Chương trình thứ Sáu 22.1.2016 – ”Câu chuyện Cuối tuần” về “Tam Pháp ấn” & Mục “Đức Tăng Thống lên tiếng” nói lên âm mưu Cộng sản tiêu diệt Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất.

 

 

DPGVN-2016-0122-2a

 

1 Comment

 1. Phúc Toàn BS Nguyễn Trọng Nhi says:

  Tuần này GS Ái giảng về Tam Pháp Ấn tức là Vô Thường-Vô Ngã và Niết Bàn thật rõ ràng với những dẫn dụ rất thực tế và dễ hiểu, so sánh giữa cái biến đổi của vạn vật trong vũ trụ, trong đó có con người, cái sinh, trụ, dị diệt và Niết Bàn chân như, nơi tận diệt vô minh, tịch diệt, giải thoát, viên tịch, vô vi, an lạc.
  Do vô minh mà bị tà kiến dẫn dắt, do lừa đảo, dối trá mà đưa xã hội đến bạo loạn, do u tối mê mờ, tham lam chấp ngã mà mà làm đảo lộn luân thường đạo lý, dìm quốc gia dân tộc vào nghèo đói lầm than!
  Chúng ta hãy học Phật và áp dụng giáo lý của Phật vào nền giáo dục căn bản thì mới mong tiêu trừ các tệ đoan xã hội xấu xa do chế độ cs sinh ra, đồng thời vất bỏ cái chủ nghĩa cs và sọt rác mới mong đưa quốc gia dân tộc tiến đến thăng hoa, đạo đức, dân mới giàu nước mới mạnh được.
  Ngày nay nước sắp mất, nhà sắp tan! Nếu họ biết lắng nghe những gì toàn dân lên tiếng, biết nghe những gì Đức Tăng Thống ân cần chỉ dạy và báo động nạn ngoại xâm phương bắc hàng chục năm trước, thì có đâu giờ đây họ đang phải dở khóc dở cười do kẻ thù man rợ truyền kiếp mạng lại?!
  Sao không mở mắt ra mà nhìn Bắc Hàn-Nam Hàn, hoặc Tây Đức-Đông Đức hỡi những con người csVN không tim óc?!
  BS Nhi

Leave a Comment