Chương trình thứ Sáu 22-7-2016 – Sự đóng góp của  Nhị vị Tăng Thống Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ bảo vệ Pháp lý lịch sử của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất 41 năm qua — Phỏng vấn Chủ tịch Sáng hội Rafto Na Uy, ông Arne Lynngård bị ngăn cấm đi Sài gòn trao giải Nhân quyền Quốc tế cho Đại lão Hoà thượng Thích Quảng Độ & Phần IV tức phần cuối “Vai trò người Cư sĩ trong công cuộc Giải trừ Quốc nạn và Pháp nạn”.

 

 

DPGVN-2016-0722-2a

 

Đài Phật giáo Việt Nam phát về Việt Nam tại làn sóng ngắn 31 thước, 9930 Ki lô Hertz từ 19 giờ đến 19 giờ 30 mỗi tối thứ Sáu. Kính mong quý thính giả hoan hỉ viết thư về Đài cho biết tình hình bắt đài có trở ngại, hay khó khăn gì không, để Đài kíp hoàn thiện.

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment