Chương trình thứ Sáu 29-7-2016 Truyền thống Nghỉ hè tháng 8 của dân Pháp — Câu Chuyện Cuối Tuần về 2 chữ “Sắc sắc Không không” & Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ giải thích vì sao Cộng sản đàn áp Gíao hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, và Mục “Thế giới Ủng hộ Chúng ta” : Dân biểu Hoa Kỳ Al Green vinh danh Nhị vị Tăng Thống Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ”.

 

 

DPGVN-2016-0729-2a

Đài Phật giáo Việt Nam phát về Việt Nam tại làn sóng ngắn 31 thước, 9930 Ki lô Hertz từ 19 giờ đến 19 giờ 30 mỗi tối thứ Sáu. Kính mong quý thính giả hoan hỉ viết thư về Đài cho biết tình hình bắt đài có trở ngại, hay khó khăn gì không, để Đài kíp hoàn thiện.

 

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment