Chương trình thứ Sáu 31.7.2015 – Bản tin LHQ tố cáo Hà Nội vi phạm Quyền Phụ nữ, Cơ sở Quê Mẹ tham dự Hội nghị Cấp Bộ trưởng lần thứ VIII của Cộng đồng các quốc gia Dân chủ tại San Salvador & Bài phát biểu của ông Võ Văn Ái tại Hội luận về Quyền Hiểu Biết ở Thượng viện Quốc hội Ý Đại Lợi, thủ đô Rome.

 

 

DPGVN-2015-0731-sansalvador-2

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment