Chương trình thứ Sáu 11.12.2015 – Bản tin Kỷ niệm lần thứ 67 Ngày Nhân quyền Quốc tế tại Hà Nội, Huế, và đặc biệt cuộc Hội luận “Tôn giáo, An Ninh và Nhân quyền” do Cơ sở Quê Mẹ và Diễn Dàn Châu Âu về Bất Bao dung Tôn giáo tổ chức tại Quốc hội Châu Âu, Tường trình Đại lễ Hiệp Kỵ tưởng nhớ Tiền nhân, Anh hùng, Tử sĩ đã hy sinh vì Đạo pháp và Dân tộc tại Tu viện Long Quang Thừa Thiên – Huế & Tìm hiểu Bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền.

 

 

DPGVN-2015-1211-2c

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment