Chương trình thứ Sáu 28.8.2015 Thông điệp Vu Lan của Hoà thượng Thích Thanh Quang, Quyền Viện trưởng Viện Hoá Đạo, Bản Tin Uỷ hội Hoa Kỳ Bảo vệ Tự do Tôn giáo Trên Thế giới viếng thăm Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, và tin Cư sĩ Lê Công Cầu bị Công an cấm không cho vào Saigon theo lời mời của Toà Tổng Lãnh sự Cộng hoà Liên bang Đức & Nghe lại bức Thông điệp Vu Lan của Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang.

 

 

DPGVN-2015-0828-uscirf-1

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment