PARIS, ngày 29.6.2016 (PTTPGQT) – Hoà thượng Thích Huyền Việt, Xử lý Thường vụ Văn phòng II Viện Hoá Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) vừa gửi đến Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế để phổ biến Thông bạch về việc gửi tiền cúng dường chư Tăng GHPGVNTN trong nước, và về tổ chức Foundation Thích Thiện Minh.

Sau đây là toàn văn Thông bạch nói trên :

 

logo-vp2vhd-2016Phật lịch 2560                                                                                                                      Phật lịch 2560

THÔNG BẠCH

về việc gửi tiền cúng dường chư Tăng GHPGVNTN trong nước,
và về tổ chức Foundation Thích Thiện Minh

Gần đây nhiều Phật tử viết thư về Văn Phòng II Viện Hoá Đạo hỏi ý kiến về một tổ chức mới, có tên “Foundation Thích Thiện Minh” chủ trương quyên góp tiền bạc gửi về trong nước cúng dường Đức Tăng Thống và chư Tăng thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN). Chúng tôi xin được trả lời như sau :

Văn phòng II Viện Hoá Đạo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ luôn tán thán công đức của bất cứ ai nghĩ tới sự khó khăn, đau yếu, thiếu thốn của chư Tăng lãnh đạo Hội đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN để gửi tịnh tài về cúng dường, như đã thấy qua nỗ lực âm thầm hàng chục năm qua của đồng bào Phật tử hải ngoại. Nhất là vào lúc Giáo hội và chư Tăng lãnh đạo Giáo hội phải sống trong hoàn cảnh bị nhà cầm quyền Cộng sản ức chế, khủng bố và đàn áp.

Tuy nhiên, tổ chức có tên Foundation Thích Thiện Minh để quyên góp tiền bạc cúng dường, không phải là chủ trương của Văn Phòng II Viện Hoá Đạo hay GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ, và không trực thuộc bất cứ cơ cấu nào của GHPGVNTN ở hải ngoại hay trong nước.

Nếu Giáo hội chủ trương một việc như thế, thì tất nhiên một cơ cấu quyên góp tài chánh phải trực thuộc và do sự chỉ đạo của Tổng vụ Từ thiện Xã hội.

Tài chánh luôn luôn là vấn đề tế nhị, dễ gây ngộ nhận và đổ vỡ, như Giáo hội vừa chứng kiến qua việc quyên góp tiền bạc của đồng bào Phật tử để tạo mãi chùa Phật Quang làm trụ sở của Giáo hội, rồi liền đó bị kẻ soán quyền bán lén chùa Phật Quang mà Giáo hội cũng như đồng bào Phật tử chẳng ai hay biết hoặc được thỉnh ý.

Vậy xin thông bạch để đồng bào Phật tử xa gần cảnh giác.

Chùa Liên Hoa, ngày 27 tháng 6 năm 2016
Xử lý Thường vụ Văn phòng II Viện Hoá Đạo
Tỳ kheo Thích Huyền Việt

 

 

 

1 Comment

  1. Nguyễn Bá Lăng says:

    A Di Đà Phật.
    Đệ tử xin : Botay.com…!

Leave a Reply to Nguyễn Bá Lăng