Vì sao có vụ kiện ?

Kể từ ngày 13 tháng 6 năm 2014 Sư Giác Đẳng được công cử lên chức vụ Quyền Chủ tịch Văn Phòng II Viện Hoá Đạo. Theo Hiến Chương Gíao hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) quy định, Văn phòng II Viện Hoá Đạo trực thuộc sự chỉ đạo và điều hành của Viện Hoá Đạo trong nước.

Nhưng từ đó về sau, một năm hơn, Sư Giác Đẳng không hề có phúc trình hay báo cáo hành chánh và sinh hoạt của Văn phòng II VHĐ như các vị tiền nhiệm. Đặc biệt là báo cáo về chi thu tài chính trong việc tạo mãi chùa Phật Quang ở miền Nam California, cũng như 2 cuộc cứu trợ tại Phi Luật Tân và Népal. Chẳng những thế, Sư không giữ một liên hệ hữu cơ nào với Viện Hoá Đạo.

Do có nhiều than phiền của các Phật tử tại Hoa Kỳ phản ảnh về hai Viện Tăng Thống và Viện Hoá Đạo về vấn đề tài chánh không minh bạch của Sư Giác Đẳng, nên ngày 21-7-2015 Viện Hoá Đạo ra Thông Tư số 34 gửi Sư Giác Đẳng yêu cầu báo cáo tài chánh về việc tạo mãi chùa Phật Quang, hai cuộc cứu trợ Phi Luật Tân và Nepal, cũng như các sinh hoạt Phật sự ở hải ngoại. Hẹn 2 tuần lễ phải làm xong bản báo cáo.

Bất cứ tổ chức nào minh bạch về tài chính, chi thu phải được ghi nhận rõ ràng và báo cáo hàng tháng, thì việc kết toán chỉ cần 2, 3 ngày là xong. Song Sư Giác Đẳng không chịu báo cáo, không hồi âm Thông tư Viện Hoá Đạo, hoặc xin gia hạn thời gian 2 tuần lễ với những lý do khả thể.

Trái lại, sự hồi âm duy nhất, là ngày 4-8-2015, Sư Giác Đẳng gửi Thư xin từ chức mọi chức vụ trong GHPGVNTN trình lên Đức Tăng Thống, với lời thỉnh nguyện : “Xin giáo hội sớm thỉnh cử người thay thế để con có thể bàn giao tất cả những gì đang có trách nhiệm trong vòng ba tuần lễ. Tất cả những sinh hoạt truyền thông của Văn Phòng II Viện Hoá Đạo như radio, truyền hình, nguyệt san sẽ lập tức chấm dứt cho tới khi có quyết định của vị kế nhiệm. Tất cả sổ sách giấy tờ liên quan tới pháp lý Giáo hội, chùa Phật Quang và tiền vay nợ tạo mãi cơ sở sẽ được văn phòng luật sư bàn giao”. Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ ban hành Quyết Định số 20 ngày 8-8-2015 chấp nhận cho sư từ chức.

Nhưng từ đó cho đến ngày hôm nay, 14-12-2015, những lời hứa hẹn ấy chỉ là lời hứa hão. Trong cùng thời gian đó, các hoạt động của Sư Giác Đẳng hoàn toàn trái chống với những gì Hiến Chương GHPGVNTN quy định. Nhóm Sư Giác Đẳng – Steven Điêu còn tiếm danh Văn phòng II VHĐ GHPGVNTN UBCV trong những hoạt động gây hại cho uy tín Giáo hội.

Tại các nước văn minh, dân chủ, và pháp quyền như Hoa Kỳ, khi sự bất đồng không còn được xử lý bằng tình nghĩa Việt hay đạo tình tôn giáo, thì chỉ còn phương tiện pháp lý để làm sáng tỏ chân giả. Vì vậy, Giáo hội đã nhờ Tổ hợp Luật sư The Tammy Tran Law Firm tại thành phố Houston can thiệp.

May mắn thay, Tổ hợp Luật sư có cùng quan điểm áp dụng tinh thần Từ Bi của Đạo Phật nhằm tránh tối đa việc kiện tụng. Ngày 7-10-2015 Tổ hợp Luật sư The Tammy Tran Law Firm biên thư trình bày những vấn đề cần xử lý gửi tới toàn Nhóm Sư Giác Đẳng – Steven Điêu, đề nghị cả hai bên chọn một người Trung gian hoà giải (một vị Chánh án hồi hưu chẳng hạn) để hai bên ngồi lại giải quyết ôn hoà với nhau. Hẹn hồi âm trong vòng một tuần lễ.

Nhóm Sư Giác Đẳng chẳng cần hồi âm sự thương thảo do Tổ Hợp Luật sư đề xuất.

Một kiểu “Dân Chủ Duy Ý Chí”

Từ khi ly khai GHPGVNTN, Sư Giác Đẳng thường đề cao tới “Dân chủ” trong các lời phát biểu. Tiếc rằng Sư đã quên không áp dụng tinh thần Dân chủ cao độ mà đức Phật đã thành lập Sáu phép hoà đồng, kính ái — Lục Hoà — làm cho đời sống tập thể của Tăng chúng và Phật tử được hài hoà, thân ái nhằm thực hiện chí nguyện “trên cầu trí giác, dưới cứu chúng sinh”. Sáu phép hoà đồng, kính ái ấy là : 1. Thân thì cùng chung sống hoà đồng, kính ái (Thân hoà cộng trụ) ; 2. Miệng nói lời hoà nhã, tránh cải mắng nhau (Khẩu hoà vô tránh) ; 3. Ý kiến cùng nhau thảo bàn để thực hiện trong sự hoà đồng, kính ái (Ý hoà đồng sự) ; 4. Giới luật, kỹ cương cùng nhau chia sẻ, tu học (Giới hòa đồng tu) ; 5. Mọi ý kiến khác biệt cùng nhau trao đổi, tạo sự thông cảm, hoà ái (Kiến hoà đồng giải) ; và 6. Mọi lợi lộc tinh thần hay vật chất cùng nhau chia sẻ hoà đồng (Lợi hoà đồng quân).

Dân chủ hay nhân quyền, trước tiên là biết nhìn công nhận có kẻ khác, có ý kiến của kẻ khác. Trong thời gian một năm giữ chức Quyền chủ tịch Văn phòng II VHĐ, Sư Giác Đẳng đã không áp dụng Lục hoà trong các phiên họp nội bộ. Mọi sự đều do sư quyết định. Sư không chấp hành ý kiến người khác, kể cả chấp nhận bàn thảo để thi hành.

Đến khi từ chức và ly khai Giáo hội, phản chống Hiến chương, hỗn láo với Đức Tăng Thống, Sư chỉ tiếp tục kêu gào dân chủ, song trong hành hoạt thì tiếp tục thể hiện thứ “Dân chủ duy ý chí”.

Thử lấy một ví dụ. Thừa lệnh Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ và Cố Hoà thượng Viện trưởng Viện Hoá Đạo Thích Như Đạt, Văn phòng II VHĐ – GHPGVNTN / UBCV được Sư Giác Đẳng nhờ Luật sư Steven Điêu làm giấy tờ đăng bạ pháp lý Hoa Kỳ tại tiểu bang Texas ngày 3-7-2014, với 3 thành viên sáng lập trong Hội đồng Quản trị (Board of Director), là Sư Giác Đẳng, Đạo hữu Ỷ Lan và ông Trần Đình Minh.

Dù Sư Giác Đẳng viết đơn xin từ chức ngày 4-8-2015, được Đức Tăng Thống chấp nhận ngày 8-8, tức sư chẳng còn bất cứ chức vụ hay trách nhiệm gì trong GHPGVNTN hải ngoại. Thế nhưng, ngày 18-8-2015 Sư Giác Đẳng triệu tập một buổi họp để đưa 6 thành viên mới vào Hội đồng Quản trị nói trên. Buổi họp này cũng như những buổi họp kế tiếp, thành viên sáng lập Penelope Faulkner Ỷ Lan không được tham dự để góp ý kiến điều hành phù hợp theo Hiến chương Giáo hội.

Ngoại trừ ông Trần Đình Minh có tên đăng bạ từ đầu, và Sư Giác Đẳng đã từ chức, 6 người kia không có chức vụ gì trong Văn phòng II VHĐ để có thể công cử vào Hội đồng Quản trị theo Hiến chương Giáo hội quy định. Ông Steven Điêu chưa bao giờ là thành viên GHPGVNTN do chính ông tuyên bố tại cuộc họp báo ở Quận Cam, California, ngày 27-8, lại được Sư công cử lên làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Văn phòng II VHD- / GHPGVNTN – UBCV !

Thế là 6 người bất hợp lệ được Sư Giác Đẳng “dân chủ hoá” đưa vào Hội đồng Quản trị Văn Phòng II VHĐ – GHPGVNTN/ UBCV và đưa danh sách mới trình lên pháp lý Hoa Kỳ.

6 người mới cộng với 3 người cũ, mà 1 trong 3 người đã xin từ chức, đăng bạ pháp lý ngày 22-8. Ngồi chưa nóng ghế, thì ngày 6-11-2015 tám trên chín người được “mời đi chỗ khác chơi”, công luận biết được nhờ tờ khai đăng bạ ngày 6-11-2015, chín người trong Hội đồng Quản trị, nay chỉ còn lại MỘT NGƯỜI DUY NHẤT trong Hội đồng Quản trị đăng bạ, là ông Steven Điêu, vừa giữ chức Chủ tịch, vừa giữ chức thành viên.

Đưa 9 người bất hợp lệ vào Hội đồng Quản trị VP II VHĐ/GHPGVNTN-UBCV ngày 22-8-2015 (1/2)Đưa 9 người bất hợp lệ vào Hội đồng Quản trị VP II VHĐ/GHPGVNTN-UBCV ngày 22-8-2015 (2/2)

Đưa 9 người bất hợp lệ vào Hội đồng Quản trị VP II VHĐ/GHPGVNTN-UBCV ngày 22-8-2015

Tóm lại khi có việc điều hành, thay đổi thông qua Hội đồng Quản trị Văn Phòng II VHĐ / GHPGVNTN – UBCV, ông Chủ tịch Điêu hỏi ý kiến ông thành viên Điêu, rồi Hội đồng Quản trị bỏ phiếu thông qua một cách “nhất trí” rất chi “dân chủ” giữa ông Điêu với ông Điêu, nghĩa là giữa ông chủ tịch với ông thành viên. Tất cả bàng dân thiên hạ Phật tử thành viên GHPGVNTN / UBCV cứ phải ngậm miệng thi hành sự Quyết định của nhà “Dân chủ Điêu”.

Cách làm việc rất chi “dân chủ” của Sư Giác Đẳng như Sư tự phong suốt 4 tháng qua, đặc biệt qua ví dụ cụ thể nêu trên, là thể thức Dân chủ gì ? Dân chủ Tây phương ? Dân chủ Tập trung Cộng sản ?

Nói cho đúng và hợp, có lẽ phải gọi là “Dân Chủ Duy Ý Chí Đang”.

Do đó, người Phật tử không còn nói chuyện được với nhau để giải quyết Phật sự Giáo hội, nên ngày 23 tháng 10, Tổ hợp Luật sư The Tammy Tran Law Firm chính thức khởi tố ra toà án dân sự Quận Harris, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ vụ việc của Nhóm Sư Gíac Đẳng – Steven Điêu.

Từ 9 người đăng bạ ngày 22-8 trong Hội động Quản trị, 8 người được “mời đi chỗ khác chơi” còn lại có MỘT NGƯỜI DUY NHẤT tung hoành theo tinh thần “Dân Chủ Duy Ý Chí Đang”

Từ 9 người đăng bạ ngày 22-8 trong Hội động Quản trị, 8 người được “mời đi chỗ khác chơi” còn lại có MỘT NGƯỜI DUY NHẤT tung hoành theo tinh thần “Dân Chủ Duy Ý Chí Đang”

Phiên xử đầu tiên

Đúng vào chiều giáp Lễ Tạ Ơn, ngày 25 tháng 11vừa qua, Nhóm Sư Giác Đẳng – Steven Điêu đã nộp lên tòa bài Lý Đoán (Defendants’ Plea to the Jurisdiction) và xin Tòa cho một phiên xử khẩn vào ngày 7 tháng 12, năm 2015, mà mục tiêu nhắm xin Tòa phán rằng Tòa Texas không có quyền xử vụ án với các lý do :

1) Chùa Phật Quang tọa lạc tại California nên phải xử ở Tòa California ;

2) Luật Texas không cho phép một thành viên nào của một tổ chức vô vị lợi (non profit organization) kiện các Ủy Viên. Có nghiã là, dù sai hay đúng, không một Ủy viên nào của Hội Đồng Qủan Trị sẽ bị kiên ; và

3) Không một Nguyên cáo nào có thể kiện L.S. Steven Điêu vì LS Steven Điêu không đại diện Nguyên cáo nào cả..

Trong thời gian này, suốt từ 25 tháng 11 cho đến ngày trước khi ra toà, các Luật sư Phụ Tá Pháp Lý của Tổ Hợp The Tammy Tran Law Firm cùng các Thiện Nguyện Viên khắp nơi tại các tiểu bang Hoa Kỳ và các châu lục làm việc ngày đêm để hoàn thành hồ sơ cùng các bản dịch ra Anh ngữ. Bốn thùng hồ sơ chất chồng đo gần một thước tây đã được mang theo.

Luật sư Tammy Trần mang 4 hộp hồ sơ lớn bao gồm những chứng liệu tới Toà án Dân sự Quận hạt Harris tại thành phố Houston hôm 7-12-2015

Luật sư Tammy Trần mang 4 hộp hồ sơ lớn bao gồm những chứng liệu tới Toà án Dân sự Quận hạt Harris tại thành phố Houston hôm 7-12-2015

Ngày thứ sáu mồng 4 tháng 12, 2015, Tổ Hợp The Tammy Tran Law Firm nộp bài Lý Đoán Trả Lời (Plaintiff’s Response to Defendants’ Plea to Jurisdiction). Bài Lý đóan hồi đáp các điểm chính dưới đây. Để giữ nguyên ý, chúng tôi xin trích nguyên văn vài đọan chính bằng Anh Ngữ :

1) Texas Courts have personal Juridiction to Defendants :

“[A] court may exercise personal jurisdiction over a party in order to transfer title to the same property. The transitory action rule therefore permits a court to coerce a litigant to do something [the court] is powerless to do itself : transfer title of real property located outside of the state in which the court sits. In re Great Gulfcan Energy Texas. Inc., 488 B.R. 898, 911 (Bankr. S.D. Tex. 2013) (emphasis added).”

The power of a Texas court to compel a party to execute a conveyance of real property in another state has been repeatedly recognized by the Texas Supreme Court. See, e.g., Holt v. Guerguin, 106 Tex. 185, 163 S.W. 10, 12 (1914) (holding while a court may not directly annul a deed recorded in another state by decree, it may indirectly affect title “through coercion of the defendant . . . by directing a deed to be executed or canceled by or on behalf of the party”) (emphasis added) ; McElreath v. McElreath, 162 Tex. 190, 345 S.W.2d 722, 727-28 (1961) (holding a court may compel a party over whom it has jurisdiction to execute a conveyance of a real property interest situated in another state).

[Emphasis added.]

[Nói tóm có nghĩa là : DÙ CHÙA PHẬT QUANG TỌA LẠC TẠI CALIFORNIA, TÒA ÁN TEXAS VẪN CÓ QUYỀN XỬ CÁ NHÂN CÁC BỊ CAN.]

2) UBCV/GHPGVNTN, [GIÁO HỘI MẸ] HAS STANDING TO PURSUE ITS OWN CLAIMS.

As a second basis for their plea, Defendants alleged that UBCV’s claims belong to UBCV Texas and UBCV has no standing to bring a derivative claim on behalf of UBCV Texas. Defendants’ argument misses the mark. UBCV is not asserting claims of UBCV Texas [VAN PHONG II VIEN HOA DAO], derivative or otherwise. UBCV is bringing its own claims. To have standing, the plaintiff need only have a personal stake in the outcome of the suit. Brown v. Todd, 53 S.W.3d 297, 305 (Tex. 2001). His injury must be actual or imminent, not hypothetical. DaimlerChrysler Corp. v. Inman, 252 S.W.3d 299, 304-05 (Tex. 2008). 17 F.

[Có nghĩa là : NGUYÊN ĐƠN UBCV KHÔNG KIỆN THEO PHƯƠNG CÁCH “DERIVATIVE LAW SUIT” MÀ LÀ KIỆN CÁC CÁ NHÂN : SƯ GIÁC ĐẲNG, LS STEVEN ĐIÊU VÀ CÁC BỊ CAN KHÁC VỀ TỘI : FRAUD, NAME INFRINGEMENT, BREACH OF FIDUCIARY, AND CONSPIRACY VỚI SƯ GIÁC ĐẲNG VÀ LS STEVEN ĐIÊU.]

3) Finally, Defendant Steven Dieu separately filed a plea to the jurisdiction against UBCV contending that he had no duty to UBCV because there was no attorney-client relationship between himself and UBCV. Dieu’s plea is meritless.

[Có nghĩa là : Luật sư Steven Điêu đã thực sự phục vụ cho Giáo Hội Mẹ GHPGVNTN trong việc đăng bạ pháp lý tại Hoa Kỳ, như chính đương sự tuyên bố thú nhận nhiều lần qua các báo, đài.]

Tại phiên xử lần thứ nhất hôm 7 tháng 12 vừa qua, phái đoàn Luật sư đại diện cho GHPGVNTN gồm có các Luật sư Tammy Tran, Pete Mai, John N. và Natalie Nguyen), Hòa Thượng Thích Huyền Việt cũng tháp tùng để theo dõi vụ kiện.

Nhưng khi đến tòa, thì chính Luật Sư Jerod Stewart đại diện Nhóm Sư Giác Đẳng – Steven Điêu lại xin hoãn phiên toà, xin được có thêm thời gian để nghiên cứu bài Lý đoán và Đơn kiện (Ammended Petition) của Tổ hợp Luật sư đại diện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, The Tammy Tran Law Firm, đã nộp lên tòa trước đó. Ông ta bảo cần một thời gian 2 hoặc 3 tuần lễ để nghiên cứu.

Tòa hỏi ý kiến Văn Phòng Tổ Hợp Luật Sư Tammy Trần có chấp thuận hay không. Luật sư Tammy Trần và toàn bộ Luật sư trong đoàn đều không chống đối để cho Nhóm Sư Giác Đẳng – Steven Điêu thấy rằng Tổ Hợp Luật Sư Tammy Trần đại diện cho UBCV (Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất) muốn cho Nhóm Sư Giác Đẳng – Steven Điêu có đủ thời gian nghiên cứu bài Lý đoán và Đơn kiện (Amended Petition) của Văn Phòng Luật Sư Tammy Trần, đồng thời để cho Luật sư của Nhóm Sư Giác Đẳng – Steven Điêu thấy rõ lòng từ bi nhưng cũng không thể làm trái Công lý của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

Phiên xử thứ hai được Toà ấn định vào đầu tháng Giêng năm 2016.

 

 

1 Comment

  1. giang hoang says:

    Ly do nao ma doi tri hoan vu kien? Luat su Stewart can them thoi gian nghien cuu, hay bon GD/SD muon keo dai thoi gian de tau tan so tien ban chua

Leave a Comment