PARIS, ngày 25.1.2017 (PTTPGQT) – Thấm thoát đã ba năm, Hoà thượng Thích Như Đạt, Cố Viện trưởng Viện Hoá Đạo, một bậc long tượng tại Huế, ra đi để lại biết bao thương tiếc trong lòng Phật tử Huế, trong và ngoài nước. Lễ Đại tường Ngài sẽ tổ chức tại Tu viện Long Quang, nơi Ngài làm Viện chủ từ năm 1958, và cũng là trụ sở hiện nay của Viện Hoá Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN).

Sau đây là Thông bạch của Hoà thượng Thich Thanh Quang, đương kim Viện trưởng Viện Hoá Đạo, về Lễ Đại tường của Ngài Thích Như Đạt vào lúc 9 giờ sáng ngày mồng Tám tháng Giêng Đinh Dậu, nhằm ngày 04 tháng 02 năm 2017 tại Tu Viện Long Quang, Thị xã Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tu viện Long Quang cạnh giòng sông Bồ – Hình PTTPGQT

Tu viện Long Quang cạnh giòng sông Bồ – Hình PTTPGQT

Đồng thời, Thông bạch mong mỏi Giáo hội các cấp trong và ngoài nước tổ chức Lễ Đại Tường Đức Cố Viện trưởng Viện Hoá Đạo Thích Như Đạt. Sau đây là toàn văn Thông bạch :

Phật lịch 2560                                                                                              Số 02.17 / VHĐ/TB

THÔNG BẠCH

————
LỄ ĐẠI TƯỜNG
CỐ HÒA THƯỢNG VIỆN TRƯỞNG VIỆN HÓA ĐẠO
THÍCH NHƯ ĐẠT

Kính gởi :
Chư Tôn Giáo Phẩm Hội Đồng Lưỡng Viện
Chư Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng, Ni
Đồng bào Phật tử các giới
Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử các cấp

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính bạch Chư Tôn Đức
Kính thưa Chư liệt vị.

Ngày tháng thoi đưa,

Đã ba lần Xuân đến, niềm vui của đất trời không vơi được niềm tiếc thương vô hạn của Phật tử chúng ta đối với Cố Đại Lão Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN thượng NHƯ hạ ĐẠT.

Ngài là một bậc Cao Tăng suốt đời đem Chánh Pháp phục vụ Chúng Sanh, phục vụ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất từ khi mới thành lập cho đến ngày xả bỏ báo thân, dù thời cuộc đảo điên, nhân tâm ly tán.

Trên cương vị Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự, Ngài đã thỉnh cầu Đức Tăng Thống y luật xử trị những thành viên Giáo hội tha hóa, nhằm thanh tịnh Chư Tăng, trang nghiêm Giáo Hội.

Trên cương vị Phó Viện Trưởng, Ngài đã thỉnh nguyện Đức Tăng Thống áp dụng triệt để Hiến Chương, nhằm dẹp bỏ nạn bè phái, gây phân hóa trầm trọng trong hàng ngũ lãnh đạo Giáo Hội, nhất là việc tiếp tay với thế quyền nhằm triệt tiêu Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế, triệt tiêu tiếng nói chính thức của GHPGVNTN.

Khi Giáo Hội gặp cơn nghiêng ngửa, Ngài đã khẳng khái nhận trách nhiệm Viện Trưởng Viện Hóa Đạo để cùng Đức Tăng Thống lãnh đạo Giáo Hội bảo vệ Pháp Lý, bảo vệ Hiến Chương GHPGVNTN kết tinh bằng máu xương của ngàn vạn Tăng Ni Phật Tử qua nửa thế kỷ thăng trầm của lịch sử.

Những ngày lâm trọng bệnh, Ngài luôn cầu nguyện được trụ thế thêm một thời gian để phò tá Đức Tăng Thống trong hiện tình bị quản chế khắc khe, tiếp tục phục vụ Giáo Hội trước hiểm nạn của nội ma, ngoại chướng.

Than ôi ! Hạnh nguyện chưa thành, Ngài đã theo lẽ vô thường cao đăng Phật Quốc để lại muôn ngàn tiếc thương cho Phật tử chúng ta trong cõi đời ô trược.

Năm Đinh Dậu đã về.

Lễ Đại Tường của Ngài sẽ được tiến hành vào lúc 9 giờ sáng ngày mồng Tám tháng Giêng Âm lịch, nhằm ngày 04 tháng 02 năm 2017 tại Tu Viện Long Quang, Thị xã Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

Viện Hóa Đạo kính xin cung thỉnh Chư Tôn Đức Hội Đồng Lưỡng Viện, Chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni, kính mời Đồng bào Phật tử các giới, Ban Hướng Dẫn GĐPT các cấp cùng Huynh Trưởng và Đoàn Sinh GĐPT tùy nghi tham dự để tưởng nguyện Giác Linh của Ngài theo ngày giờ dẫn thượng.

Để nhớ công ơn Đức Cố Viện trưởng Viện Hoá Đạo Thích Như Đạt, Viện Hoá Đạo kính mong Giáo hội các cấp trong và ngoài nước tổ chúc cùng ngày mồng Tám tháng Giêng Đinh Dậu, 4 tháng 2 dương lịch 2017 Lễ Đại Tường Ngài.

NAM MÔ ĐƯƠNG LAI HẠ SANH TỪ THỊ TÔN PHẬT

Phật Lịch 2560 – Tu Viện Long Quang,
Ngày 23  tháng 01 năm 2017
Viện Trưởng Viện Hóa Đạo
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
(ấn ký)
Tỳ Kheo THÍCH THANH QUANG

 

________________________________________________________________
Thành kính thượng trình Đức Tăng Thống thẩm tường
Kính gởi GS Giám Đốc PTTPGQT kính tường và kính phổ biến.
Lưu./.

Tags

 

1 Comment

  1. Nguyễn Bá Lăng says:

    NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI ĐAI TỪ ĐẠI BI TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT.

Leave a Comment