Chương trình thứ Sáu 19.6.2015 – Tin sinh hoạt quốc nội của Viện Hoá Đạo nhân Mùa Phật Đản & Phỏng vấn Bà Tiến sĩ Lantos Swett, Chủ tịch Uỷ hội Hoa Kỳ Bảo vệ Tự do Tôn giáo Trên Thế giới, vì sao cần đặt Việt Nam vào danh sách CPC, cùng phỏng vấn 3 Dân biểu Quốc hội Châu Âu về Đường hướng bảo vệ Tự do tôn giáo trên Thế giới của Liên Âu.

 

 

DPGVN-2015-0619-lantosswett-ep-2a

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment