Chương trình thứ Sáu 29-4-2016 – Bản báo cáo Sinh hoạt Gia Đình Phật tử Việt Nam 3 tháng đầu năm 2016 — Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ nhận định Ngày 30 Tháng Tư bốn mươi năm sau đối với Phật giáo & Bài viết của Võ Văn Ái “Đảo Ánh Sáng: Nhìn lại phong trào Người Vượt Biển với giới Tả khuynh Châu Âu” đăng trên tạp chí Hoa Kỳ, World Affairs.

 

 

DPGVN-2016-0429-2a

 

Đài Phật giáo Việt Nam phát về Việt Nam tại làn sóng ngắn 31 thước, 9930 Ki lô Hertz từ 19 giờ đến 19 giờ 30 mỗi tối thứ Sáu. Kính mong quý thính giả hoan hỉ viết thư về Đài cho biết tình hình bắt đài có trở ngại, hay khó khăn gì không, để Đài kíp hoàn thiện.

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment