Chương trình thứ Sáu 19.2.2016 – Lễ Tiểu Tường Cố Đại lão Hoà thượng Viện trưỡng Viện Hoá Đạo Thích Như Đạt tại Huế – Bác sĩ Trần Quốc Hưng đọc Thư Chúc Xuân của Sư Giác Đẳng & Lời chúc Tết của quý vị Phật tử hải ngoại.

 

 

DPGVN-2016-0219-2a

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment