Chương trình thứ Sáu 22.5.2015 – Bản tin Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam yêu cầu Tổng Thư Ký LHQ Ban Ki-moon can thiệp cho nhân quyền và Tự do Tôn giáo tại Việt Nam & Những văn kiện lịch sử của Đức Cố Đệ tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang qua bức Thông điệp Phật Đản 2003 về tinh thần Vô Uý, và Phần 2 ký giả Brigitte Friang tả cảnh Saigon ngày 30-4-1975.

 

 

DPGVN-2015-0522-bankimoon-1

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment