PARIS, ngày 23.9.2016 (PTTPGQT) – Kính mời chư Tôn đức Tăng Ni, các đơn vị Giáo hội trên toàn quốc Hoa Kỳ cùng đồng bào Phật tử các giới tham gia đông đảo Đại hội Thường niện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ (GHPGVNTN-HNHK) lần 1 Nhiệm kỳ I, được tổ chức vào các ngày 7, 8, 9 tháng 10 sắp tới tại :

Chùa Liên Hoa, 6709 Howell Sugarland Road, Houston TX 77083 – Tel 832-714-0800 –  Email : vp2vhdxltv82015@gmail.com

Sau đây là toàn văn các văn kiện giải thích nội dung Đại hội Thường niên do Hoà thượng Thích Huyền Việt, Xử lý Thường vụ Văn phòng II Viện Hoá Đạo gửi tới Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế để phổ biến, gồm có :

Thông Tư Đại hội lần 1 Nhiệm kỳ I – Thư Mời tham dự và Yểm trợ Đại hội – Chương trình 3 ngày Đại hội – Mẫu ghi danh tham dự – và Thông tin Phi trường và Khách sạn để Ban Tổ chức thực hiện việc tiếp rước.

Theo nguyên tắc, Đại hội Thường niên lần 1 Nhiệm kỳ I giành riêng cho các đại biểu thành viên chính thức, hay đơn vị chính thức của GHPGVNTN-HNHK tham dự, góp ý và biểu quyết.

Tuy nhiên, do tình hình nguy biến của Quốc nạn và Pháp nạn, cùng sự phá hoại có kế hoạch của những thế lực xấu ác, Giáo hội trông mong đồng bào Phật tử các giới dù chưa là thành viên chính thức của GHPGVNTN-HNHK, cũng có thể điền đơn tham dự với tư cách Quan sát viên để theo dõi Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ ở giai đoạn mới, với những kế hoạch cho công trình hoằng dương Chánh Pháp, cũng như công tác quốc tế đóng góp cho việc Giải trừ Quốc nạn và Pháp nạn. Trông mong sự tham dự của chư liệt vị xa gần.

 


PDF

 

Tags

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment