Chương trình thứ Sáu 26-8-2016 – Phần 3 cuộc phỏng vấn Cư sĩ Võ Văn Ái của ký giả Hồng Phúc, Đài Phát thanh Việt Nam ở Hoa Kỳ, về tình hình nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam, chiến tranh Trung việt có nguy cơ bùng nổ ?

 

 

DPGVN-2016-0826-2a

Đài Phật giáo Việt Nam phát về Việt Nam tại làn sóng ngắn 31 thước, 9930 Ki lô Hertz từ 19 giờ đến 19 giờ 30 mỗi tối thứ Sáu. Kính mong quý thính giả hoan hỉ viết thư về Đài cho biết tình hình bắt đài có trở ngại, hay khó khăn gì không, để Đài kíp hoàn thiện.

Tags

 

1 Comment

  1. Nguyễn Bá Lăng says:

    NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ TÁT MA HA TÁT

Leave a Comment