PARIS, ngày 12.8.2016 (PTTPGQT) – Hoà thượng Thích Huyền Việt, Xử lý Thường vụ, Văn phòng II Viện Hoá Đạo vừa chuyển đến Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế để phổ biến các văn kiện về Đại hội Thường Niên kỳ 1 nhiệm kỳ I của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ tổ chức tại Chùa Liên Hoa, thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ trong ba ngày 7, 8, 9 tháng 10 năm nay.

Sau đây là các văn kiện Thông tư về Đại hội của Hoà thượng Thích Huyền Việt, Xử lý Thường Vụ Văn phòng II Viện Hoá Đạo, Thư thỉnh mời tham dự Đại hội của Thượng toạ Thích Trí Tịnh, Trưởng ban Tổ chức Đại hội Thường niên 2016, Mẫu ghi danh tham dự Đại hội Thường niên 2016, và Chương trình 3 ngày Đại hội :

vp2vhd-08-2016PL 2560                                                                                            Số 2016-02/VPIIVHĐ/XLTV

 

THÔNG TƯ

ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN KỲ 1 NHIỆM KỲ I NĂM 2016

 

Kính bạch chư tôn Giáo phẩm
Kính bạch chư tôn đức Tăng Ni
Kính thưa quý đạo hữu thuộc GHPGVNTN-HN/HK

Đại Hội Thường Niên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ (GHPGVNTN-HN/HK) năm nay là bước ngoặt lớn của Giáo hội sau biến cố bị nội trùng bán lén cơ sở chính thức mà Giáo hội làm sở hữu chủ, là ngôi chùa Phật Quang tại thành phố Huntington Beach, miền Nam California, do mồ hôi, nước mắt và tâm thành của toàn thể đồng bào Phật tử tại Hoa Kỳ, trên khắp năm châu, cũng như tại Việt Nam đóng góp tạo mãi. Ngoài sự chiếm đoạt tài sản, tài chánh, nhóm nội trùng này còn biến tướng Giáo hội để phục vụ cho tam độc (tham-sân-si) cá nhân, và làm lợi cho những thế lực đang đánh phá GHPGVNTN suốt 41 năm qua.

Do biến cố đau buồn nói trên, cũng như nỗ lực đối phó trước thế lực xấu ác, phụ hoạ với thế quyền, manh tâm tiêu diệt GHPGVNTN, nên Đại hội Thường niên của GHPGVNTN-HN/HK năm 2015 đã không thể thực hiện, và năm nay Giáo hội mới đủ cơ duyên tiếp nối truyền thống của GHPGVNTN-HN/HK đã có từ năm 1992, là năm Giáo hội thành lập theo lời chỉ dạy của Đức Đệ Tam Tăng Thống Thích Đôn Hậu.

Vì vậy tiêu chí của Đại hội Thường niên năm nay là “Kiện toàn và Phát triển cơ sở Giáo hội tại Hoa Kỳ để đáp ứng với tình hình mới của đạo pháp và đất nước”.

Đại hội sẽ đánh giá các biến động và sinh hoạt Phật sự hải ngoại 2 năm qua để vạch kế hoạch hoạt động cho năm tới. Hiện tình Giáo Hội trong và ngoài nước đòi hỏi và trông chờ sự tham gia của chư vị giáo phẩm, Tăng Ni, quý vị thiện tri thức, nhân sĩ Phật giáo, và đặc biệt, của các đơn vị địa phương trên toàn quốc Hoa Kỳ đóng góp ý kiến cho sự chuyển mình Giáo Hội trong công cuộc Giải trừ Quốc nạn và Pháp nạn.

Ðại hội Thường niên kỳ 1 nhiệm kỳ I Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ (GHPGVNTN-HN/HK) năm nay, 2016, được tổ chức vào các ngày 7, 8, 9 tháng 10 năm 2016 tại Chùa Liên Hoa, 6709 Howell Sugarland Road, Houston TX 77083 – Tel 832-714-0800 –  Email : vp2vhdxltv82015@gmail.com

Nội dung các khoáng đại sẽ khai triển các chủ đề hoằng pháp, nhân sự, tài chánh, truyền thông, cơ cấu tổ chức, phát huy Giáo hội tại Hoa Kỳ, và công tác vận động quốc tế. Các khoáng đại sẽ có đề án cụ thể được thuyết trình, thảo luận, biểu quyết để đưa vào hoạt động của Giáo Hội nhiệm kỳ 2016-2017.

Vì vậy Ban Tổ chức trông mong chư Tăng Ni, các đơn vị, các vị thiện tri thức đóng góp ý kiến về những vấn đề cụ thể và cần thiết nhằm bảo toàn và phát triển Giáo hội. Xin quý vị biên thư nêu rõ ý kiến mình, gửi về Ban Tổ chức để chúng tôi nghiên cứu đưa vào Nghị trình Đại hội nhằm nói lên tính chất đại biểu của toàn bộ các thao thức của chư Tăng Ni, các đơn vị và quý thiện tri thức, làm nên một Đại hội của toàn thể Phật tử tại Hoa Kỳ, chứ không còn là các đề án chuyên biệt của thành phần lãnh đạo Giáo hội mà thôi. Rất trông mong sự đóng góp của tất cả chư liệt vị.

Đại hội cũng sẽ mời thỉnh nhân sự cho các văn phòng trực thuộc Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN-HN/HK. Ngoài ra, trong khuôn khổ Đại hội, sẽ có một buổi tiếp tân thắt chặt thân tình với các tổ chức thuộc Cộng đồng người Việt quốc gia tại địa phương.

Mong mỏi chư liệt vị thuộc các đơn vị trực thuộc GHPGVNTN-HN/HK gửi đại biểu đông đảo về tham dự Đại hội để cùng nhau lật sang trang mới của GHPGVNTN-HN/HK, mà lòng chí thành kiên trung với GHPGVNTN dưới sự lãnh đạo tối cao của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ được chứng tỏ hùng hồn suốt 41 năm qua, đặc biệt nhất là trong hai năm vừa qua.

Phật Lịch 2560, Chùa Liên Hoa
ngày 12 tháng 08 năm 2016
Xử lý Thường vụ Văn Phòng II Viện Hoá Đạo
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
(đã ký)
Tỳ Kheo Thích Huyền Việt

 

 

Bản sao kính gửi
– Đức Đệ Ngũ Tăng Thống “kính thẩm tường”
– Văn phòng Viện Hóa Đạo “kính tường”
–  Phòng Thông tin Phật Giáo Quốc tế “kính tường” và xin được phổ biến
– Lưu

 

vp2vhd-bantochuc2016

 

THƯ THỈNH MỜI THAM DỰ

ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN KỲ 1 NHIỆM KỲ I NĂM 2016

 

Kính bạch chư tôn Giáo phẩm
Kính bạch chư tôn đức Tăng Ni
Kính thưa quý đạo hữu thuộc GHPGVNTN-HN/HK

Ðại hội Thường niên kỳ 1 nhiệm kỳ I Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ (GHPGVNTN-HN/HK) được tổ chức vào các ngày 7, 8, và 9 tháng 10 năm 2016 tại Chùa Liên Hoa 6709 Howell Sugarland Road, Houston TX 77083 * Tel : 727-688-9946 hay 832 714-0800 – Email : doasendangdtt@gmail.com

Theo chỉ thị của Hội Đồng Điều Hành xin trân trọng thỉnh mời sự tham dự của tất cả thành viên Giáo Hội đặc biệt các đơn vị cơ sở trên toàn quốc Hoa Kỳ.

Chư tôn đức và quý đạo hữu có thể đến bằng cả hai phi trường George Bush Intercontinental Airport, hoặc William P. Hobby Airport. Thời tiết vào vào dịp Đại Hội thuộc mùa thu tương đối mát mẻ. Chư vị không cần thiết phải mang áo ấm.

Xin điền vào phiếu ghi danh tham dự để Ban Tổ chức sắp xếp đưa đón. Mọi liên lạc xin gởi về Ban Tổ chức : Email : doasendangdtt@gmail.com – Liên lạc Cellphone 727-688-9946 hoặc 832-714-0800, hoặc qua địa chỉ bưu điện Chùa Liên Hoa :

Chùa Liên Hoa
6709 Howell Sugarland Road,
Houston, TX 77083

Địa chỉ khách sạn nơi các Đại biểu tham gia Đại hội Thường niên 2016 tá túc :

Hilton Garden Inn — 6855 W. Sam Houston Pkwy S. — Houston, Texas 77072

Rất mong được đón tiếp sự tham dự phó hội của quý ngài và quý vị.

Trưởng ban Tổ chức
Tỳ kheo Thích Trí Tịnh

vp2vhd-bantochuc2016PL 2560                                                                                               Số 2016-03/VPIIVHĐ/XLTV

 

Chương Trình

ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN KỲ 1 NHIỆM KỲ I NĂM 2016

 

 

Thứ Sáu 07.10.2016

4:00 PM : Ghi danh tham dự Đại Hội

7:00 PM : Tiền hội nghị (có chương trình riêng)

 

Thứ Bảy 08.10.2016

8:30 AM : Lễ Khai Mạc Đại Hội (Chào Quốc kỳ và Phật giáo kỳ, giới thiệu thành phần tham dự, Diễn văn khai mạc của Trưởng ban Tổ chức, Đạo từ của Hoà thượng Viện trưởng Viện Hoá Đạo, Nghi thức cầu nguyện).

10:00 AM : Khoáng đại I : Báo cáo Phật sự Hải ngoại & Quốc nội, và Công cuộc Vận động Quốc tế của Giáo hội cho Tự do Tôn giáo và Nhân quyền

11:45 PM : Khoáng đại II : Chia sẻ Phật sự tại các địa phương Hoa Kỳ

12:45 PM : Thọ trai

2:00 – 4:00 PM : Tiếp tân Cộng đồng

4:00 PM : Khoáng đại III : Sinh hoạt Gia Đình Phật tử Việt Nam : Ban Hướng dẫn Trung ương & Liên Đoàn Cựu Huynh trưởng & Đoàn sinh GĐPTVN

6:00 PM : Dược thực

8:00 – 10 PM : Họp mặt các Đại biểu và chia sẻ tâm tình

 

Chủ Nhật 09.10.2016

8:00 – 9:45 AM : Khoáng đại IV : Kiện toàn cơ cấu Giáo hội tại Hoa Kỳ, Xây dựng và phát triển các đơn vị Giáo hội tại Hoa Kỳ

10:00 – 11:45 : AM Khoáng đại V : Linh tinh, đúc kết và thông qua các Văn kiện Đại hội.

12:00 : Thọ trai

1:00 PM – 3:00 PM : LỄ BẾ MẠC VÀ HIỆP KỴ (Chào Quốc kỳ và Phật giáo kỳ, giới thiệu quan khách và thành phần tham dự, Huấn từ của Đức Tăng Thống, Diễn văn của Chủ tịch Hội đồng Điều hành GHPGVNTN-HN/HK, tuyên đọc Quyết nghị Đại hội, Nghi thức Hiệp kỵ, Lời cảm tạ của Trưởng ban Tổ chức, Hồi hướng hoàn mãn).

3:30 PM : Vảng cảnh

6:00 – 10 PM : Tham dự “Buổi Cơm Gây Quỹ” yểm trợ Phòng Thông Tin Phật giáo Quốc tế” tại Nhà Hàng Kim Sơn – 10603 Bellaire Blvd, Houston, Texas 77072 — Tel : 281 598 1777.

 

2016-0812a

 

 

vp2vhd-bantochuc2016

 

Mẫu Ghi Danh Tham Dự

ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN KỲ 1 NHIỆM KỲ I NĂM 2016

 

Tên họ / pháp danh :

Đơn vị & Địa chỉ :

 

Điện thoại cầm tay :

Email :

 

Chi tiết chuyến bay ĐẾN Houston

Hãng máy bay :

Số chuyến bay :

Đến từ :

Giờ khởi hành :

Giờ hạ cánh :

Phi trường đến : …………  George Bush Intercontinental Airport ……….  William P. Hobby Airport

 

Chi tiết chuyến bay RỜI Houston

Hãng máy bay :

Số chuyến bay :

Đi đến :

Giờ khởi hành :

Giờ cất cánh :

Phi trường đi …………  George Bush Intercontinental Airport ……………  William P. Hobby Airport

 

2016-0812b

 

1 Comment

  1. Nguyễn Bá Lăng says:

    NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ TÁT MA HA TÁT.

Leave a Comment