Chương trình thứ Sáu 29.5.2015 – Thông điệp Phật Đản 2599 – 2015 của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ & Phóng sự đặc biệt Ngày Giỗ đầu Huynh trưởng Đồng Xuân Lê Thị Tuyết Mai vị quốc, vị pháp thiêu thân tại Saigon chống xâm lược Trung quốc.

 

 

DPGVN-2015-0529-vesak-3

 

 

Tags

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment