PARIS, ngày 5.10.2016 (PTTPGQT) – Trong ba ngày sắp tới, 7, 8 và 9 tháng 10 này, Đại hội Thường niên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất lần 1, Kỳ I, sẽ được tổ chức tại Chùa Liên Hoa, toạ lạc tại địa chỉ 6709 Howell Sugarland Road, Houston TX 77083 – Tel 832-714-0800 – Email : vp2vhdxltv82015@gmail.com

Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ đã gửi Huấn Từ thu băng, và Hoà thượng Thích Thanh Quang, Viện trưởng Viện Hoá Đạo, Gíao hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) gửi Đạo Từ đến Đại hội.

Sau đây là toàn văn Huấn Từ và Đạo Từ, cùng với bài viết Thâm nhập Huấn Từ Đức Tăng Thống gửi Đại hội của Cư sĩ Võ Văn Ái :

Phật lịch 2560                                                                                            Số 21/HT/TT/VTT

 

HUẤN TỪ

của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ
gửi Đại hội Thường niên lần 1, nhiệm kỳ I,
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni,
Kính thưa quý Nam Nữ Cư sĩ và đồng bào Phật tử hải ngoại,

Nhân danh Hội đồng Lưỡng Viện, tôi gửi lời chào mừng đến Đại hội Thường niên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ lần 1 nhiệm kỳ I tổ chức tại Chùa Liên Hoa ở thành phố Houston, Hoa Kỳ, trong ba ngày 7, 8, 9 tháng 10 năm nay.

Đại hội vừa mở trang sử mới sau hai năm bị xáo trộn vì mấy kẻ ác tâm âm mưu phá hoại. May thay, sự kiên dũng Chính-tinh-tiến của chư Tăng Ni, Cư sĩ đã chận đứng mọi âm mưu đen tối suốt 41 năm ròng không ngừng đang tâm tiêu diệt Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN), nhưng mãi mãi thất bại.

Dù bao chết chóc, thảm sát, khủng bố, tù đày, nhưng chư Tôn đức và Phật giáo đồ trong nước, dưới sự lãnh đạo của Đức Cố Đệ Tam và Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Đôn Hậu, Thích Huyền Quang, vẫn quyết tâm bảo vệ nền pháp lý lịch sử của GHPGVNTN. Vì sao như thế ? — Vì danh xưng GHPGVNTN đại biểu cho nền Phật giáo lưu chuyển trong huyết quản dân tộc hai nghìn năm đồng hành bảo vệ đạo lý, văn hiến và chủ quyền đất nước. Thêm nữa, cuộc thống nhất hy hữu giữa hai truyền thống Bắc tông và Nam tông tựu thành tại Đại hội Phật giáo toàn quốc ở chùa Xá lợi đầu năm 1964, là gương treo tập đại thành sức mạnh cứu độ nhân sinh bất phân quốc độ hay văn hoá chưa từng xẩy ra trong Cộng đồng Phật giáo thế giới.

Tôi đặt hết tin tưởng của tôi vào chư Tôn đức cùng chư vị nam nữ Cư sĩ ở hải ngoại kề vai cùng Giáo hội trong nước bảo toàn nền pháp lý lịch sử của GHPGVNTN, mà bất cứ nền pháp lý thế tục nào cũng không được quyền xâm phạm.

Trong những ngày đen tối của quốc nạn và pháp nạn hôm nay, quý vị đại biểu tham dự Đại hội hãy dũng mãnh nhận lấy trọng trách lịch sử này. Đừng để sợ hãi, vô tình, thờ ơ, che mờ lý tưởng và đạo hạnh. Có khổ, có bất công, có áp bức, tức có nguyên nhân của nó. Người Phật tử nhìn từ nguyên nhân, theo Tứ Thánh Đế, để chuyển ác-quả thành thiện-quả.

Bài thuyết pháp đầu tiên của Đức Phật tại Vườn Nai cho 5 vị cư sĩ gần ba nghìn năm trước, nay được hoá thân thành hàng trăm triệu cư sĩ trên khắp năm châu được sống an lành trong nền giáo lý của Từ Bi và Trí Tuệ.

Bao lâu Chánh Pháp được hoằng dương, tín tâm Phật tử tinh tấn phát huy, tất chẳng có thế lực nào trên thế gian có thể huỷ hoại Chủng Tính Phật. Trên đường gia nhập Thánh chúng, lắm khi đời hay ta thán chuyện ít người. Nhiều người hay ít người chỉ là những con số ảo ảnh nơi cõi Sa bà. Phẩm chất và đạo tâm, đạo hạnh, đạo lực của người Phật tử mới là lực lượng Từ Bi cứu độ thế giới đang chìm đắm trong tranh chấp, hận thù, khủng bố, tham ái, bất công hôm nay.

Ba ngày Đại hội vừa trao cho quý liệt vị hành trang mới, để chuẩn bị hành trình gánh vác Phật sự. Đó là pháp khí mà quý vị sử dụng để bảo vệ thân tâm, lánh xa Tam độc, thể hiện công trình Phật hoá nhân gian. Biến ít thành nhiều, biến ác thành thiện, biến tà thành chánh, biến nô lệ thành hạnh phúc, biến vô minh thành giác ngộ.

Đây là chí nguyện sắc son của chư lịch đại tổ sư thể hiện hơn hai nghìn năm qua trên dải đất Việt Nam. Nay được trao truyền đến chư liệt vị. Xin chư tôn đức, đồng bào Phật tử các giới thắp nén tâm hương nhận lãnh trước sự chứng minh của chư Phật, chư Bồ Tát. Cầu nguyện Tam Bảo gia hộ chư tôn đức Tăng Ni và đồng bào Phật tử thân tâm an lạc, phước trí trang nghiêm, để hoàn thành sứ mệnh mà lịch sử Phật giáo Việt Nam giao phó.

P.l. 2560, Thanh Minh Thiền Viện,
Saigon ngày 7 tháng 10 năm 2016
Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN
(ấn ký)
Sa môn Thích Quảng Độ

 

Đạo Từ của Hoà thượng Thích Thanh Quang, Viện trưởng Viện Hoá Đạo gửi Đại hội

Phật lịch 2560                                                                                                    Số 14.16/VHĐ/ĐT

ĐẠO TỪ

***********

VIỆN TRƯỞNG VIỆN HÓA ĐẠO
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

_______________

 

Kính gởi :
– Hòa Thượng Xử Lý Thường Vụ VPII/VHĐ
– Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN/HN/Hoa Kỳ
– Thượng toạ Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội GHPGVNTN/HN/Hoa Kỳ cùng toàn Ban Tổ Chức.

Đồng kính gởi :
– Chư Tôn Túc quang lâm Đại Hội
– Quý Đại biểu Chính Thức và Quý Quan Sát Viên tham dự Đại Hội .

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính bạch Chư Tôn Đức.
Kính thưa toàn thể Đại Hội.

Trước thềm Đại Hội Kỳ 1, Nhiệm Kỳ 1 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ, tất cả chúng ta hãy hướng tâm về Đức Đệ Tam Tăng Thống Thích Đôn Hậu, người đã đặt nền móng cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại hải ngoại kể từ năm 1992 nhằm đối trị với chủ trương bất dung Tôn Giáo của Cọng Sản vô thần đang thống trị đất nước Việt Nam, hướng tâm về Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang, người đã chịu mọi áp bức, đọa đày của Cọng Sản đến hơi thở cuối cùng để Phục Hoạt Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, tương tục mạng mạch của Chư Lịch Đại Tổ Sư qua 2000 năm Phật Việt, và đặc biệt, kính xin hướng tâm về Đức Đương Kim Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ đang chịu lao khổ, tù đày, quản chế để đấu tranh cho một nền tự do dân chủ thật sự của toàn dân Việt Nam dưới ách độc tài toàn trị của Cọng Sản và nhất là đấu tranh đòi hỏi Pháp Lý của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đã bị thế quyền tước đoạt.

Trong suốt 4 thập kỷ qua Giáo Hội luôn đối diện với những âm mưu phá hoại, khủng bố, đàn áp, nhằm tiêu diệt sinh mệnh của nền tôn giáo dân tộc có bề dày lịch sử gắn bó với Dân Tộc và Đất Nước. Việc Giáo hội đối đầu với một ý thức hệ phi nhân, phi nghĩa để bảo toàn Đạo Pháp và Quê Hương là lẽ tất nhiên. Nhưng nỗi đau thống thiết nhất, lại đến từ những kẻ gọi là trưởng tử Như Lai, những cận sự nam, cận sự nữ đã bán mình cho tam độc — Tham Sân Si, gây ra hiện trạng cướp chùa, bán chùa lấy tiền bỏ túi, phỉ báng Hiến Chương Giáo Hội nhưng lại tiếm danh GHPGVNTN cho ra đời các tổ chức ma đạo, tiếp tay Cọng Sản Việt Nam nhận chìm Giáo Hội nơi bùn đen khủng bố và mạ lỵ.

Nhưng đáng mừng thay ! Công hạnh của ba đời Tăng Thống như một ánh đuốc trong đêm dài tăm tối, làm rực sáng sức sống bi hùng cho Phật tử trong và ngoài nước, mà Đại Hội kỳ 1 nhiệm kỳ 1 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ hôm nay là một minh chứng cụ thể cho tinh thần Bi — Trí — Dũng kế tục mạng mạch Giáo Hội do ba đời Tăng Thống lãnh đạo.

Kính bạch Chư Tôn Đức
Kính thưa Toàn thể Đại Hội

Thảm nạn Tôn Giáo tại Việt Nam là nguồn gốc của mọi bi kịch nhân quyền do nhà nước Cọng Sản áp đặt lên mọi tầng lớp nhân dân, mà Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất là một trong những nạn nhân đầu tiên và khốc liệt nhất. Hai mươi hai (22) Tăng, Ni, Phật Tử đã tự thiêu bảo vệ Chánh pháp, hàng nghìn đã bị thảm sát, hàng trăm nghìn bị tù đày, quản chế. Hàng triệu Phật giáo đồ nói chung bị áp bức, khủng bố cho đến ngày hôm nay.

Do đó ngày nào còn Cọng Sản toàn trị, ngày đó không mong gì một Đại Hội Khoáng Đại Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất được tổ chức trên đất nước thân yêu của chúng ta, như lời Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang đã dạy.

Vì vậy Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại quê nhà đặt sinh mạng của mình trên tinh thần Đại Hùng, Đại Lực, Đại Từ Bi, quyết tâm gìn giữ nền tảng Pháp Lý của Giáo Hội dù phải hy sinh cả thân mạng như lời mở đầu của Hiến Chương khẳng định :

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT KHÔNG ĐẶT SỰ TỒN TẠI CỦA MÌNH NƠI NGUYÊN VỊ CÁ BIỆT MÀ ĐẶT SỰ TỒN TẠI ẤY TRONG SỰ TỒN TẠI CỦA NHÂN LOẠI VÀ DÂN TỘC.

Viện Hóa Đạo đặt mọi sự tin tưởng vào Đại Hội Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Hoa Kỳ, lần 1, Nhiệm kỳ 1 qua các ngày 7, 8 và 9 tháng 10 năm nay tại Chùa Liên Hoa, 6709 Howell Sugarland Road, Houston TX 77083. Đại Hội sẽ mở đầu một sinh lộ mới sau những chướng duyên vừa qua làm phân hóa trầm trọng hàng ngũ lãnh đạo Giáo Hội.

Viện Hóa Đạo mong ước tiêu chí của Đại Hội thực hiện một Đại Hội của Toàn thể Phật tử Hoa Kỳ, chứ không còn là nơi đề cập suông các đề án chuyên biệt của thiểu số lãnh đạo Giáo Hội như đã thấy qua nhiều năm trước đây. Xin hãy :

1- Kiện toàn và phát triển cơ sở Giáo Hội để đáp ứng tình hình mới của Đạo Pháp và Dân Tộc.

2- Phát huy công cuộc Vận động Quốc Tế của Giáo Hội cho Tự do Tôn Giáo, Dân chủ và Nhân Quyền.

3- Và một Phật sự không kém phần quan trọng, là vận động Phật tử tham dự Buổi Cơm Gây Quỹ yểm trợ Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế tại nhà hàng Kim Sơn.

Đây là một Phật sự hết sức quan trọng để Tiếng Nói chính thức của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất luôn tồn tại, phát huy trong lòng người Phật tử nơi quê nhà, Phật tử ở các Quốc Gia Châu Lục nặng lòng với Quê hương, Đạo Pháp và Dân Tộc, cũng như trên công luận thế giới.

Thay mặt Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, tôi xin thành kính đãnh lễ Chư Tôn Đức, xin tán dương tinh thần các Phật tử Đại Biểu và các Quan Sát Viên hiện diện. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo thùy từ chứng giám Đại Hội hoàn thành viên mãn.

NAM MÔ THƯỜNG TINH TẤN BỒ TÁT MA HA TÁT

Phật lịch 2560, Tu Viện Long Quang,
ngày 25 tháng 09 năm 2016
Viện Trưởng Viện Hoá Đạo
Giáo hội Phật giáo Việt Nam hống nhất
(ấn ký)
Tỳ Kheo THÍCH THANH QUANG

 

Bản sao :

– Thành kính thượng trình Đức Đệ Ngũ Tăng Thống “kính thẩm tường”
– Chư Tôn Đức Hội Đồng Lưỡng Viện “kính tường”
– GS Giám Đốc Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế “kính tường và kính chuyển đạt, phổ biến”
Lưu./.

 

********************

 

THÂM NHẬP

Huấn Từ
của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ
gửi Đại hội Thường niên lần 1 nhiệm kỳ I
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ

Nguyên Thái Võ Văn Ái

 

Một Đại hội khẩn thiết và cứu cấp

Đại hội Thường niên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hài ngoại tại Hoa Kỳ (GHPGVNTN/HN-HK) mang ý nghĩa khẩn thiết và cứu cấp nhất kể từ ngày thành lập năm 1992, cách đây 24 năm.

Nhờ bức Tâm Thư kêu gọi của Đức Đệ Tam Tăng Thống Thích Đôn Hậu viết từ Huế ngày 10-9-1991, gửi ra nước ngoài, mà GHPGVNTN Hải ngoại thành hình tại Hoa Kỳ rồi lan qua Châu Âu, Canada, Úc châu, Á châu.

Nội dung Tâm Thư nhắc nhở chư Tăng Ni, Phật tử hải ngoại rằng :

“Trong lịch sử truyền bá Phật Giáo Việt Nam cũng như thế giới, có lúc rất bi thảm đầy tủi nhục, nhưng cũng có lúc vẻ vang rất đáng tự hào. Lúc bi thảm là lúc bản thể của Tăng bị lu mờ, nội bộ của Tăng bị phân hóa và thành phần của Tăng có nhiều quan điểm dị biệt, giới hạnh suy kém và hiểu biết đạo lý một cách cục bộ, phiến diện. Trái lại, lúc vẻ vang là lúc nội bộ chúng Tăng hòa hiệp, biết gạt bỏ những quyền lợi riêng tư, những ngã chấp tầm thường, để tiến xa trên con đường tịnh hạnh, lấy giác ngộ, giải thoát làm cứu cánh, lấy bản nguyện độ sanh làm sự nghiệp”. Rồi Ngài dặn dò :

“Tôi tha thiết kêu gọi quý vị hãy phát huy hơn nữa  bản thể của Tăng già mà đoàn kết hòa hiệp, hãy cùng nhau thể hiện tinh thần tương kính, tương thuận, tương giáo, tương sám như luật dạy”.

Quy luật Thành – Trụ – Hoại – Không

GHPGVNTN/HN-HK được dựng lập, trải qua những năm tháng kết hợp làm tiền đề cho sự phát triển của Giáo hội lịch sử tại các quốc gia Âu Mỹ, đồng lúc tham gia vào công cuộc vận động quốc tế để thông tin cho thế giời về thảm trạng nhân quyền và đàn áp tôn giáo tại Việt Nam do nhà cầm quyền Cộng sản gây ra cho 90 triệu lương dân.

Một biến cố trong nước, rồi ba loạn động ở hải ngoại trong Cộng đồng Phật giáo phụ tay đẩy nhanh quy luật Thành – Trụ – Hoại – Không của Giáo hội hải ngoại.

Biến cố trong nước

Biến cố trong nước, là Đảng và Nhà nước Cộng sản, cho ra đời năm 1981, một Hội Phật giáo Nhà nước nhằm phục vụ mục tiêu chính trị cho đảng. Một mặt, Giáo hội này trở thành công cụ chính trị, phục vụ ý thức hệ ngoại lai Cộng sản. Mặt khác, theo chủ trương Mác – Lê tiêu diệt tôn giáo, biến đạo Trí tuệ và Từ Bi của Phật giáo thành đạo Mê Tín Dị Đoan, chỉ lo việc cúng kiến ru ngủ quần chúng, thay vì khai mở trí tuệ Bát Nhã và cứu độ quần sinh là chủ trương của đạo Phật. (Xem tài liệu “Thống nhất Phật giáo” của Đỗ Trung Hiếu trên Trang nhà Quê Mẹ www.queme.net, hay Trang nhà Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế www.pttpgqt.org).

Ba loạn động ở hải ngoại

Thứ nhất, là một số Tăng sĩ, Phật tử nghĩ rằng đã đến lúc phải thoả hiệp với Nhà nước – Đảng để “cứu đạo và phát huy Phật giáo” trong tình thế mà một số tôn giáo khác đang được tự do phát triển, xây dựng. Sự loạn động thứ nhất này đã được Đức Cố Đệ tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang ban hành Giáo chỉ số 9 năm 2007 dập tắt âm mưu.

Thứ hai, một số Tăng sĩ, Phật tử nghĩ rằng, thời đại nào Phật giáo cũng phải đi với triều chính như trong quá khứ, đi với nhà cầm quyền Cộng sản Hà Nội hiện nay để “phát triển” Phật giáo. Do đó, họ thủ tiêu sự đòi hỏi nhân quyền, dân chủ, nhằm phát triển đất nước và mở ra không gian cho sinh hoạt tôn giáo tự do cho 90 triệu lương dân — là điều Hà Nội và Đảng nhạy cảm không ưa. Vô tình, giới Phật tử này a tòng với những Dư Luận Viên, ăn lương nhà nước, viết bài đưa lên mạng vu hãm Phật giáo “làm chính trị”, gây hoang mang cộng đồng Phật giáo, hầu biện minh cho sự “nay ta phải tu học thôi, Phật giáo không làm chính trị” ?!

Đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng sản thực thi điều mà Hà Nội tham gia ký kết tại Liên Hiệp Quốc năm 1992, như Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị, hay Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền LHQ, mà rêu rao là “làm chính trị ư ?”.

Sự ra đời của cái gọi là Tăng Đoàn

Từ hai loạn động trên đây, một số chư Tăng và Phật tử đã họp tại chùa Pháp Vân, thành phố Toronto, Canada, đầu năm 2007 cho ra đời tổ chức “Tăng Đoàn Phật giáo Việt Nam Hải ngoại”, ly khai danh xưng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN). Đây là nỗ lực của cố Hoà thượng Thích Minh Tâm ở Pháp liên kết với một số chư Tăng ở Hoa Kỳ, Canada và Úc. Công cuộc ly khai Giáo hội năm 2007 này được hoàn tất vào cuối năm 2013, khi 5, 6 vị Tăng trong và ngoài nước, trong số có các HT Viên Định, Không Tánh, Viên Lý, Chánh Lạc, tuyên bố ly khai GHPGVNTN cho ra đời tổ chức mới gọi là “Tăng Đoàn GHPGVNTN”.

Điều đáng quan tâm, là danh xưng “Tăng Đoàn Phật giáo Việt Nam Hải ngoại”, hay “Tăng Đoàn GHPGVNTN” ly khai danh xưng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN), không hề được có tên hay quy dịnh trong bản Hiến chương GHPGVNTN ra đời tại Đại hội Phật giáo toàn quốc năm 1964 tại chùa Xá Lợi ở Saigon cho đến những lần tu chỉnh sau.

Tuy nhiên, sự trùng ngẫu danh xưng khá lạ lùng, là 2 tổ chức vừa ra đời trên đây nghe từa tựa như danh xưng của nhóm Phật giáo Nhà nước ra đời tại chùa Quán Sứ Hà Nội năm 1981 : tên chính thức trong các công văn ngoại giao của Hà Nội là : Vietnam Budhist Sangha / Tăng đoàn Phật giáo Việt Nam, một trong những thành viên của Mặt trận Tổ quốc.

Thảm nạn Sư Bán Chùa

Từ ba loạn động có tính cách “thân chính” nói trên, dẫn tới sự hủ hoá của một Tăng sĩ được Cộng đồng Người Việt Hải ngoại mệnh danh là Sư Bán Chùa trong năm 2015. Sư Bán Chùa lấy tất cả công sức, tiền của, lòng thành của Phật tử Việt Nam Hải ngoại và trong nước quyên góp để tạo mãi ngôi Chùa Phật Quang tại thành phố Huntington Beach ở Nam California đem bán lén ngôi trụ sở của Giáo hội lấy tiền bỏ túi, rồi còn tiếm danh GHPGVNTN để thực hiện sự lợi dưỡng ma đạo.

Sự kiện cướp chùa cuối cùng trên đây, khiến Giáo hội tại Hoa Kỳ không thể tổ chức Đại hội Thường niên năm ngoái, 2015. Hai năm sau, 2016, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ mới có thể hoàn tất việc tổ chức Đại hội như thường lệ.

Trong hoàn cảnh mới này, Huấn Tử của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ giao phó sứ mệnh lịch sử cho tất cả chư Tăng, Phật tử tham dự Đại hội, là :

“Tôi đặt hết tin tưởng của tôi vào chư Tôn đức cùng chư vị nam nữ Cư sĩ ở hải ngoại kề vai cùng Giáo hội trong nước bảo toàn nền pháp lý lịch sử của GHPGVNTN, mà bất cứ nền pháp lý thế tục nào cũng không được quyền xâm phạm”.

Cơ chế “Đăng Ký” hà khắc của Nhà nước Cộng sản

Vì sao như thế ? — Vì đang có sự dao động trong một số chư Tăng, Phật tử biến tướng, vì lơ là tu học giáo lý của Đức Thế Tôn. Điển hình là một vị sư thường hay lớn tiếng và lớn lối tại Úc châu đưa lên Mạng Internet hồi tháng 6 năm nay, bài viết chỉ trích Đức Tăng Thống rằng Ngài “nhất định không đăng ký Gíao hội trong guồng máy hành chánh và pháp lý của chế độ đương quyền” mà ông ta bảo vệ rằng “vì có thể nào mà một tổ chức tôn giáo thuần túy và truyền thống, tự nhận là phi chính trị, lại có thể hoàn toàn phủ nhận vai trò “đương quyền” của chính phủ Hà Nội ? Tuyên bố xong ông lên đường về Việt Nam du lịch, dù trước đây, ông luôn tự xưng là người “chống Cộng”.

Đây chỉ là hiện tượng lẻ loi của sự bất trí, khi ta biết rằng Báo cáo viên LHQ đặc nhiệm Tự do Tôn giáo, sau chuyến đi điều tra tôn giáo tại Việt Nam năm 2014, Tiến sĩ Heiner Bielefeld, đã tuyên bố tại Hội đồng Nhân quyền LHQ rằng :

“Cơ chế đăng ký có thể là một đề nghị của Nhà nước, nhưng không thể là sự cưỡng bách pháp lý” — “Registration should be an offer by the State, but not a compulsory legal requirement”.

Luật Mới về Tôn giáo hay Tín ngưỡng sắp được Quốc hội Hà Nội thông qua, sử dụng cơ chế Đăng ký hà khắc để kiểm soát và bóp nghẹt tự do tôn gíao. Có chi khó hiểu để phải kêu gào các Tăng Ni trí tuệ lên đường xin đăng ký Giáo hội mình, như một cách cống hiến “giao trứng cho ác” ?

Phải đăng ký với Cộng sản thì Phật giáo mới là Phật giáo ư ? Hay bản chất giáo lý của Đức Thế Tôn rao truyền từ gần ba nghìn năm trước, tự nó đã là một Tôn giáo có tính toàn cầu và vũ trụ, mà không một thế quyền nào được xâm phạm ?

Đức Tăng Thống nhấn mạnh trong Huấn Từ, vì sao phải bảo vệ pháp lý lịch sử của GHPGVNTN :

Vì danh xưng GHPGVNTN đại biểu cho nền Phật giáo lưu chuyển trong huyết quản dân tộc hai nghìn năm đồng hành bảo vệ đạo lý, văn hiến và chủ quyền đất nước”.

Đặc biệt hơn, trong tiến trình phát triển và chuyển hoá đạo Phật tại Việt Nam, Đức Tăng Thống cho biết một sự tựu thành giáo lý hy hữu :

“Cuộc thống nhất hy hữu giữa hai truyền thống Bắc tông và Nam tông tựu thành tại Đại hội Phật giáo toàn quốc ở chùa Xá lợi đầu năm 1964, là gương treo tập đại thành sức mạnh cứu độ nhân sinh bất phân quốc độ hay văn hoá chưa từng xẩy ra trong Cộng đồng Phật giáo thế giới”.

Sự vận chuyển của Đạo Trí Tuệ

Đây là sự vận chuyển Đạo Trí Tuệ vào công cuộc Cứu Nguy Trừ Khổ của Phật giáo Việt Nam : Thống nhất hai nền giáo lý kỳ cựu Đại thừa và Nguyên thuỷ, còn gọi là hai truyền thống giáo lý Bắc Tông và Nam Tông ; thống nhất Đạo và Đời ; thống nhất Tứ chúng — Tăng Ni và Cư sĩ.

Sự suy thoái đạo đức tại Việt Nam, kéo theo hiện trạng hủ hoá lan tràn của một số người trong giới Tăng lữ, bày ra những biểu hiện lố lăng, sàm sỡ, như các Ni lên sân khấu cầm súng múa hát, cũng trên sân khấu đời, các Tăng hôn miệng các ca sĩ, rồi chùa chiền chứa chấp những sư nghiện rượu, hủ hoá phụ nữ… Nói sao cho hết một thời đại bùn độc, loạn luân, và nhiễu biến. Khiến lòng người ta thán sao có quá ít người thực hành bồ tát đạo cứu đời ?

Ở trong đám giặc mà tâm chí không kiên định thì làm sao phá vỡ ? Trong đám quân loạn tưởng ngày nay cũng vậy.

Đức Tăng Thống khai thị rằng :

“Nhiều người hay ít người chỉ là những con số ảo ảnh nơi cõi Sa bà. Phẩm chất và đạo tâm, đạo hạnh, đạo lực của người Phật tử mới là lực lượng Từ Bi cứu độ thế giới đang chìm đắm trong tranh chấp, hận thù, khủng bố, tham ái, bất công hôm nay”.

Và Ngài kỳ vọng :

“Ba ngày Đại hội vừa trao cho quý liệt vị hành trang mới, để chuẩn bị hành trình gánh vác Phật sự. Đó là pháp khí mà quý vị sử dụng để bảo vệ thân tâm, lánh xa Tam độc, thể hiện công trình Phật hoá nhân gian. Biến ít thành nhiều, biến ác thành thiện, biến tà thành chánh, biến nô lệ thành hạnh phúc, biến vô minh thành giác ngộ”.

Để Phật tử ngày nay, vào đầu thế kỷ XXI, quốc nội hay hải ngoại tiếp nối chí nguyện sắc son của chư lịch đại tổ sư thể hiện hơn hai nghìn năm qua trên dải đất Việt Nam. Nay được trao truyền đến Đại hội, (…) để hoàn thành sứ mệnh mà lịch sử Phật giáo Việt Nam giao phó.

Nguyên Thái Võ Văn Ái
Những ngày tiền Đại hội – Paris tháng Mười 2016

 

 

 

Tags

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment