Chương trình thứ Sáu 20-5-2016 – Tường thuật Đại lễ Phật Đản 2640 tại chùa Liên Hoa ở Thành phố Houston, Hoa Kỳ, do Văn Phòng II Viện Hóa Đạo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ tổ chức — Thông điệp Phật Đản của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ & Các lời phát biểu của HT Thích Huyền Việt, TT Thích Trí Quảng, Thị trưởng thành phố Houston Sylvester Turner, Nghị viên thành phố Stephen Le, Cư sĩ Võ Văn Ái, và Luật sư Trần Thị Minh Tâm thuộc Tổ hợp Luật sư The Tammy Tran Law Firm.

 

 

DPGVN-2016-0520-2a

Đài Phật giáo Việt Nam phát về Việt Nam tại làn sóng ngắn 31 thước, 9930 Ki lô Hertz từ 19 giờ đến 19 giờ 30 mỗi tối thứ Sáu. Kính mong quý thính giả hoan hỉ viết thư về Đài cho biết tình hình bắt đài có trở ngại, hay khó khăn gì không, để Đài kíp hoàn thiện.

 

Tags

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment