Chương trình thứ Sáu 4.9.2015 Ba chương trình về Cuộc đàn áp quy mô Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất suốt 40 năm qua & Qua đó, nghe lại lần đầu tiên, tiếng nói của Đức Cố Đệ Tam Tăng Thống Thích Đôn Hậu, Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang tại chùa Linh mụ Huế năm 1992, và cuộc phỏng vấn Đức Đương kim Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ.

 

 

DPGVN-2015-0904-30-4-3

 

2 Comments

  1. NGUYÊN TRONG Dũng says:

    Lời nói của Tăng Thống Thích Quảng Độ là lơì nói của dân tộc .
    Mỗi sự thật được nói lên như một giọt nước giỏ trên bia đá Cộng Sản .
    Nước chẩy đá mòn .

Leave a Comment