Chương trình thứ Sáu 12.6.2015 – Bản tin Công an Huế ngăn cấm không cho Cư sĩ Lê Công Cầu vào Saigon gặp Phái đoàn Cộng hoà Liên bang Đức & Mục “Những Văn Kiện Lịch sử của Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang” về cuộc gặp gỡ Ban Tôn giáo chính phủ.

 

 

DPGVN-2015-0612-lcc-2

Tags

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment