Chương trình thứ Sáu 5.6.2015 – “Câu Chuyện Cuối Tuần”, Triều Thanh phỏng vấn Cư sĩ Võ Văn Ái về ý nghĩa bức Thông điệp Phật Đản của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ & Mục “Những Văn Kiện Lịch sử của Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang” về 9 điểm yêu sách gửi Nhà cầm quyền Hà Nội.

 

 

DPGVN-2015-0605-vesak-2a

Tags

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment