PARIS, ngày 24.7.2015 (PTTPGQT) – Gần đây, người chủ trương báo Đồng Hành cho phổ biến trên mạng Internet bức hình Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ đang ngồi đọc báo Đồng Hành, với lời viết chú dẫn như sau :

“Trải bao khó khăn, Đồng Hành số 1 đã lọt vào được Thanh Minh Thiền Viện, nơi Đức Tăng Thống đang bị cấm cố. Ngài rất hoan hỉ tán thán công đức của Thượng tọa Chủ tịch Văn Phòng 2 đã bỏ nhiều công sức thực hiện Đồng Hành làm phương tiện hoằng pháp và quảng bá đường hướng, lập trường của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất trong công cuộc vận động cho Dân chủ, Nhân quyền và Tự do tôn giáo cho Việt Nam”.

Những dòng viết trên đây hoàn toàn sai sự thật, nếu không là bịa đặt, theo lời Viện Hóa Đạo. Vì lý do nghiêm trọng này, mà Viện Hoá Đạo trong nước thừa lệnh Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ viết Thư Khẩn, số tham chiếu 35/VHĐ/QVT, ấn ký ngày 22-7-2015, gửi Thượng tọa Thích Giác Đẳng, Quyền chủ tịch Văn phòng II Viện Hóa Đạo, để yêu cầu : “Thượng Tọa Quyền Chủ Tịch ra lệnh ngưng ngay việc phổ biến bức hình và lời tán dương không thật là của Đức Tăng Thống trên mạng hay trên tờ báo Đồng Hành vốn không phải là cơ quan phát ngôn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Nếu đã phổ biến rồi trên mạng thì xin có lời đính chính ngay, nếu đã in rồi thì xin huỷ ngay trang có bức hình và lời tán dương không thật ấy”.

Sau đây là toàn văn Thư Khẩn của Viện Hóa Đạo :

vienhoadao-huePhật lịch 2559                                                                                                 Số 35/VHĐ/QVT

THÔNG BÁO KHẨN
—————-
QUYỀN VIỆN TRƯỞNG VIỆN HÓA ĐẠO
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
THỐNG NHẤT

 

Kính gởi : Thượng Tọa Quyền Chủ Tịch Văn Phòng II Viện Hóa Đạo
Kính qua : Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế chuyển đạt.

Trích yếu : v/v hình ảnh Đức Tăng Thống đọc tạp chí Đồng Hành và lời Ngài tán dương Thượng Tọa Chủ Tịch VPII được đăng lên mạng.

Kính bạch Thượng Tọa.

Đức Tăng Thống vừa truyền đạt cho Viện Hóa Đạo biết rằng, trước đây có một nữ Phật Tử ở nước ngoài về (Ngài không biết tên) đến Thanh Minh Thiền Viện xin vấn an Ngài đồng thời mang tặng cho Ngài một tập Nguyệt San Đồng Hành. Khi Ngài đang xem qua thì người nầy đã chụp hình, Ngài cho đó là lẽ thường để kỷ niệm nên Ngài không quan tâm.

Nay bức hình ấy được đăng tải trên mạng kèm theo những lời tán dương công đức Thượng Tọa Chủ Tịch (không phải Quyền Chủ tịch). Ngài xác định là những lời tán dương ấy Ngài không hề nói, vì theo Ngài việc ra tạp chí Đồng Hành chưa hề trình lên Đức Tăng Thống cũng như VHĐ để thỉnh ý trước khi cho xuất bản. Ngoài ra, người đại diện của VHĐ ở nước ngoài là Tổng vụ trưởng Tổng vụ Truyền Thông và Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế cũng không hề được hay biết hay thảo bàn. Đây là một việc làm sai nguyên tắc nghiêm trọng không nên tiếp diễn.

Sự lạm dụng hình ảnh và những lời nói không thật nầy làm cho Ngài rất bức xúc, nên Ngài cũng khiển trách Viện Hóa Đạo và Tổng Vụ Truyền Thông không theo dõi cũng như kiểm tra Phật Sự của VPII. Ngài cũng nhắc nhở rằng : “trước đây Hòa Thượng Thích Viên Lý muốn ra trang mạng www.ghpgvntn.net (nay là trang mạng tiếm danh) cũng phải gởi văn thư về xin phép Viện Hóa Đạo. Hòa Thượng cựu Viện Trưởng đã ra Quyết Định số 39, trang mạng ấy mới được hoạt động.

Do đó Ngài đã chỉ thị cho Viện Hóa Đạo kiểm tra kỹ và đề nghị Thượng Tọa Quyền Chủ Tịch ra lệnh ngưng ngay việc phổ biến bức hình và lời tán dương không thật là của Đức Tăng Thống trên mạng hay trên tờ báo Đồng Hành vốn không phải là cơ quan phát ngôn của GHPGVNTN. Nếu đã phổ biến rồi trên mạng thì xin có lời đính chính ngay, nếu đã in rồi thì xin huỷ ngay trang có bức hình và lời tán dương không thật ấy.

Kính mong Thượng Tọa Quyền Chủ Tịch thực thi ý chỉ của Đức Tăng Thống.

NAM MÔ THƯỜNG TINH TẤN BỒ TÁT MA HA TÁT

Phật lịch 2559, Tu Viện Long Quang, ngày 22 tháng 7 năm 2015
Q. VIỆN TRƯỞNG VIỆN HÓA ĐẠO
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
(ấn ký)
Tỳ Kheo THÍCH THANH QUANG

 

Thông Báo Khẩn, Quyền Viện Trưởng Viện Hoá Đạo, GHPGVNTN 1

Thông Báo Khẩn, Quyền Viện Trưởng Viện Hoá Đạo, GHPGVNTN 2

 

5 Comments

 1. Nguyễn Phương Lâm says:

  Rất mừng khi Đại Lão Hoà Thượng sáng suốt lên tiếng ngăn chặn những việc làm sai trái gây tiếng xấu cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.
  Người phụ nữ vào vấn an Đại Lão Hoà Thượng bằng cách nào có thể lọt qua mắt hải quan vc khi mang một tờ nguyệt san với kích thước khá lớn nhất lại là do VP IÌ VHD phát hành?
  NPL

 2. Nguyễn Bá Lăng says:

  A DI ĐÀ PHẬT.
  Chúng đệ tử đồng tình với Thông Bạch của VHD.Song xin quí ngài đóng mộc cho rõ nét một tý co lẽ sẽ trang trọng hơn.

 3. Nguyễn Phương Lâm says:

  Đề Nghị:

  Phiá dưới Logo Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế ( nơi có hàng chữ mầu vàng ) xin thêm vào :
  Cơ Quan Thông Tin và Phát Ngôn Chính Thức của Viện Hoá Đạo để tránh sự tự tiện lạm dụng Tuyền Thông gây ảnh hưởng xấu cho GHPGVNTN
  NPL

 4. Minh Hạnh says:

  Điều này chứng tỏ rằng Ngái vẫn sáng suốt và ngay thẳng . Không như những lời vu cáo của một số người ác tâm , nói Ngài là lúc nhớ lúc không , hay nói khác đi là lú lẫn chỉ có họ là lú lẫn khi nghĩ Ngài như vậy . Hơn thế nữa qua việc này chứng minh Ngài luôn làm những điều trong sáng , những gì không minh bạch tới Ngài , tới GHPGVNTN Ngài nhất nhất không chấp nhận . Việc làm này cũng minh chứng một phần nào những quyết định của Ngài trước kia khi xử lý những vấn đề trong Viện Tăng Thống & VHĐ trong cũ g như ngoài nước . Chúng con luôn kính chúc Ngài thân tăm an lạc , vạn sự kiết tường .

 5. Nguyễn Bá Lăng says:

  Nhân sự của Giáo hội hiện nay rất hạn hẹp vì nội ma,ngoại chướng luôn tìm mọi phương kế để xóa sổ,gây bất an cho nội bộ của giáo hội.
  Hiện nay chỉ còn TT Thích Giác Đẳng hoan hỹ hy hiến để thực hành Bồ Tát hạnh để phục vụ giáo hội tại hải ngoại.
  Kính mong TT hết sức cẩn trọng trong các hành hoạt Phật sự của mình ở Hải ngoại.
  NAM MÔ THƯỜNG TINH TẤN BỒ TÁT MA HA TÁT.

Leave a Comment