Chúng tôi có được đọc Tâm thư của ông Huynh trưởng Mai Xuân Châu cũng như Thông báo của những phật tử lên tiếng về chuyện đóng cửa Niệm Phật Đường Huyền Quang tại Sacramento.

Về chuyện nội bộ của Niệm Phật Đường Huyền Quang, xin góp vài thiển ý như sau :

1) Khi bắt đầu có tâm nguyện tạo dựng lên Niệm Phật Đường này, những phật tử sáng lập nhằm mục đích gì ?

a) Thiết lập nơi Ngôi Tam bảo chỉ dành riêng cho những phật tử đóng góp lúc khởi đầu (sáng lập viên) để cho quý vị đó tu tập, thờ phượng, sinh hoạt phật sự, những phật tử khác không được phép vào, nghĩa là tài sản riêng tư của quý phật tử sáng lập. Hàng tháng những phật tử sáng lập cùng chia nhau trả mọi chi phí của Niệm Phật Đường mà những phật tử ngoài không được đến và không đóng góp.

Nếu quả đúng như vậy thì Niệm Phật Đường là hoàn toàn tài sản riêng, cũng giống như Từ Đường của một dòng họ. Vậy tập thể sở hữu Niệm Phật Đường có quyền bán, chia tiền và giải tán với sự đồng ý của đa số theo quy định ban đầu mới tạo dựng Niệm Phật Đường.

hay là

b) Thiết lập Ngôi Tam bảo như hình thức cúng dường thập phương bá tánh cho bất cứ ai cũng có thể đến niệm hương, hành lễ, tu tập và đóng góp chút tịnh tài với ban Quản trị trong nhiều năm qua và chi phí hàng tháng đều lấy từ sự đóng góp của bá tánh. Như vậy Niệm Phật Đường đã trở thành nơi công cộng, là của bá tánh, là nơi sinh hoạt chung của mọi phật tử thập phương. Sự đóng góp ban đầu của các phật tử sáng lập nên Niệm Phật Đường này thật Công Đức Vô Lượng. Vì chúng sinh, vì mọi người mà tôn tạo nơi thờ Đức Bổn sư Thích Ca, để Phật pháp được phổ độ chúng sinh, cho tất cả phật tử có nơi thanh tịnh để tu hành thì có Công Đức nào hơn. Và đã là cúng dường thì không nên nghĩ là của mình nữa mà là của chư Phật. Và người được ủy thác đăng bạ chủ quyền cũng chỉ là một công việc phật sự mà thôi. Không lẻ Phật đi đăng bạ quyền sở hữu của mình ?

2) Nếu quý phật tử sáng lập đều có tâm nguyện cúng dường như phần b) thì nên giữ cho Niệm Phật Đường được mãi thanh tịnh, đừng làm ô uế Niệm Phật Đường. Đến chùa để đãnh lễ Đức Bổn sư, tụng kinh, giữ tâm thanh tịnh. Phật tử chưa là Phật nên có những sự bất đồng thì hãy gác những riêng tư ra ngoài nơi thanh tịnh. Không nên vì một cá nhân nào đó mà đóng cửa chùa, hay vì phe nhóm mà bỏ Phật không nhang khói trở thành nơi hoang lạnh. Tội lỗi biết là bao.

3) Quyết định đóng cửa Niệm Phật Đường Huyền Quang là không muốn, không còn chí tâm, chí thành với Tam bảo. Và còn những phật tử, thập phương bá tánh bao nhiêu năm nay đến lễ Phật, tụng kinh và có đóng góp tịnh tài thì giải quyết ra sao ? Họ sẽ không còn nơi chốn thanh tịnh để tu tâm dưỡng tánh nữa. Vậy tội lỗi này phải do quyết định vô minh đóng cửa Niệm Phật Đường gánh chịu. Xua đuổi một gia đình ra khỏi nhà làm cho họ thành homeless, chịu mưa nắng, tuyết sương lạnh lẽo đã là tội lỗi nặng, không ai nhẫn tâm làm, huống chi xua đuổi thập phương bá tánh ra khỏi chùa không nơi nương tựa tâm linh, để Đức Phật thành hoang phế, nhất là dịp Tết cổ truyền dân tộc sắp đến. Bao nhiêu tầng địa ngục, bao nhiêu kiếp đọa đày thành Ngạ quỹ, Súc sinh mới xóa được ác báo này. Là người con Phật hẵn không ai quên rằng :

TẤT CẢ CÁC PHÁP LÀ KHÔNG,
NHƯNG NHÂN QUẢ CHẲNG KHÔNG

Luật Nhân quả là luật thường hằng, là vĩnh cữu, là lưới trời tuy thưa là không thoát khỏi nghiệp báo.

Là chúng sinh ai cũng bị Tam độc SI, THAM và SÂN nên mới cần có nhiều cảnh chùa để tu hành. Thay vì kiến tạo thêm thì sao lại đóng ? Nhưng nay vì bị bản ngã, dục vọng xuôi khiến chỉ thấy trước mắt mà không nhận thức hậu quả về sau đúng quả đúng như lời Phật dạy :

BỒ TÁT SỢ NHÂN, CHÚNG SINH SỢ QUẢ

Phải đợi đến khi Quả báo linh ứng thì mới biết sợ, biết ăn năn của đã quá muộn màng. Mong những con Phật bình tâm suy xét mà xóa tan ý nghĩ đóng cửa Tam bảo.

4) Đã vào chùa là để tu tập, để Tâm được thanh tịnh. Bởi Tâm có thực thanh tịnh thì Tâm mới sáng tỏ để thấy Tánh Phật hiện tiền. Khi Tâm thanh tịnh thì sẽ thấy việc đóng cửa chùa là việc làm đầy Vô Minh, là ác nghiệp vậy. Là Phật tử không ai làm. Việc chia phe phái trong chùa để thực hiện ý đồ riêng tư cũng là ác nghiệp. Mục đích đến chùa là để thực hành Vô Ngã, chỉ vì Phật, vì Pháp, vì chúng sinh chứ đâu phải vì bản ngã vô thường hôi thúi này. Không thể vì số đông mà lấn át thiểu số. Vô Minh lúc nào và nơi nào cũng đa số so với thiện tri thức. Nếu vì số đông thì chính Bổn sư Thích Ca là quá thiểu số so với chúng sinh vô minh. Vậy nên theo vô minh hay theo Phật ?

5) Xin thêm một ví dụ để cùng suy xét. Trong Quốc Hội Hoa Kỳ có 2 đảng luôn đối lập nhau. Nếu một đảng nào đó vì bất đồng quan điểm về vấn đề Nga, Seria, về Tàu…mà tuyên bố đòi đóng cửa Quốc Hội, đòi lại tất cả phần thuế đã đóng góp bấy lâu nay thì sao đây ? Chúng ta sẽ nghĩ gì về những người đòi đóng cửa Quốc Hội ?

Với những góp ý thô thiễn rất mong quý đạo hữu sáng lập Niệm Phật Đường tĩnh Tâm suy xét, nhất là những vị có ý niệm xua đuổi gián tiếp phật tử, để Đức Bổn sư không hương khói bằng hành động đóng cửa Niệm Phật Đường Huyền Quang.

Xin hãy cùng nhau chắp tay niệm Phật giữ Tâm thanh tịnh. Đừng để sự việc trong tầm tay vì vô minh mà đốt cháy tất cả công đức bao nhiêu đời huân tập.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật.

Hùng Nguyễn
(chùa Phật Quang, Nam California)

 

 

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment