Chương trình thứ Sáu 6-5-2016 – Tin Uỷ hội Hoa Kỳ Bảo vệ Tự do Tôn giáo Trên Thế giới đề nghị đặt Việt Nam vào Danh sách CPC, và Tin Đại lễ Phật Đản tại Chùa Liên Hoa, thành phố Houston, ngày 14-15 tháng 5 & 40 năm GHPGVNTN dưới chế độ Cộng sản, bài viết của Cư sĩ Võ Văn Ái trên Đài BBC, và Ca sĩ Phượng Mai hát bài thơ “Đất Nước Mình Ngộ Quá Phải Không Anh” của Cô giáo Trần Thị Lam.

 

 

DPGVN-2016-0506-2a

Đài Phật giáo Việt Nam phát về Việt Nam tại làn sóng ngắn 31 thước, 9930 Ki lô Hertz từ 19 giờ đến 19 giờ 30 mỗi tối thứ Sáu. Kính mong quý thính giả hoan hỉ viết thư về Đài cho biết tình hình bắt đài có trở ngại, hay khó khăn gì không, để Đài kíp hoàn thiện.

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment