PARIS, ngày 30.12.2016 (PTTPGQT) – Viện Hoá Đạo vừa gửi đến Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế để phổ biến Báo trình Tài chánh chi thu trong năm dương lịch 2016.

Sau đây là toàn văn Báo trình tổng kết chi thu tài chánh trong năm 2016.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT - VIỆN HOÁ ĐẠO - TỔNG VỤ TỪ THIỆN XÃ HỘI - Chùa Từ Hiếu, 59 Lô D Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, Sài GònPhật lịch 2560                                                                                                 Số 09/TTXH/TVT

BÁO TRÌNH TÀI CHÁNH

CỦA TỔNG VỤ TỪ THIỆN XÃ HỘI

—————–
TRI ÂN CÔNG ĐỨC
CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG NI VÀ QUÝ PHẬT TỬ ĐÃ GÓP PHẦN CÔNG ĐỨC VÀO QUỸ TỪ THIỆN XÃ HỘI, VIỆN HÓA ĐẠO, GHPGVNTN, ĐỂ CỨU TRỢ NGƯỜI NGHÈO VÀ ĐỒNG BÀO BỊ THIÊN TAI LŨ LỤT MIỀN TRUNG NĂM 2016

 

Kính dâng : Đức Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN kính thẩm tường

Kính gửi :
Hòa Thượng Viện Trưởng kính tường
GS Giám Đốc Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế kính phổ biến

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính bch : Đức Đ Ngũ Tăng Thống
Kính bch : Hòa Thưng Vin Trưởng,

Năm 2016 sắp qua, năm 2017 sắp đến, thay mặt Hội Đồng Lưỡng Viện con xin tri ân công đức Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni, Quý Phật Tử trong và ngoài nước đã góp phần công đức vào quỹ TỪ THIỆN XÃ HỘI của Giáo Hội để cứu trợ đồng bào nghèo khó, neo đơn, trẻ em mồ côi, bệnh tật và nạn nhân thiên tai lũ lụt Miền Trung. Sau đây chúng con xin Báo trình Tài chánh của Tổng vụ Từ Thiện Xã hội năm 2016.

 

1/. Danh sách Chư Tôn Đức Tăng Ni và Quý Pht Tử góp phần công đức vào Qu TTXH của Giáo Hi :

Ngày 01.01.16 :

Tồn Quỹ : 200 Aud, 350 Euro, 900 USD

Ngày 06.01.2016 :

  1. Minh Quang USA. (100 USD)

Ngày 04.02.2016 :

Cụ Bà : Trần Thị Tư, pd : Diệu Tâm (30 USD), bà Đặng ngọc Yến pd : Quảng Hiếu (30 USD), bà Diệu Thiện (100 USD), O.Bà Yoshio Ishiyama (150 USD), Ô.bà Cory Matsumoto (50 USD), Ô. Bà Nguyễn Thanh Tùng (20 USD), Ô. Bà nguyễn Thanh Châu pd : Chánh Hồng (100USD), Khuôn hội Đôn Hậu (120 USD).

Ngày 06.02.2016 :

Ẩn danh, Trí Nguyên, Thầy Thích Viên Pháp, Nguyên Thảo, Lý sai, Nhật trường, Diệu Nghiêm, Trí Lạc, Ông Bà nguyễn Văn Nu, Cô Dung, Cô Phương Oanh (đàn tranh ở Pháp), Ông Hoàng Đức Hậu (Công Giáo), NS Đàm Bảo Kiếm, ba chị em cô LiLLy Nguyễn (1, 100 USD).

Ngày 14.02.2016 :

Minh Quang USA. (140 USD)

Ngày 17.03.2016 :

Dương Thị Lan (1000 USD)

Ngày 19.03.2016 :

Minh Quang (100 USD)

Ngày 23.03.2016 :

PT. Diệu Đăng và Quý PT tại Mỹ (do Liên Phương đứng tên gửi) (2000 USD)

Ngày 02.05.2016 :

Cụ Bà : Trần Thị Tư, pd : Diệu Tâm (30 USD), bà Đặng ngọc Yến pd : Quảng Hiếu(30 USD), Ô. Bà Đặng Ngọc Hạnh (30 USD), bà Diệu Thiện (50 USD), O.Bà Yoshio Ishiyama (150 USD), Ô.bà Cory Matsumoto (100 USD), Ô. Bà nguyễn Thanh Châu pd : Chánh Hồng (80 USD), Khuôn hội Đôn Hậu (30 USD).

Ngày 07.05.2016 :

Minh Quang USA. (200 USD)

Ngày 19.06.2016 :

Minh Quang (200 USD)

Ngày 15.07.2016 :

Minh Quang USA. (200 USD)

Ngày 19.07.2016 :

Các Phật Tử Chúng Duy Ma Cật tại Pháp, tặng cho các nạn nhân bị môi trường tại việt Nam (200 Euro)

Ngày 12.08.2016 :

Minh Quang USA (100 USD)

Ngày 15.09.2016 :

Bà nguyễn Thị Hai, Đồng Phương (100 USD), Cụ Bà : Trần Thị Tư, pd : Diệu Tâm(30 USD), bà Đặng Ngọc Yến pd : Quảng Hiếu(30 USD), Ô. Bà Đặng Ngọc Hạnh(30 USD), bà Diệu Thiện(50 USD), O.Bà Yoshio Ishiyama(100 USD), Ô.bà Cory Matsumoto (40 USD), Ô. Bà Nguyễn Thanh Tùng (20 USD), Ô. Bà nguyễn Thanh Châu pd : Chánh Hồng (40 USD), Bà Trần Thị Vy (20 USD), Khuôn hội Đôn Hậu (50 USD).

Ngày 15.09.2016 :

Bà nguyễn Thị Hai, Đồng Phương (100 USD), Cụ Bà : Trần Thị Tư, pd : Diệu Tâm (30 USD), bà Đặng Ngọc Yến pd : Quảng Hiếu (30 USD), Ô. Bà Đặng Ngọc Hạnh (30 USD), bà Diệu Thiện (50 USD), O.Bà Yoshio Ishiyama (100 USD), Ô.bà Cory Matsumoto (40 USD), Ô. Bà Nguyễn Thanh Tùng (20 USD), Ô. Bà nguyễn Thanh Châu pd : Chánh Hồng (40 USD), Bà Trần Thị Vy (20 USD), Khuôn hội Đôn Hậu (50 USD).

Ngày 04.10.2016 :

Lưu An CA. USA.(100 USD)

Ngày 14.10. 2016 :

Minh Quang USA. (100 USD)

 

2/. Danh sách Chư Tôn Đức Tăng Ni và Quý Pht Tử trong và ngoài nước cứu tr đồng bào b thiên tai lũ lt Miền Trung

Ngày 21.10.16 :

Hiếu Võ pd : Minh Hạnh, Houston-Texas-Hoaq Kỳ(1.000.000 VNĐ)

Ngày 21.10.16 :

Liên Đoàn Cựu Huynh Trưởng và Đoàn Sinh GĐPT/VP2 VHĐ/GHPGVNTN Tại Hoa Kỳ (500 USD)

Ngày 24.10.16 :

Đoàn Cựu Huynh Trưởng NPĐ Huyền Quang tai Sacramento và Stockton, USA.(850 USD), Dương Đức Quang, USA.(100 USD).

Ngày 25.10 16 :

Trương Thị Lan và Quý PT. Hội Viên Hội Phật Tử cố HT. Thích Như Đạt tại Hoa Kỳ (2500 USD), Đại Đức Thích Viên Minh và Quý PT tại Chùa Phật Quang , Thành phố Beaverton, Tiểu Bang Oregon USA (500 USD), Bảo Lê và Đoàn Cựu Huynh Trưởng và Đoàn Sinh GĐPT VP2 VHĐ/GHPGVNTN tại Pomona Hoa Kỳ(2000 USD).

Ngày 26.10.16 :

HT Chí Viên , Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Văn Hóa, Ban Đại Dại Diện GHPGVNTN Tỉnh Khánh Hòa (20.000.000 VNĐ), gia đình Bà Dương Thị Lan Hoa kỳ (1100 USD), Tú Anh (2000.000 VNĐ), Mẹ Quá Cố Đặng Thị Nhong (2000.000 VNĐ), Chùa Hồng Ân và Quý PT Thành phố Des Moides IOWA , USA (500 USD), PT Diệu Thơm tại Pháp (300 Euro).

Ngày 27.10.16 :

Mai Thị Mỹ (600.000 VNĐ),

Đạo Hữu : Quảng Cơ-Phạm Thành Long và Quý PT Trong Ban Hộ Trì Pháp Tạng Huyền Quang Dallas, USA (1500 USD). Tâm Như-Phan Cường và CHT và ĐS/GĐPT Đoàn Phật Quang (300 USD), Kim Bùi USA. (100 USD), Henry Lâm USA. (100 USD).

Ngày 29.10.16 :

Phương Nhật và Nguyệt USA (100 USD).

Ngày 30.10.16 :

Gia đình Phan Kim Ty cùng các thân hữu USA (230 USD).

Ngày 01.11.16 :

Anh Đoan, Arlington USA (1, 100 USD), TT.Thích Thiện Minh, Q12. Sài Gòn (3.000.000 VNĐ).

Ngày 04.11.16 :

Đại Đức Thích Viên Minh và Quý PT Chùa Phật Quang, Thành Phố Beaverton, Tiểu bang Oregon, USA (260 USD), Ban Hộ Trì Tam Bảo Chùa Việt Nam ở Thành phố Pasco, Tiểu bang Washington USA (200 USD) .

Ngày 08.11.16 :

Đạo Hữu Quảng Cơ-Phạm Thành Long và Quý PT trong Ban Hộ Trì Pháp Tạng Huyền Quang, Dallas, USA (200 USD).

Ngày 09.11.16 :

Đạo Hữu Chí Tâm-Đặng Văn Kiên, Trưởng Ban Hộ Trì Tam Bảo Chùa Phật Quang, Nam Cali USA.(2000 USD),

Ngày 12.11.16 :

Minh Quang USA. (100 USD).

Ngày 13.12.16 :

GDPT Chánh Pháp (Từ Hiếu) (3.000.000 VNĐ)

Ngày 14.12.16 :

Đạo Hữu Quảng Cơ-Phạm Thành Long và Quý PT Trong Ban Hộ Trì Pháp Tạng Huyền Quang Dallas, USA (100 USD).

Ngày 15.11.16 :

Hội Phật Tử Cố HT. Thích Như Đạt Seattle, WA, USA, gồm Quý Sư Cô và Quý PT : 1) Thích Nữ Giác Nguyên (100 USD), 2) Diệu Tịnh Mai Hân (100 USD), 3) Diệu Phương- Mai Trâm (50 USD), 4) Trúc Hiền – Mai Vy (20 USD), 5) Trúc Hiển –Mai vinh (20 USD) , 6) Tâm Mỹ Allyson Mai Linh (20 USD), 7) Nguyễn Thị Đoan Hậu (50 USD), 8) Diệu Huệ(50 USD), 9) Lilian (50 USD), 10) Vivian (50 USD), 11) Benjamen Kirt (50 USD), 12) Trúc Thịnh- Đào Duy Hinh (40 USD).

Ngày 18.11.16 :

Lê Thị Diệu Mỹ, San Jose, USA (100 USD)

Ngày 22.11.16 :

GĐPT Thừa Thiên Huế (3.500.000 VNĐ)

Ngày 23.11.16 :

Michelle Nguyên, USA (50 USD)

Ngày 25.11.16 :

Lưu An (Ý Thiện và Tâm Hương), California, Sacramento, USA (200 USD)

Ngày 04.12.16 :

GĐPT Miền Quảng Đức Sài Gòn(4.000.000 VNĐ)

Ngày 05.12.16 :

Đạo Hữu Phạm Thành Long , USA (100 USD).

Ngày 05.12.16 :

Thiện Kim (100 USD), Every (100 USD), Võ thị Quý (100 USD), Đỗ Xuân Hương (50 USD), Hàn Ái Lài (40 USD), Bông Quang Ngọc (100 USD), Huỳnh Đức Sâm (100 USD), Dương Văn Sam (100 USD), Trịnh Cúc (100 USD), Ngọc Hiền (50 USD), Nguyễn Đức (50 USD), Hai Triều (160 USD).

Ngày 07.12.16 :

Quý PT do Thầy Pháp Hải, Trụ Trì Chùa Tứ Ân , USA đem về :

Bà Diệu Ân (100 USD), Cậu Bích (100 USD), Cậu Nguyên Tài-Hoàng Minh Hùng (50 USD), cô Hoàng Thị Kim Minh (50 USD), Ông Bùi Thi (Sam S Spa) (100 USD), Bà Năm Hưa (100 USD), Diệu Đăng (200 USD), Diệu Nhã (200 USD), Cô Thuấn Nghĩa (200 USD), Cô Như Hợp (200 USD), Cô Diệu Phúc (200 USD), Bà Nam Hưng (50 USD), vị Ẩn Danh (4 USD), Bà Bác Sĩ (20 USD), Cô Quảng Hiếu (1000 USD), Bà Nguyên Lộc (100 USD), Ông Bà Ngô Trung (40 USD), Cô Hải-Bác Ngơi (50 USD), Vị Ẩn Danh (10 USD), Bà Diệu Hiền (PT Bé) (100 USD), chị Đạt (50 USD), bà Trần Muối (100 USD), Hai Bác Lưu Thăng và Nguyễn Viên (100 USD), Bác Nguyễn Quang (50 USD), Chân Thanh Diệu-Bánh (20 USD), Cô Diệu Hiền (100 USD), em Cô Dung (100 USD), Anh Nghị (40 USD), Đông y Dược Mậu Phước Đường (30 USD), Anh Phước (100 USD), Bà Quảng Châu-Chị Sương (300 USD), Thiện Đạt (100 USD), John Ngô (300 USD), Hoa Ngô (200 USD), Hàng xóm Cô Quý (100 USD), Cô Huệ Ngọc -FWT (200 USD), Cô Hương, Cô Nương (300 USD), Ngô Kim Phụng (100 USD), Cháu Sâm (100 USD), Tâm Phước (100 USD), Tâm Tăng (100 USD), Anh chi Em-Bạn của con (206 USD), Diệu Hạnh (100 USD), Diệu Hiền (100 USD), Huyền Chiếu (10 USD), Xê Đào (100 USD), Cô Kim Anh- Diệu Minh (50 USD), Cậu Dung Hồ (20 USD), Bé An (20 USD), Khôi Lưu(20 USD) , Tý (20 USD), Em Lê (20 USD), Châu Tùng (20 USD), Thu Cúc (20 USD), Hồng Sương (20 USD), Kim Hoa (10 USD), Bên (20 USD) Cộng chung tất cả là : 6, 280 USD.

Ngày 07.12.16 :

Phật Tử Hạnh Thiện, Thủ Quỹ GĐPT Khuông Việt tại Hoa kỳ và Quý PT tại Hoa Kỳ (3, 250 USD).

Ngày 09.12.16 :

Thầy Pháp Hải Trụ Trì Chùa Tứ Ân, USA gửi thêm (5.000.000 VNĐ),

Và một người, đi chung chuyến bay với Thầy Pháp Hải (30 USD).

Ngày 09.12.16 :

Chùa Liên Hoa –Houston-Texas, USA (3, 000 USD), Chùa Bửu Môn, Port Arthur, Texas, USA (3, 180 USD), Chùa Phật Pháp, Tampa, Florida, USA(2, 150 USD).

Ngày 09.12.16 :

  1. Minh Quang USA (200 USD).

Ngày 14.12.16 :

Giác Hạnh-Đoàn Thị Duyên, Portland, Tiểu bang Oregon, USA (100 USD).

Ngày 15.12.16 :

Tâm Nguyên USA (100 USD), Diên Nguyên USA (300 USD)

Ngày 16.12.16 :

Akber Roy USA (500 USD), Mạnh Thường Quân ẩn danh, USA (500 USD)

Ngày 22.12.16 :

  1. Diệu Ánh USA (Quen TT. Minh Bá) (100 USD)

Ngày 25.12.16 :

Sư Cô Thích Nữ Giác Nguyên, USA (100 USD), Hương Linh Phúc Quang Hoàng Hữu Lưu(100 USD), Hương Linh Diệu Hạnh-Vũ Thị Gái(100 USD), Hương Linh Diệu Lâm- Hoàng Thị Lan (100 USD)

Tứ ngày 01.01 đến 27.12.16 :

Phật Tử Chùa Từ Hiếu cúng vào Quỷ TTXH (2.725.750.000 VNĐ)

Ngày 29.1216 :

Cư Sĩ Ẩn Danh, USA (100 USD), Hội Đồng Hương Huế và Thân Hữu Florida, USA (7, 000 USD), do Cư Sĩ Thanh Tâm- Huỳnh Hồ Hương chuyển về.

 

Tổng thu :

VNĐ : 2.953.408.000 (hai tỷ, chín trăm năm mươi ba triệu, bốn trăm lẻ tám ngàn đồng)
AUD : 200 (hai trăm Úc kim)
EURO :850 (tám trăm, năm chục Euro)
USD : 54.470 (năm mươi bốn ngàn, bốn trăm bảy chục Mỹ kim)

Tổng chi :

Tổng kết:

 

10.971 phần quà cứu trợ dân nghèo và đồng bào thiên tai lũ lụt Miền Trung.

3.531 học sinh nghèo được tặng quà : tập viết, áo ấm, sữa, và bánh trung thu.

Tổng trị giá : 3.951.640.000 VNĐ (ba tỷ, chín trăm năm mươi mốt triệu, sáu trăm bốn chục ngàn đồng)

Tồn quỹ : 11.850.000 VNĐ (mười một triệu, tám trăm năm chục ngàn đồng)

Và 7.500 USD (bảy ngàn, năm trăm Mỹ kim)

 

Kính bch : Đức Đ Ngũ Tăng Thống,
Kính bch : Hòa Thưng Vin Trưởng,

Trên đây là tổng kết thu chi của Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội trong năm 2016, trong danh sách, có lúc Quý Phật Tử ghi rõ từng cá nhân, nhưng có lúc ghi tập thể, nên chắc chắn không sao tránh khỏi những thiếu sót xảy ra. Riêng phần Danh sách Quý Phật Tử Chùa Từ Hiếu và trong nước cúng dường vào Quỷ Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội, do sự yêu cầu của đa số Phật Tử là không ghi tên từng người.

Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho Đức Tăng Thống và Hòa Thượng Viện Trưởng sức khỏe khinh an, chúng sanh dị độ, để hướng dẫn chúng con và Phật giáo đồ trên bước đường tu tập và hoằng hoá chúng sinh.

PL2560, Chùa Từ Hiếu, ngày 29.12.2016
Tổng Vụ Trưởng
Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội Viện Hoá Đạo
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
(ấn ký)
Tỳ Kheo Thích Nguyên Lý

 

 

1 Comment

  1. Nguyễn Bá Lăng says:

    Mừng Xuân Di Lặc Đinh Dậu PL 2560-2017″.
    Kính chúc hòa thượng Tổng vụ trưởng tổng vụ Tài chánh & Tổng vụ Xã hội- Từ thiện Pháp thể khuong ninh,chúng sinh độ tận.

Leave a Reply to Nguyễn Bá Lăng