Chương trình thứ Sáu 24.7.2015 – Phần 2 Chương trình Tưởng niệm 7 năm ngày Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang ra đi : Cuốn băng lịch sử thu tại chùa Linh Mụ năm 1992, qua đó lần đầu tiên sau 17 năm tù ngục, quản chế, Ngài Huyền Quang nói trước quần chúng Phật tử Huế về pháp lý lịch sử của GHPGVNTN, cũng như khẳng định đường hướng của Phật giáo Việt Nam và GHPGVNTN & Bình luận chuyến đi Mỹ của ông Nguyễn Phú Trọng qua cuộc phỏng vấn trên Đài Saigon Radio.

 

 

DPGVN-2015-0724-thq1992-1

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment