “Giáo hội không làm chính trị, người Tu sĩ chúng tôi không làm chính trị nhưng phải có thái độ chính trị” nhằm khẳng định quyền thiêng liêng của người công dân sinh ra và lớn lên trên quê hương mình ; cũng nhằm khẳng định tôn chỉ và mục đích của Giáo hội : Xiển dương Chánh Pháp, phục vụ Nhân sinh, Đồng hành cùng dân tộc – Đạo pháp và Dân tộc là tâm nguyện của Chư Liệt Đại Tổ Sư trong suốt chiều dài lịch sử Phật giáo hơn 2000 năm trên quê hương Việt Nam.

Rất cảm kích đầy bi thiết từ đáy lòng của một thuyền nhân tỵ nạn Cộng sản trong hơn 30 năm trên xứ lạ quê người, luôn trông chờ ngày mà mạch nguồn Nhân Bản và Dân Tộc khai thông nhằm mang lại Nhân Quyền cho người hiện diện, và Linh Quyền cho người đã khuất như Đức Đệ Tứ Tăng Thống đã dạy ; Toàn dân Việt từ Bắc chí Nam ca khúc khải hoàn ngẫng mặt nhìn ra thế giới : Trái đất là nhà của chúng ta, nhân loại bốn biển là anh em – thương và được thương, hiểu và được hiểu, tha thứ và được tha thứ !

Con xin dâng lời cầu nguyện lên Đức Thế Tôn, Chư Anh Linh Lịch Đại Tiên Tổ đã dày công lập quốc, giữ nước và lập nên nền văn hiến Việt Nam.

Nhất tâm cầu nguyện !

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Tỳ kheo Thích Huyền Việt
XLTV. Văn Phòng II Viện Hóa Đạo
Chủ tịch Hội đồng Điều hành GHPGVNTNHN/HK

 

Khánh chúc Xuân Đinh Dậu của Vụ trưởng Gia Đình Phật tử Vụ
Viện Hoá Đạo GHPGVNTN

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
TỔNG VỤ THANH NIÊN
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

BI TRÍ DŨNG

VP : Chùa Giác Minh 356/42 đường Hoàng Diệu, thành phố Đà Nẵng
————————————————————————————————-
PL 2560                                                                                             Số 01.17/BHD/TR.Ư

 

KHÁNH CHÚC XUÂN ĐINH DẬU

————-
VỤ TRƯỞNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VỤ
&
TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

 

Kính dâng :
– Đức Đệ Ngũ Tăng Thống
– Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo
– Chư Tôn Giáo Phẩm Hội Đồng Lưỡng Viện
– Hòa Thượng Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHN/Hoa Kỳ

Thành kính gởi đến :
– GS Giám Đốc Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế
– CS Giám Đốc Phòng Liên Lạc Phật Giáo Quốc Tế
– Các bậc Phụ Huynh đoàn viên Gia Đình Phật Tử Việt Nam
trong nước và hải ngoại.
– Quý Ban Bảo Trợ GĐPT Việt Nam tại các địa phương.

Thân ái kính gởi :
– Ban Chấp Hành Liên Đoàn CHT&ĐS GĐPT/VN tại Hoa Kỳ & Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT VN tại Hoa Kỳ cùng các Quốc Gia, Châu Lục
– Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử các cấp trong và ngoài nước.
– Tất cả Anh chị em Huynh Trưởng và Đoàn Sinh Gia Đình Phật tử quê nhà và hải ngoại

 

Kính bạch Chư Tôn Đức

Năm Con Khỉ Bính Thân đang từ từ khép lại mang theo những hành động “ tâm viên ý mã ” làm điên đảo lòng người ngoài xã hội, cũng như nhức nhối tâm can của người Phật tử trong lòng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, đang đi vào quá khứ.

Tiếng Gà Xuân Đinh Dậu từ từ cất lên, xóa tan đêm dài tăm tối, báo hiệu một bình minh tươi sáng cho Dân Tộc và Đạo Pháp trên Quê Mẹ thân yêu.

Tất cả hy vong đó, nhân ngày Tết đến, Xuân về, chúng con thành tâm đê đầu đãnh Lễ Đức Tăng Thống cùng Chư Tôn Đức Giáo Phẩm Hội Đồng Lưỡng Viện, Chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni, Huệ mạng tăng trưởng, Pháp thể khinh an, Chúng sanh dị độ để lãnh đạo chúng con trên bước đường tu tập, phụng sự Đạo Pháp và Dân Tộc.

Thành kính gởi đến chư Thiện Tri Thức, các Bậc Phụ Huynh, các Ban Bảo Trợ, niềm tri ân thắm thiết trong sự đồng hành cùng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và Gia Đình Phật Tử Việt Nam Quốc nội cũng như Hải ngoại, giữ vững Lý Tưởng Áo Lam giữa hoàn cảnh đầy nội ma, ngoại chướng trong cơn Quốc nạn và Pháp nạn, vạn sự Như Ý Cát Tường.

Thân ái gởi đến Anh Chị Em Áo Lam Quốc nội và Hải ngoại, một năm mới tinh tấn, dõng mãnh trong tinh thần BI-TRí-DŨNG. Chúng ta hãy cùng nắm tay nhau bảo vệ Nội Quy và Qui Chế Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam trong lòng Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, nhất là Điều I của Nội Quy trong tinh thần Vô Úy như Thông Điệp Xuân Đinh Dậu của Đức Tăng Thống và Thư Xuân của Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo đã ban hành.

NAM MÔ ĐƯƠNG LAI HẠ SANH TỪ THỊ TÔN PHẬT

Phật Lịch 2560, Giác Minh, cuối Đông Bính Thân
VỤ TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẪN TR/Ư
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM
NGUYÊN CHÁNH LÊ CÔNG CẦU

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment