Chương trình thứ Sáu 9.10.2015 Đài BBC phỏng vấn Cư sĩ Võ Văn Ái về sự kiện Nhà cầm quyền Cộng sản Hà Nội mời Pháp Vương Gyalwang Drukpa về Việt Nam thuyết giảng. Phải chăng Hà Nội thay đổi chính sách đàn áp Phật giáo ? & Sự lên tiếng của các tổ chức Phật giáo chống lại sự phản bội GHPGVNTN của TT Giác Đẳng và ủng hộ Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, Hội đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN.

 

 

DPGVN-2015-1009-3

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment