Chương trình thứ Sáu 1.5.2015 – Chương trình đặc biệt “Bốn mươi Năm sau ngày 30 tháng Tư năm 75” : Đức Cố Tăng Thống Thích Huyền Quang kêu gọi lấy Ngày 30/4 làm Ngày Đảng xin sám hối toàn dân & Cuộc đàn áp quy mô Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất 40 năm qua, 2 chương trình do Đài Á Châu Tự Do thực hiện

 

 

DPGVN-2015-0501-30-4-1

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment