Chương trình thứ Sáu 26.6.2015 – Tổng kết 40 năm Cộng sản đàn áp quy mô GHPGVNTN với sự lên tiếng của Đức Cố Đệ Tam Tăng Thống Thích Đôn Hậu tố cáo Cộng sản thảm sát Cố Hoà thượng Thích Thiện Minh trong tù & Mục “Những Văn Kiện Lịch sử của Đức Dố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang”.

 

 

DPGVN-2015-0626-30-4-2

Tags

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment