Chương trình thứ Sáu 25.12.2015 – Bản tin Nghị Quyết của Quốc hội Châu Âu tố cáo những vi phạm nhân quyền và tôn giáo tại Việt Nam, và kêu gọi trả tự do cho Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ & Lập trường bất di bất dịch bảo vệ chủ quyền dân tộc của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, không để cho Một Nghìn Năm Bắc Thuộc trở lại lần thứ hai.

 

 

DPGVN-2015-1225-2a

 

 

1 Comment

  1. Phúc Toàn BS Nguyễn Trọng Nhi says:

    “Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách” Đã đến lúc mọi con dân VN khải đứng lên chung vai gánh vác việc nước để cứu nguy dân tộc và bảo vệ non sông.
    Là một nhà tu hành, nhưng Đúc Tăng Thống luôn luôn nêu cao tinh thần giúp nước thương dân và bảo vệ đồng bào. GHPGVNTN ở mọi thời và mọi nơi luôn đồng hành với dân tộc, cất cao tiếng nói bất khuất và noi gương tiền nhân trong việc chống bọn xâm lăng phương bắc.
    Đồng bào hãy vùng lên tranh đấu cho dân chủ, tự do…

Leave a Comment