PARIS, ngày 8.11.2016 (PTTPGQT) – Đại hội Thường niên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ (GHPGVNTN/HN-HK) đã tổ chức thành công viên mãn trong ba ngày 7, 8 và 9 tháng 10 vừa qua tại Chùa Liên Hoa, thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ.

Đại hội đã công cử danh sách nhân sự Hội đồng Điều hành GHPGVNTN/HN-HK, và đã được toàn thể Đại hội đồng thanh chấp thuận. Danh sách đã được chuyển về Viện Hoá Đạo trong nước phê chuẩn.

Hoà thượng Thích Thanh Quang, Viện trưởng Viện Hoá Đạo , Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) ban hành Quyết Định phê chuẩn hôm 6-11-2016.

Sau đây là toàn văn bản Quyết Định phê chuẩn :

vienhoadao-huePhật lịch 2560                                                                                                            Số 016.16/VHĐ/QĐ

QUYẾT ĐỊNH

Phê chuẩn Danh sách Nhân sự Hội đồng Điều hành
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ
————–
VIỆN TRƯỞNG VIỆN HÓA ĐẠO
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

 

– Chiếu Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ban hành năm 1964, được tu chỉnh lần sau cùng bởi Đại Hội Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Kỳ X ngày 04 tháng 12 năm 2015 tại Tu Viện Long Quang – Thừa Thiên Huế.

– Chiếu Điều 19, Chương Thứ Tư của Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và Điều Thứ 5, Chương Thứ Nhất của Nội Qui Viện Hóa Đạo quy định quyền hạn và trách nhiệm của Viện Trưởng Viện Hóa Đạo.

– Chiếu Điều 38, Chương Thứ Mười của Hiến Chương dẫn thượng quy định Nguyên Tắc, Pháp Lý và Nhiệm Vụ của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại các Quốc Gia, Châu Lục.

– Chiếu Văn bản Số 01/GHPGVNTN-HN/HK ngày 02.11.2016 đệ trình Danh sách Nhân sự Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ được công cử tại Đại Hội Thường Niên GHPGVNTN-HN/HK ngày 08 tháng 10 năm 2016.

– Chiếu nhu cầu Phật sự trong tình hình hiện tại.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

ĐIỀU I :

Phê chuẩn nhân sự Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Hoa Kỳ với thành phần như sau :

Chủ Tịch : Hòa Thượng Thích Huyền Việt
Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ : Thượng Tọa Thích Trí Tịnh
Phó Chủ Tịch Nội Vụ : Thượng Tọa Thích Trí Quảng
Phó Chủ Tịch Đặc trách Giải Trừ Pháp Nạn : Cư Sĩ Nguyên Thái Võ Văn Ái
Tổng Thư Ký : Cư Sĩ Nhật Liên Dũng Lê Minh Dũng
Tổng Thủ Quỹ : Cư Sĩ Thanh Tâm Huỳnh Hồ Hương
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp : Thượng Tọa Thích Trí Tịnh (kiêm)
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Ni Bộ : Sư Bà Thích Nữ Giác Hương
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên : Hòa Thượng Thích Huyền Việt (kiêm)
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi Lễ : Hòa Thượng Thích Huyền Giác
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Văn Hóa Giáo Dục : Thượng Tọa Thích Trí Quảng (kiêm)
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ : Cư Sĩ Nguyên Thái Võ Văn Ái (kiêm)
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Liên lạc Quốc Tế : Cư Sĩ Hồng Chi Ỷ Lan
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội : Cư Sĩ Phổ Chiếu
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Truyền Thông : Cư Sĩ NLD – Lê Minh Dũng (kiêm)
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Pháp Chế : Cư Sĩ Minh Phúc Trần Quốc Hưng
Tổng Vụ trưởng Tổng Vụ Nhân Sự và Liên Lạc Nội Bộ : Cư Sĩ Diệu Đức Nguyễn Thị Thùy Linh
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Giao Tế : Cư Sĩ Chơn Minh Trần Hiến
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tài Chánh : Cư Sĩ Giác Đạo Bùi Lang

CHÁNH ĐẠI DIỆN CÁC MIỀN

Chánh Đại Diện Miền Quảng Đức : Đại Đức Thích Viên Giáo
Chánh Đại Diện Miền Thiện Luật : Thượng Tọa Thích Trí Quảng
Chánh Đại Diện Miền Đôn Hậu : Thượng Tọa Thích Trí Tịnh
Chánh Đại Diện Miền Khuông Việt : Đại Đức Thích Viên Minh

 

ĐIỀU II :

Tất cả Văn Kiện, Quyết Định trái với Quyết Định nầy đều được hủy bỏ.

 

ĐIỀU III :

Quyết Định nầy có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

ĐIỀU IV :

Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất cùng các Đương Sự có tên dẫn thượng chiếu nhiệm vụ thi hành Quyết Định nầy.

 

Phật Lịch 2560, Tu Viện Long Quang,
ngày 06 tháng 11 năm 2016
Viện Trưởng Viện Hoá Đạo
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
(ấn ký)
TỲ KHEO THÍCH THANH QUANG

 

Bản sao kính trình :
– Đức Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN kính thẩm tường
– Chư Tôn Giáo Phẩm Hội Đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN kính tường

Kính gởi :
– Ngài Tổng Thống và Chính Phủ Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ kính tường và kính xin giúp đỡ
– Quí Thống Đốc các Liên Bang và Tiểu Bang trên lãnh thổ Hoa Kỳ có trú xứ của cơ sở hoặc thành viên Hội Đồng Điều Hành GHPGVTN/HN-HK kính tường và kính xin giúp đỡ

Đồng kính gởi :
– Giáo Hội Tăng Già Thế Giới kính thông báo.
– Hội Liên Hữu Phật Giáo Thế Giới kính thông báo.
– Các Giáo Hội, Tổ Chức, Đoàn Thể Phật Giáo tại Hoa Kỳ và các Quốc Gia trên thế giới kính thông báo và liên hữu hoạt động.
– GS Giám Đốc Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế kính tường và kính chuyển đến các thành phần nêu trên, đồng thời phổ biến đến đồng bào Phật Tử trong và ngoài nước, cũng như các cơ quan truyền thông, báo chí.
– Lưu chiếu tại văn phòng Viện Hóa Đạo./.

 

1 Comment

  1. Nguyễn Bá Lăng says:

    Mừng thay Phật pháp ra đời.
    Mừng thay giáo hội sáng ngời năm Châu.

Leave a Comment