Chương trình thứ Sáu 15.5.2015 – 40 năm Ngày 30 Tháng Tư, Đài Phật giáo Việt Nam tưởng nhớ đến những tiếng nói đã cất lên cho lẽ phải và sự thật. Hôm nay là tiếng nói của Đức Cố Đệ tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang qua bức Thông điệp Phật Đản, và Nhà báo Pháp Brigitte Friang tả cảnh Saigon ngày 30-4-1975.

 

 

DPGVN-2015-0515-bfriang-1b

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment