Chương trình thứ Sáu 29.1.2016 – Thành phần Ban Chi đạo Viện Hoá Đạo và các Ban Đại diện Miền, nhiệm kỳ mới, do Giáo chỉ số 16 của Đức Tăng Thống ban hành & Mục “Câu Chuyện Cuối Tuần” ký giả Triều Thanh phỏng vấn Cư sĩ Võ Văn Ái về Bốn Ân lớn.

 

 

DPGVN-2016-0129-2b

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment